Provided by: adduser_3.113ubuntu2_all bug

NAMN

    deluser, delgroup - ta bort en anvandare eller grupp fran systemet

SYNOPSIS

    deluser  [flaggor]  [--force]  [--remove-home] [--remove-all-files]
    [--backup] [--backup-to KATALOG] anvandare

    deluser --group [flaggor] grupp
    delgroup [flaggor] [--only-if-empty] grupp

    deluser [flaggor] anvandare grupp

  VANLIGA FLAGGOR
    [--quiet] [--system] [--help] [--version] [--conf FIL]

BESKRIVNING

    deluser och delgroup tar bort anvandare och grupper fran systemet
    enligt flaggorna pa kommandoraden och konfigurationsinformation i
    /etc/deluser.conf och /etc/adduser.conf. De ar vanligare granssnitt
    till programmen userdel och groupdel, tar bort hemkatalog enligt flagga
    eller aven alla filer pa systemet som ags av den anvandare som ska tas
    bort, kor egendefinierade skript och andra funktioner. deluser och
    delgroup kan koras i ett av tre lagen:

  Ta bort en vanlig anv"andare
    Om anropad med ett icke-flagga-argument och utan flaggan --group kommer
    deluser att ta bort en vanlig anvandare.

    Som standard kommer deluser att ta bort anvandaren utan att ta bort
    hemkatalogen, postkon eller andra filer pa systemet som ags av
    anvandaren. Ta bort hemkatalogen och postkon kan goras genom flaggan
    --remove-home.

    Flaggan --remove-all-files tar bort alla filer pa systemet som ags av
    anvandaren.  Notera  att  om du aktiverar bada flaggorna kommer
    --remove-home inte att ha nagon effekt darfor att alla filer inklusive
    hemkatalogen  och  post-spoolen  redan  tacks  in  av  flaggan
    --remove-all-files.

    Om du vill sakerhetskopiera alla filerna fore de tas bort kan du
    aktivera  flaggan  --backup som kommer att skapa en fil kallad
    anvandare.tar(.gz|.bz2) i den katalog som angivits  med  flaggan
    --backup-to (standard ar till nuvarande katalog). Bada flaggorna for
    borttagning och sakerhetskopiering kan ocksa aktiveras som standard i
    konfigurationsfilen /etc/deluser.conf. Se deluser.conf(5) for detaljer.

    Vill du radera rot-kontot (uid 0) anvand flaggan --force, detta kan
    hindra dig fran att ta bort rot-anvandaren av misstag.

    Om filen /usr/local/sbin/deluser.local finns kommer den att startas
    efter att anvandarkontot har tagits bort for att gora vissa lokala
    rensningar. Argumenten som skickas till deluser.local ar:
    anvandarnamn uid gid hemkatalog

  Ta bort en grupp
    Om deluser startas upp med flagan --group eller om delgroup startas
    kommer en grupp att tas bort.

    Varning: Den primara gruppen for en existerande anvandare kan inte tas
    bort.

    Om flaggan --only-if-empty anges kommer gruppen inte att tas bort om
    den har medlemmar kvar.

  Ta bort en anv"andare froan en specifik grupp
    Om anropad med tva icke-flaggor-argument kommer deluser att ta bort en
    anvandare fran en specifik grupp.

FLAGGOR

    --conf FIL
       Anvand FIL istallet for standardfilerna /etc/deluser.conf och
       /etc/adduser.conf

    --group
       Ta bort en grupp. Detta ar standardatgarden om programmet
       startas som delgroup.

    --help Visa korta instruktioner.

    --quiet
       Visa inte forloppsmeddelanden.

    --system
       Ta endast bort om anvandare/grupp ar en systemanvandare/grupp.
       Detta   forhindrar   oavsiktliga   borttagningar   av
       icke-systemanvandare/grupper. Om anvandaren inte finns  kommer
       ingen felkod att returneras. Denna flagga ar huvudsakligen for
       anvandning av skript for Debians paketunderhallare.

    --backup
       Ta sakerhetskopia pa alla filer i anvandarens hemkatalog och
       postfilen  till  en  fil  med namnet /$user.tar.bz2 eller
       /user.tar.gz.

    --backup-to
       Placera inte sakerhetskopiefiler i / utan en annan katalog som
       anges  med denna parameter. Detta innebar automatiskt att
       --backup anvands.

    --remove-home
       Ta bort hemkatalogen ochh postfilen for anvandaren. Om --backup
       specificeras raderas filerna forst efter att en sakerhetskopia
       tagits.

    --remove-all-files
       Ta bort alla filer fran systemet som ags av den har anvandaren.
       OBS:  --remove-home  galler  inte  langre. Om --backup ar
       specificerat kommer en sakerhetskopia pa filerna forst tas.

    --version
       Visa version och information om copyright.

RETURV"ARDE

    0   Atgarden kordes utan problem.

    1   Anvandaren som skulle tas bort var inte ett systemkonto. Ingen
       atgard genomfordes.

    2   Det finns ingen sadan anvandare. Ingen atgard genomfordes.

    3   Det finns ingen sadan grupp. Ingen atgard genomfordes.

    4   Internt fel. Ingen atgard genomfordes.

    5   Gruppen  som  skulle tas bort ar inte tom. Ingen atgard
       genomfordes.

    6   Anvandaren tillhor inte den angivna gruppen. Ingen atgard
       genomfordes.

    7   Du kan inte ta bort en anvandare fran sin primara grupp. Ingen
       atgard genomfordes.

    8   Paketet "perl modules" behovs men ar inte installerat. Paketet
       behovs for att kunna utfora de begarda atgarderna. Ingen atgard
       genomfordes.

    9   For att tabort rot-konto maste flaggan "--force" anvandas. Ingen
       atgard genomfordes.

FILER

    /etc/deluser.conf

SE OCKSoA

    deluser.conf(5), adduser(8), userdel(8), groupdel(8)

"OVERS"ATTARE

    Denna   manualsida   har   oversatts   av  Daniel  Nylander
    <po@danielnylander.se> den 25 november 2005.

    Om du hittar nagra felaktigheter i oversattningen, vanligen skicka ett
    e-postmeddelande  till  oversattaren  eller  till  sandlistan
    <debian-l10n-swedish@lists.debian.org>,

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2000 Roland Bauerschmidt. Modifieringar (C) 2004 Marc
    Haber och Joerg Hoh.  Denna manualsida och programmet deluser ar
    baserade pa adduser som ar:
    Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Guy Maor.
    Copyright (C) 1995 Ted Hajek, med en hel del lanat fran ursprungliga
    Debian adduser
    Copyright (C) 1994 Ian Murdock. deluser ar fri programvara; se GNU
    General Public Licence version 2 eller senare for villkor  for
    kopiering. Det finns ingen garanti.