Provided by: debsums_2.0.51_all bug

NAMN

    debsums_gen - Generera /var/lib/dpkg/info/*.md5sums för paket som
    saknar det

SYNOPSIS

    debsums_gen [-l] [[-f] paket [paket ...]]

BESKRIVNING

    debsums_gen kommer att leta efter paket som inte installerade en
    md5sums-fil. Den kommer då att generera dessa kontrollsummor från de
    installerade filerna.

    Gammalt: det här programmet kan tas bort i en senare utgåva, se även
    debsums flagga --generate.

    Notera att det här inte är optimalt. Det är bäst om md5-summorna
    genereras när underhållaren bygger paketet.  Vid  den  tid  som
    systemadministratören kör det här verktyget kanske redan något har hänt
    med filerna i paketet. Det rekommenderas att köra det här verktyget så
    snart som möjligt efter en uppgradering eller paketinstallation för att
    skapa en komplett uppsättning av kontrollsummor för alla installerade
    filer.

    Vid  körning  utan flaggor, kommer debsums att kontrollera alla
    installerade paket efter en md5sums-lista. Om ingen finns, kommer den
    att  generera  en  för  den  från  den existerande fillistan i
    /var/lib/dpkg/info. Du kan också ange paketnamn på kommandoraden för
    att generera endast deras md5sum-filer. Flaggan -f kommer att tvinga
    överskrivning av aktuella md5sums-filen för de listade paket(en).

FLAGGOR

    -l   Lista paket som inte har en md5sums-fil redan genererad.

    -f   Tvinga överskrivning av aktuell md5sums-fil när paket anges på
       kommandoraden.

    debsums_gen behöver startas av en superanvändare.

UPPHOVSMAN

    Christoph Lameter <clameter@debian.org>