Provided by: debsums_2.0.51_all bug

NAMN

    debsums_gen - Generera /var/lib/dpkg/info/*.md5sums för paket som saknar det

SYNOPSIS

    debsums_gen [-l] [[-f] paket [paket ...]]

BESKRIVNING

    debsums_gen kommer att leta efter paket som inte installerade en md5sums-fil. Den kommer
    då att generera dessa kontrollsummor från de installerade filerna.

    Gammalt: det här programmet kan tas bort i en senare utgåva, se även debsums flagga
    --generate.

    Notera att det här inte är optimalt. Det är bäst om md5-summorna genereras när
    underhållaren bygger paketet. Vid den tid som systemadministratören kör det här verktyget
    kanske redan något har hänt med filerna i paketet. Det rekommenderas att köra det här
    verktyget så snart som möjligt efter en uppgradering eller paketinstallation för att skapa
    en komplett uppsättning av kontrollsummor för alla installerade filer.

    Vid körning utan flaggor, kommer debsums att kontrollera alla installerade paket efter en
    md5sums-lista. Om ingen finns, kommer den att generera en för den från den existerande
    fillistan i /var/lib/dpkg/info. Du kan också ange paketnamn på kommandoraden för att
    generera endast deras md5sum-filer. Flaggan -f kommer att tvinga överskrivning av aktuella
    md5sums-filen för de listade paket(en).

FLAGGOR

    -l   Lista paket som inte har en md5sums-fil redan genererad.

    -f   Tvinga överskrivning av aktuell md5sums-fil när paket anges på kommandoraden.

    debsums_gen behöver startas av en superanvändare.

UPPHOVSMAN

    Christoph Lameter <clameter@debian.org>