Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_amd64 bug

NAMN

    dpkg-divert - överstyr ett pakets version av en fil

SYNOPS

    dpkg-divert [flagga...] åtgärd

BESKRIVNING

    dpkg-divert är verktyget som används för att ställa in och uppdatera listan över
    omdirigeringar.

    Filen diversions är ett sätt att tvinga dpkg(1) att inte installera en fil på sin plats,
    utan på en omdirigerad plats. Omdirigeringar kan användas i skript i Debianpaket för att
    flytta bort en fil när den orsakar en konflikt. Systemadministratörer kan också använda
    det för att överstyra några pakets konfigurationsfiler, eller när några filer (som inte
    markerats som konfigurationsfiler) måste bibehållas av dpkg när en nyare version av ett
    paket som innehåller de filerna installeras.

KOMMANDON

    [--add] fil
       Lägg till en omdirigering för fil.

    --remove fil
       Ta bort en omdirigering för fil.

    --list filnamnsmönster
       Visa omdirigeringar som matchar sökmönster.

    --listpackage fil
       Visa namnet på paketet som omdirigerar fil. Svarar LOCAL om fil har omdirigerats
       lokalt och ingenting om fil inte är omdirigerad.

    --truename fil
       Visa det riktiga namnet på en omdirigerad fil.

FLAGGOR

    --admindir katalog
       Ställ dpkg:s datakatalog till katalog (standard: /var/lib/dpkg).

    --divert omdirigera-till
       omdirigera-till är platsen där de versioner av fil som tillhandahålls av andra
       paket kommer omdirigeras till.

    --local
       Anger att alla pakets versioner av denna fil skall omdirigeras. Det innebär att det
       inte finns några undantag, och att oavsett vilket paket som installeras så
       omdirigeras filen. Detta kan användas av en administratör för att installera en
       lokalt modifierad version.

    --package paket
       paket är namnet på ett paket vars kopia av fil inte kommer att omdirigeras, dvs.
       fil kommer omdirigeras för alla paket förutom paket.

    --quiet
       Tyst läge, dvs. ingen pratsam utdata.

    --rename
       Flytta faktiskt filen åt sidan (eller tillbaka). dpkg-divert kommer att avbryta
       körningen om destinationsfilen redan existerar.

    --test Testläge, dvs. utför inga faktiska ändringar, bara visa vad som skulle hända.

    --help Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

ANTECKNINGAR

    Vid tillägg är standard --local och --divert original.distrib. Vid borttagning måste
    --package eller --local och --divert matcha om de anges.

    Kataloger kan inte omdirigeras med dpkg-divert.

    Se upp när du omdirigerar delade bibliotek. ldconfig(8) skapar en symbolisk länk baserad
    på DT_SONAME-fältet som är inbyggt i biblioteket. Eftersom ldconfig inte  följer
    omdirigeringar (bara dpkg gör det) kan den symboliska länken komma att peka på det
    omdirigerade biblioteket om ett omdirigerat bibliotek har samma SONAMN som det ej
    omdirigerade.

EXEMPEL

    För att omdirigera alla exemplar av en /usr/bin/exempel till /usr/bin/exempel.foo, dvs.
    omdirigera samtliga paket som tillhandahåller /usr/bin/exempel så att de installerar den
    som /usr/bin/exempel.foo, och utför namnbytet om det behövs:

    dpkg-divert --divert /usr/bin/exempel.foo --rename /usr/bin/exempel

    För att ta bort omdirigeringen:

    dpkg-divert --rename --remove /usr/bin/exempel

    För  att  omdirigera samtliga paket som försöker installera /usr/bin/exempel till
    /usr/bin/exempel.foo, förutom i det egna paketet wibble:

    dpkg-divert --package wibble --divert /usr/bin/exempel.foo --rename /usr/bin/exempel

    För att ta bort omdirigeringen:

    dpkg-divert --package wibble --rename --remove /usr/bin/exempel

MILJÖVARIABLER

    DPKG_ADMINDIR
       Om satt, och flaggan --admindir inte har angivits, används värdet som datakatalog
       för dpkg.

    DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE
       Om satt, och flaggorna --local och --package inte har angivits, kommer dpkg-divert
       använda det som paketnamn.

FILER

    /var/lib/dpkg/diversions
       Filen som innehåller den aktuella listan med systemets omdirigeringar. Den är
       placerad i dpkg:s administrativa katalog, tillsammans med andra filer som är
       viktiga för dpkg, till exempel status och available.
       Observera: dpkg-divert behåller den gamla versionen av filen, med filtillägget old,
       innan den ersätter den med den nya.

SE ÄVEN

    dpkg(1).

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 1995 Ian Jackson.

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller senare för
    kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.