Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_i386 bug

NAMN

    dpkg-statoverride - överstyr ägarskap och läge för filer

SYNOPS

    dpkg-statoverride [flagga...] tgrd

BESKRIVNING

    "stat-överstyrningar" är ett sätt att tala om för dpkg(1) att en annan
    ägare eller ett annat läge skall användas för en fil är ett paket
    installeras. (Observera att ordet "fil" används här, men att det kan
    vara alla sorters filsystemsobjekt som hanteras av dpkg, till exempel
    kataloger, enheter osv.). Detta kan användas för att tvinga program som
    normalt är setuid att installeras som en setuid-flagga, eller bara
    exekverbar av en specifik grupp.

    dpkg-statoverride  är  ett  verktyg för att hantera listan över
    stat-överstyrningar. Det har tre grundläggande funktioner: lägga till,
    ta bort och visa överstyrningar.

KOMMANDON

    --add anvndare grupp lge fil
       Lägg till en överstyrning för fil. Fil behöver inte existera när
       kommandot körs; överstyrningen kommer lagras och  användas
       senare. Användare och grupper kan anges med namn (till exempel
       root eller nobody), eller med deras nummer med ett "#" (till
       exempel #0 eller #65534). Lge måste anges oktalt.

       Om --update anges och fil existerar kommer den omedelbart att
       sättas till den nya användaren och läget.

    --remove fil
       Ta bort en överstyrning för fil, status för fil ändras inte av
       detta kommando.

    --list [filnamnsskmnster]
       Visa alla överstyrningar. Om ett sökmönster anges kommer utdata
       att begränsas till överstyrningar som motsvarar mönstret. Om det
       inte finns några överstyrningar, eller inga motsvarar mönstret,
       kommer dpkg-statoverride avslutas med statuskod 1.

    --help Visar hjälpskärm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    --admindir katalog
       Ändra katalog för dpkg-databasen där statoverride-filen också
       lagras. Förval är /var/lib/dpkg.

    --force
       Tvinga ett kommando, även om en säkerhetskontroll annars skulle
       förhindra det. Detta behövs för att överstyra en befintlig
       överstyrning.

    --update
       Försök att omedelbart ändra filen·om·den·finns till den nya
       ägaren och läget.

    --quiet
       Var mindre pratsom om vad som görs.

MILJÖVARIABLER

    DPKG_ADMINDIR
       Om satt, och flaggan --admindir inte har angivits, används
       värdet som datakatalog för dpkg.

FILER

    /var/lib/dpkg/statoverride
       Fil som innehåller den aktuella listan över statöverstyrningar
       på systemet. Den finns  i  dpkg:s  administrationskatalog,
       tillsammans med andra filer som är viktiga för dpkg, som
       "status" och "available".
       Observera: dpkg-statoverride bevarar den gamla upplagan av
       filen, med tillägget "-old" innan den ersätts med den nya.

SE ÄVEN

    dpkg(1).

FÖRFATTARE

    Upphovsrättsskyddat © 2000 Wichert Akkerman

    Detta är fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare för kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.