Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_amd64 bug

NAMN

    dpkg-statoverride - överstyr ägarskap och läge för filer

SYNOPS

    dpkg-statoverride [flagga...] åtgärd

BESKRIVNING

    "stat-överstyrningar" är ett sätt att tala om för dpkg(1) att en annan ägare eller ett
    annat läge skall användas för en fil är ett paket installeras. (Observera att ordet "fil"
    används här, men att det kan vara alla sorters filsystemsobjekt som hanteras av dpkg, till
    exempel kataloger, enheter osv.). Detta kan användas för att tvinga program som normalt är
    setuid att installeras som en setuid-flagga, eller bara exekverbar av en specifik grupp.

    dpkg-statoverride är ett verktyg för att hantera listan över stat-överstyrningar. Det har
    tre grundläggande funktioner: lägga till, ta bort och visa överstyrningar.

KOMMANDON

    --add användare grupp läge fil
       Lägg till en överstyrning för fil. Fil behöver inte existera när kommandot körs;
       överstyrningen kommer lagras och användas senare. Användare och grupper kan anges
       med namn (till exempel root eller nobody), eller med deras nummer med ett "#" (till
       exempel #0 eller #65534). Läge måste anges oktalt.

       Om --update anges och fil existerar kommer den omedelbart att sättas till den nya
       användaren och läget.

    --remove fil
       Ta bort en överstyrning för fil, status för fil ändras inte av detta kommando.

    --list [filnamnssökmönster]
       Visa alla överstyrningar. Om ett sökmönster anges kommer utdata att begränsas till
       överstyrningar som motsvarar mönstret. Om det inte finns några överstyrningar,
       eller inga motsvarar mönstret, kommer dpkg-statoverride avslutas med statuskod 1.

    --help Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    --admindir katalog
       Ändra katalog för dpkg-databasen där statoverride-filen också lagras. Förval är
       /var/lib/dpkg.

    --force
       Tvinga ett kommando, även om en säkerhetskontroll annars skulle förhindra det.
       Detta behövs för att överstyra en befintlig överstyrning.

    --update
       Försök att omedelbart ändra filen·om·den·finns till den nya ägaren och läget.

    --quiet
       Var mindre pratsom om vad som görs.

MILJÖVARIABLER

    DPKG_ADMINDIR
       Om satt, och flaggan --admindir inte har angivits, används värdet som datakatalog
       för dpkg.

FILER

    /var/lib/dpkg/statoverride
       Fil som innehåller den aktuella listan över statöverstyrningar på systemet. Den
       finns i dpkg:s administrationskatalog, tillsammans med andra filer som är viktiga
       för dpkg, som "status" och "available".
       Observera: dpkg-statoverride bevarar den gamla upplagan av filen, med tillägget
       "-old" innan den ersätts med den nya.

SE ÄVEN

    dpkg(1).

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 2000 Wichert Akkerman

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller senare för
    kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.