Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kbuildsycoca4 - Bygger om systemets inställningscache.

ÖVERSIKT

    kbuildsycoca4 [[--nosignal] | [--noincremental] | [--checkstamps] | [--nocheckfiles] |
           [--global] | [--menutest] | [--track meny-id] | [--help] | [--help-qt] |
           [--help-kde] | [--help-all] | [--author] | [-v, --version] | [--license]]

BESKRIVNING

    kbuildsycoca4, som en del av KDE:s kommandoradverktyg, ser till att KDE fungerar på ett
    riktigt sätt genom att läsa in alla .desktop-, .xml- och .protocol-filer för att skapa en
    binärdatabas.

    KDE använder själv databasen när det arbetar, för att tillhandahålla
    inställningsinformation som program behöver för att köra.

    Verktyget är en del av ksycoca4, som betyder KDE System Configuration Cache (KDE
    systeminställningscache)

VäLJARE

    --nosignal
      Signalera inte till program att uppdatera

    --noincremental
      Inaktivera deluppdatering, läs in allt igen

    --checkstamps
      Kontrollera filers tidsstämplar

    --nocheckfiles
      Inaktivera kontroll av filer (farligt)

    --global
      Skapa global databas

    --menutest
      Skapa bara menyer på prov

    --track meny-id
      Spåra menyidentifikation i felsökningssyfte

    --help
      Visa hjälp om väljare

    --help-qt
      Visa Qt-specifika väljare

    --help-kde
      Visa KDE-specifika väljare

    --help-all
      Visa alla väljare

    --author
      Visa information om upphovsman

    -v , --version
      Visa versionsinformation

    --license
      Visa licensinformation

ANVäNDNING

    Ett vanligt sätt att köra programmet är att bara ange följande kommando vid promptern:
    kbuildsycoca4

FILER

    /var/tmp/kde-$USER/ksycoca4
      Standardkatalogen där cachefilerna lagras.

MILJöVARIABLER

    $KDEDIRS
      Anger vilka kataloger som är en del av KDE-installationerna

    $KDESYCOCA
      Anger sökvägen till sycocas databasfil

SE OCKSå

    kdeinit4

FEL

    Det finns troligen ett antal fel. Använd bugs.kde.org[1] för att rapportera dem.

AUTHOR

    Darian Lanx <content@openprojects.net>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org