Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_i386 bug

NAMN

    dpkg-statoverride - overstyr agarskap och lage for filer

SYNOPS

    dpkg-statoverride [flagga...] oatg"ard

BESKRIVNING

    "stat-"overstyrningar" ar ett satt att tala om for dpkg(1) att en annan
    agare eller ett annat lage skall anvandas for en fil ar ett paket
    installeras. (Observera att ordet "fil" anvands har, men att det kan
    vara alla sorters filsystemsobjekt som hanteras av dpkg, till exempel
    kataloger, enheter osv.). Detta kan anvandas for att tvinga program som
    normalt ar setuid att installeras som en setuid-flagga, eller bara
    exekverbar av en specifik grupp.

    dpkg-statoverride  ar  ett  verktyg for att hantera listan over
    stat-overstyrningar. Det har tre grundlaggande funktioner: lagga till,
    ta bort och visa overstyrningar.

KOMMANDON

    --add anv"andare grupp l"age fil
       Lagg till en overstyrning for fil. Fil behover inte existera nar
       kommandot kors; overstyrningen kommer lagras och  anvandas
       senare. Anvandare och grupper kan anges med namn (till exempel
       root eller nobody), eller med deras nummer med ett "#" (till
       exempel #0 eller #65534). L"age maste anges oktalt.

       Om --update anges och fil existerar kommer den omedelbart att
       sattas till den nya anvandaren och laget.

    --remove fil
       Ta bort en overstyrning for fil, status for fil andras inte av
       detta kommando.

    --list [filnamnss"okm"onster]
       Visa alla overstyrningar. Om ett sokmonster anges kommer utdata
       att begransas till overstyrningar som motsvarar monstret. Om det
       inte finns nagra overstyrningar, eller inga motsvarar monstret,
       kommer dpkg-statoverride avslutas med statuskod 1.

    --help Visar hjalpskarm och avslutar.

    --version
       Visar version och avslutar.

FLAGGOR

    --admindir katalog
       Andra katalog for dpkg-databasen dar statoverride-filen ocksa
       lagras. Forval ar /var/lib/dpkg.

    --force
       Tvinga ett kommando, aven om en sakerhetskontroll annars skulle
       forhindra det. Detta behovs for att overstyra en befintlig
       overstyrning.

    --update
       Forsok att omedelbart andra filen.om.den.finns till den nya
       agaren och laget.

    --quiet
       Var mindre pratsom om vad som gors.

MILJ"OVARIABLER

    DPKG_ADMINDIR
       Om satt, och flaggan --admindir inte har angivits, anvands
       vardet som datakatalog for dpkg.

FILER

    /var/lib/dpkg/statoverride
       Fil som innehaller den aktuella listan over statoverstyrningar
       pa systemet. Den finns  i  dpkg:s  administrationskatalog,
       tillsammans med andra filer som ar viktiga for dpkg, som
       "status" och "available".
       Observera: dpkg-statoverride bevarar den gamla upplagan av
       filen, med tillagget "-old" innan den ersatts med den nya.

SE "AVEN

    dpkg(1).

F"ORFATTARE

    Upphovsrattsskyddat (C) 2000 Wichert Akkerman

    Detta ar fri programvara; se GNU General Public License version 2 eller
    senare for kopieringsvillkor. Det finns INGEN GARANTI.

"OVERS"ATTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.