Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_i386 bug

NAMN

    dpkg-divert - överstyr ett pakets version av en fil

SYNOPS

    dpkg-divert [flagga...] tgrd

BESKRIVNING

    dpkg-divert är verktyget som används för att ställa in och uppdatera
    listan över omdirigeringar.

    Filen diversions är ett sätt att tvinga dpkg(1) att inte installera en
    fil på sin plats, utan på en omdirigerad plats. Omdirigeringar kan
    användas i skript i Debianpaket för att flytta bort en fil när den
    orsakar en konflikt. Systemadministratörer kan också använda det för
    att överstyra några pakets konfigurationsfiler, eller när några filer
    (som inte markerats som konfigurationsfiler) måste bibehållas av dpkg
    när en nyare version av ett paket som innehåller  de  filerna
    installeras.

KOMMANDON

    [--add] fil
       Lägg till en omdirigering för fil.

    --remove fil
       Ta bort en omdirigering för fil.

    --list filnamnsmnster
       Visa omdirigeringar som matchar skmnster.

    --listpackage fil
       Visa namnet på paketet som omdirigerar fil. Svarar LOCAL om fil
       har omdirigerats lokalt och ingenting  om  fil  inte  är
       omdirigerad.

    --truename fil
       Visa det riktiga namnet på en omdirigerad fil.

FLAGGOR

    --admindir katalog
       Ställ dpkg:s datakatalog till katalog (standard: /var/lib/dpkg).

    --divert omdirigera-till
       omdirigera-till  är  platsen där de versioner av fil som
       tillhandahålls av andra paket kommer omdirigeras till.

    --local
       Anger att alla pakets versioner av denna fil skall omdirigeras.
       Det innebär att det inte finns några undantag, och att oavsett
       vilket paket som installeras så omdirigeras filen. Detta kan
       användas av en administratör för att installera en lokalt
       modifierad version.

    --package paket
       paket är namnet på ett paket vars kopia av fil inte kommer att
       omdirigeras, dvs. fil kommer omdirigeras för alla paket förutom
       paket.

    --quiet
       Tyst läge, dvs. ingen pratsam utdata.

    --rename
       Flytta faktiskt filen åt sidan (eller tillbaka). dpkg-divert
       kommer  att  avbryta  körningen om destinationsfilen redan
       existerar.

    --test Testläge, dvs. utför inga faktiska ändringar, bara visa vad som
       skulle hända.

    --help Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

ANTECKNINGAR

    Vid tillägg är standard --local och --divert original.distrib. Vid
    borttagning måste --package eller --local och --divert matcha om de
    anges.

    Kataloger kan inte omdirigeras med dpkg-divert.

    Se upp när du omdirigerar delade bibliotek. ldconfig(8) skapar en
    symbolisk länk baserad på DT_SONAME-fältet  som  är  inbyggt  i
    biblioteket. Eftersom ldconfig inte följer omdirigeringar (bara dpkg
    gör det) kan den symboliska länken komma att peka på det omdirigerade
    biblioteket om ett omdirigerat bibliotek har samma SONAMN som det ej
    omdirigerade.

EXEMPEL

    För att omdirigera alla exemplar av  en  /usr/bin/exempel  till
    /usr/bin/exempel.foo,  dvs.  omdirigera  samtliga  paket  som
    tillhandahåller /usr/bin/exempel så att de installerar  den  som
    /usr/bin/exempel.foo, och utför namnbytet om det behövs:

    dpkg-divert --divert /usr/bin/exempel.foo --rename /usr/bin/exempel

    För att ta bort omdirigeringen:

    dpkg-divert --rename --remove /usr/bin/exempel

    För  att  omdirigera  samtliga  paket  som  försöker  installera
    /usr/bin/exempel till /usr/bin/exempel.foo, förutom i det egna paketet
    wibble:

    dpkg-divert --package wibble --divert /usr/bin/exempel.foo --rename
       /usr/bin/exempel

    För att ta bort omdirigeringen:

    dpkg-divert --package wibble --rename --remove /usr/bin/exempel

MILJÖVARIABLER

    DPKG_ADMINDIR
       Om satt, och flaggan --admindir inte har angivits, används
       värdet som datakatalog för dpkg.

    DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE
       Om satt, och flaggorna --local och --package inte har angivits,
       kommer dpkg-divert använda det som paketnamn.

FILER

    /var/lib/dpkg/diversions
       Filen som innehåller den aktuella  listan  med  systemets
       omdirigeringar. Den är placerad i dpkg:s administrativa katalog,
       tillsammans med andra filer som är viktiga för dpkg, till
       exempel status och available.
       Observera: dpkg-divert behåller den gamla versionen av filen,
       med filtillägget old, innan den ersätter den med den nya.

SE ÄVEN

    dpkg(1).

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 1995 Ian Jackson.

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.