Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAMN

    qtoptions - Gemensamma kommandoradsväljare för alla program som är
    baserade på QT-verktygslådan

SYNOPSIS

    QT-program [Allmänna QT-väljare]

VÄLJARE

    Följande väljare gäller alla program som använder Qt(TM):

    --display skrmnamn
      Använd X-serverskärmen skrmnamn.

    --session sessions-id
      Återställ programmet för givet sessions-id.

    --cmap
      Gör att programmet installerar en privat färgkarta på en
      8-bitarsskärm.

    --ncols antal
      Begränsar antal färger som tilldelas i färgkuben för en 8-bitars
      skärm, om programmet använder färgspecifikationen
      QApplication::ManyColor.

    --nograb
      Talar om för Qt(TM) att aldrig låsa musen eller tangentbordet.

    --dograb
      Att köra med en avlusare kan orsaka en implicit --nograb. Använd
      --dograb för att överskrida det.

    --sync
      Byter till synkront läge för avlusning.

    --fn,--font teckensnitt
      Definierar programmets teckensnitt.

    --bg,--background frg
      Ställer in förvald bakgrundsfärg och en programpalett (ljusa och
      mörka nyanser beräknas).

    --fg,--foreground frg
      Ställer in förvald förgrundsfärg

    --btn,--button frg
      Ställer in förvald knappfärg.

    --name namn
      Ställer in programmets namn.

    --title titel
      Ställer in programmets titel (rubrik).

    --visual TrueColor
      Tvingar programmet att använda TrueColor med en 8-bitars skärm.

    --inputstyle inmatningsstil
      Ställer in XIM (X-inmatningsmetod) inmatningsstil. Möjliga värden
      är onthespot, overthespot, offthespot och root.

    --im XIM-server
      Ange XIM-server.

    --noxim
      Inaktivera XIM

    --reverse
      spegelvänder hela utläggningen av grafiska komponenter

    --stylesheet fil.qss
      använder Qt-stilmallen för programmets grafiska komponenter

SE OCKSÅ

    kdeoptions(7)

UPPHOVSMÄN

    Manualsidan skriven av Lauri Watts lauri@kde.org

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.