Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_i386 bug

NAMN

    dpkg-divert - overstyr ett pakets version av en fil

SYNOPS

    dpkg-divert [flagga...] oatg"ard

BESKRIVNING

    dpkg-divert ar verktyget som anvands for att stalla in och uppdatera
    listan over omdirigeringar.

    Filen diversions ar ett satt att tvinga dpkg(1) att inte installera en
    fil pa sin plats, utan pa en omdirigerad plats. Omdirigeringar kan
    anvandas i skript i Debianpaket for att flytta bort en fil nar den
    orsakar en konflikt. Systemadministratorer kan ocksa anvanda det for
    att overstyra nagra pakets konfigurationsfiler, eller nar nagra filer
    (som inte markerats som konfigurationsfiler) maste bibehallas av dpkg
    nar en nyare version av ett paket som innehaller  de  filerna
    installeras.

KOMMANDON

    [--add] fil
       Lagg till en omdirigering for fil.

    --remove fil
       Ta bort en omdirigering for fil.

    --list filnamnsm"onster
       Visa omdirigeringar som matchar s"okm"onster.

    --listpackage fil
       Visa namnet pa paketet som omdirigerar fil. Svarar LOCAL om fil
       har omdirigerats lokalt och ingenting  om  fil  inte  ar
       omdirigerad.

    --truename fil
       Visa det riktiga namnet pa en omdirigerad fil.

FLAGGOR

    --admindir katalog
       Stall dpkg:s datakatalog till katalog (standard: /var/lib/dpkg).

    --divert omdirigera-till
       omdirigera-till  ar  platsen dar de versioner av fil som
       tillhandahalls av andra paket kommer omdirigeras till.

    --local
       Anger att alla pakets versioner av denna fil skall omdirigeras.
       Det innebar att det inte finns nagra undantag, och att oavsett
       vilket paket som installeras sa omdirigeras filen. Detta kan
       anvandas av en administrator for att installera en lokalt
       modifierad version.

    --package paket
       paket ar namnet pa ett paket vars kopia av fil inte kommer att
       omdirigeras, dvs. fil kommer omdirigeras for alla paket forutom
       paket.

    --quiet
       Tyst lage, dvs. ingen pratsam utdata.

    --rename
       Flytta faktiskt filen at sidan (eller tillbaka). dpkg-divert
       kommer  att  avbryta  korningen om destinationsfilen redan
       existerar.

    --test Testlage, dvs. utfor inga faktiska andringar, bara visa vad som
       skulle handa.

    --help Visar hjalpskarm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

ANTECKNINGAR

    Vid tillagg ar standard --local och --divert original.distrib. Vid
    borttagning maste --package eller --local och --divert matcha om de
    anges.

    Kataloger kan inte omdirigeras med dpkg-divert.

    Se upp nar du omdirigerar delade bibliotek. ldconfig(8) skapar en
    symbolisk lank baserad pa DT_SONAME-faltet  som  ar  inbyggt  i
    biblioteket. Eftersom ldconfig inte foljer omdirigeringar (bara dpkg
    gor det) kan den symboliska lanken komma att peka pa det omdirigerade
    biblioteket om ett omdirigerat bibliotek har samma SONAMN som det ej
    omdirigerade.

EXEMPEL

    For att omdirigera alla exemplar av  en  /usr/bin/exempel  till
    /usr/bin/exempel.foo,  dvs.  omdirigera  samtliga  paket  som
    tillhandahaller /usr/bin/exempel sa att de installerar  den  som
    /usr/bin/exempel.foo, och utfor namnbytet om det behovs:

    dpkg-divert --divert /usr/bin/exempel.foo --rename /usr/bin/exempel

    For att ta bort omdirigeringen:

    dpkg-divert --rename --remove /usr/bin/exempel

    For  att  omdirigera  samtliga  paket  som  forsoker  installera
    /usr/bin/exempel till /usr/bin/exempel.foo, forutom i det egna paketet
    wibble:

    dpkg-divert --package wibble --divert /usr/bin/exempel.foo --rename
       /usr/bin/exempel

    For att ta bort omdirigeringen:

    dpkg-divert --package wibble --rename --remove /usr/bin/exempel

MILJ"OVARIABLER

    DPKG_ADMINDIR
       Om satt, och flaggan --admindir inte har angivits, anvands
       vardet som datakatalog for dpkg.

    DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE
       Om satt, och flaggorna --local och --package inte har angivits,
       kommer dpkg-divert anvanda det som paketnamn.

FILER

    /var/lib/dpkg/diversions
       Filen som innehaller den aktuella  listan  med  systemets
       omdirigeringar. Den ar placerad i dpkg:s administrativa katalog,
       tillsammans med andra filer som ar viktiga for dpkg, till
       exempel status och available.
       Observera: dpkg-divert behaller den gamla versionen av filen,
       med filtillagget old, innan den ersatter den med den nya.

SE "AVEN

    dpkg(1).

F"ORFATTARE

    Upphovsrattsskyddat (C) 1995 Ian Jackson.

    Detta ar fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare for kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.