Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kcookiejar4 - KDE:s HTTP-kakdemon

ÖVERSIKT

    kcookiejar4 [--help] [Generella väljare] [Qt-väljare] [KDE-väljare]
          [--shutdown] [--remove domn] [--remove-all]
          [--reload-config]

BESKRIVNING

    kcookiejar4 hanterar HTTP-kakor och tillhandahåller en D-Bus tjänst för
    att lagra, hämta och rensa kakor.

ALLMäNNA VäLJARE

    --author
      Visa information om upphovsman.

    --help
      Visa hjälp om väljare.

    --help-all
      Visa alla väljare.

    --help-kde
      Visa KDE-specifika väljare.

    --help-qt
      Visa Qt-specifika väljare.

    --license
      Visa licensinformation.

    -v--version
      Visa versionsinformation

PROGRAMVäLJARE

    --shutdown
      Stäng av kakburken och D-Bus tjänsten.

    --remove domn
      Tar bort kakor för domn från kakburken.

    --remove-all
      Tar bort alla kakor från kakburken.

    --reaload-config
      Laddar om inställningsfilen.

ANVäNDNING

    KDE:s webbläsare konqueror använder kcookiejar4 för att lagra och
    hantera kakor med användning av D-Bus tjänsten som kcookiejar4
    tillhandahåller.

    När kcookiejar4 startas utan väljare tillhandahåller det en D-Bus
    tjänst för att hantera HTTP-kakor.

    När kcookiejar4 startas med några väljare utför det ytterligare
    åtgärder med kakburken det tillhandahåller, som att ta bort kakorna
    från en domn.

SE OCKSå

    kdeoptions(7), qtoptions(7)

FEL

    Det finns troligen en massa fel. Använd bugs.kde.org[1] för att
    rapportera dem.

AUTHORS

    Waldo Bastian <bastian@kde.org>
      Author.

    Dawit Alemayehu <adawit@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org