Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kbuildsycoca4 - Bygger om systemets installningscache.

"OVERSIKT

    kbuildsycoca4 [[--nosignal] | [--noincremental] | [--checkstamps] |
           [--nocheckfiles] | [--global] | [--menutest] |
           [--track meny-id] | [--help] | [--help-qt] | [--help-kde]
           | [--help-all] | [--author] | [-v, --version] |
           [--license]]

BESKRIVNING

    kbuildsycoca4, som en del av KDE:s kommandoradverktyg, ser till att KDE
    fungerar pa ett riktigt satt genom att lasa in alla .desktop-, .xml-
    och .protocol-filer for att skapa en binardatabas.

    KDE anvander sjalv databasen nar det arbetar, for att tillhandahalla
    installningsinformation som program behover for att kora.

    Verktyget ar en del av ksycoca4, som betyder KDE System Configuration
    Cache (KDE systeminstallningscache)

V"aLJARE

    --nosignal
      Signalera inte till program att uppdatera

    --noincremental
      Inaktivera deluppdatering, las in allt igen

    --checkstamps
      Kontrollera filers tidsstamplar

    --nocheckfiles
      Inaktivera kontroll av filer (farligt)

    --global
      Skapa global databas

    --menutest
      Skapa bara menyer pa prov

    --track meny-id
      Spara menyidentifikation i felsokningssyfte

    --help
      Visa hjalp om valjare

    --help-qt
      Visa Qt-specifika valjare

    --help-kde
      Visa KDE-specifika valjare

    --help-all
      Visa alla valjare

    --author
      Visa information om upphovsman

    -v , --version
      Visa versionsinformation

    --license
      Visa licensinformation

ANV"aNDNING

    Ett vanligt satt att kora programmet ar att bara ange foljande kommando
    vid promptern: kbuildsycoca4

FILER

    /var/tmp/kde-$USER/ksycoca4
      Standardkatalogen dar cachefilerna lagras.

MILJ"oVARIABLER

    $KDEDIRS
      Anger vilka kataloger som ar en del av KDE-installationerna

    $KDESYCOCA
      Anger sokvagen till sycocas databasfil

SE OCKSoa

    kdeinit4

FEL

    Det finns troligen ett antal fel. Anvand bugs.kde.org[1] for att
    rapportera dem.

AUTHOR

    Darian Lanx <content@openprojects.net>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org