Provided by: debsums_2.0.51_all bug

NAMN

    debsums_gen - Generera /var/lib/dpkg/info/*.md5sums for paket som
    saknar det

SYNOPSIS

    debsums_gen [-l] [[-f] paket [paket ...]]

BESKRIVNING

    debsums_gen kommer att leta efter paket som inte installerade en
    md5sums-fil. Den kommer da att generera dessa kontrollsummor fran de
    installerade filerna.

    Gammalt: det har programmet kan tas bort i en senare utgava, se aven
    debsums flagga --generate.

    Notera att det har inte ar optimalt. Det ar bast om md5-summorna
    genereras nar underhallaren bygger paketet.  Vid  den  tid  som
    systemadministratoren kor det har verktyget kanske redan nagot har hant
    med filerna i paketet. Det rekommenderas att kora det har verktyget sa
    snart som mojligt efter en uppgradering eller paketinstallation for att
    skapa en komplett uppsattning av kontrollsummor for alla installerade
    filer.

    Vid  korning  utan flaggor, kommer debsums att kontrollera alla
    installerade paket efter en md5sums-lista. Om ingen finns, kommer den
    att  generera  en  for  den  fran  den existerande fillistan i
    /var/lib/dpkg/info. Du kan ocksa ange paketnamn pa kommandoraden for
    att generera endast deras md5sum-filer. Flaggan -f kommer att tvinga
    overskrivning av aktuella md5sums-filen for de listade paket(en).

FLAGGOR

    -l   Lista paket som inte har en md5sums-fil redan genererad.

    -f   Tvinga overskrivning av aktuell md5sums-fil nar paket anges pa
       kommandoraden.

    debsums_gen behover startas av en superanvandare.

UPPHOVSMAN

    Christoph Lameter <clameter@debian.org>