Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kcookiejar4 - KDE:s HTTP-kakdemon

"OVERSIKT

    kcookiejar4 [--help] [Generella valjare] [Qt-valjare] [KDE-valjare]
          [--shutdown] [--remove dom"an] [--remove-all]
          [--reload-config]

BESKRIVNING

    kcookiejar4 hanterar HTTP-kakor och tillhandahaller en D-Bus tjanst for
    att lagra, hamta och rensa kakor.

ALLM"aNNA V"aLJARE

    --author
      Visa information om upphovsman.

    --help
      Visa hjalp om valjare.

    --help-all
      Visa alla valjare.

    --help-kde
      Visa KDE-specifika valjare.

    --help-qt
      Visa Qt-specifika valjare.

    --license
      Visa licensinformation.

    -v--version
      Visa versionsinformation

PROGRAMV"aLJARE

    --shutdown
      Stang av kakburken och D-Bus tjansten.

    --remove dom"an
      Tar bort kakor for dom"an fran kakburken.

    --remove-all
      Tar bort alla kakor fran kakburken.

    --reaload-config
      Laddar om installningsfilen.

ANV"aNDNING

    KDE:s webblasare konqueror anvander kcookiejar4 for att lagra och
    hantera kakor med anvandning av D-Bus tjansten som kcookiejar4
    tillhandahaller.

    Nar kcookiejar4 startas utan valjare tillhandahaller det en D-Bus
    tjanst for att hantera HTTP-kakor.

    Nar kcookiejar4 startas med nagra valjare utfor det ytterligare
    atgarder med kakburken det tillhandahaller, som att ta bort kakorna
    fran en dom"an.

SE OCKSoa

    kdeoptions(7), qtoptions(7)

FEL

    Det finns troligen en massa fel. Anvand bugs.kde.org[1] for att
    rapportera dem.

AUTHORS

    Waldo Bastian <bastian@kde.org>
      Author.

    Dawit Alemayehu <adawit@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org