Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kded4 - KDE demon - utloser uppdateringar av Sycoca-databasen vid
    behov.

"OVERSIKT

    kded4 [--help] [Allmanna valjare] [Qt-valjare] [KDE-valjare] [--check]

BESKRIVNING

    kded4 ar ansvarig for att skapa sycoca-filen, dvs. den binara cache av
    tjansttyper, Mime-typer och tjanster for en viss anvandare.

    Den overvakar katalogerna som innehaller .desktop-filer. Nar en fil
    laggs till eller tas bort, vantar den 5 sekunder (i handelse av en
    serie uppdateringar), och startar darefter kbuildsycoca4 for att
    uppdatera systemkonfigurationscachen.

    Den kontrollerar nyligen installerade uppdateringsfiler, dvs. filerna
    *.upd som anvands for att uppdatera anvandarnas installningsfiler nar
    filernas format andras. kconf_update startas for att utfora
    uppdateringarna.

    Nar varddatornamnet andras, gor den nodvandiga andringar i KDE:s miljo
    och i X-servern for att tillata fortsatt riktig funktion, genom att
    starta kdontchangethehostname for att utfora andringarna.

    Dessa aktiviteter utfors ocksa alltid nar kded4 startar for att
    forsakra att anvandarens installningar ar aktuella.

    Den ar ocksa ansvarig for att starta kded4-moduler pa begaran och
    initiera aktiverade kded4-moduler som:

    Ladda Konqueror webbl"asare i f"orv"ag
      Minskar Konquerors starttid.

    Katalog"overvakare
      Overvakar katalogandringar.

    Hoardvarudetektering
      Tillhandahaller ett anvandargranssnitt for hardvaruhandelser.

    SSL-certifikatpolicy
      Tillhandahaller the user configured SSL-certifikatpolicyn till
      program.

    Inst"allning av n"atverksproxy
      Automatisk proxyinstallning.

    L"osenordslagring
      Tillfallig lagring av losenord, till exempel sa att en webbsida med
      HTTP behorighetskontroll inte fragar efter losenordet for varje
      lank och varje bild pa sidan. Losenorden gloms bort nar KDE
      avslutas (till skillnad fran planboken KWallet).

    Ljudpolicy
      Tillhandahaller systemets ljudpolicy till program.

    Favoritikoner
      Lagrar webbplatsikoner.

    Sk"armhantering
      Hanterar skarmar och videoutgangar.

    Kakburk
      Lagrar natverkskakor.

    N"atverks"overvakare
      Haller reda pa natverket och uppdaterar kataloglistningar for
      I/O-slaven network:/.

    Subversion-modul
      Tillhandahaller diverse atgarder i Subversion for filhanteraren och
      annan programvara.

    N"atverksstatus
      Foljer status hos natverksgranssnitt och tillhandahaller
      underrattelser till program som anvander natverket.

    Skrivdemon
      Titta efter meddelanden fran lokala anvandare som skickas med
      write(1) eller wall(1).

    Bevakning av underr"attelseomroade
      Haller reda pa program som vill anvanda det D-Bus baserade
      underrattelseomradet.

    Kmixd
      Kmixd mixertjanst

    Systembricka-demon
      Haller reda pa program som vill anvanda den D-Bus baserade
      systembrickan.

    Tangentbordsdemon
      Haller reda pa tangentbordsandringar (nytt tangentbord, andrad
      layout).

    Underr"attelse om "andring av fj"arrwebbadresser
      Tillhandahaller andringsunderrattelser for natverkskataloger

    Aktivitetshanterare
      Nepomuk-aktivitetshanterarens granssnitt

    Sk"armhantering bildsk"armsbyte
      Underrattar om hur bildskarmen har roterats (om tillgangligt)

    Information om ledigt utrymme
      Varnar nar utrymmet i hemkatalogen haller pa att ta slut.

    Automatisk montering av flyttbara enheter
      Monterar automatiskt enheter efter behov.

    Nepomuk-s"okmodul
      Hjalpmodul for I/O-slavar for att forsakra att automatisk
      uppdatering gors av Nepomuks soklistor.

    Str"omsparhantering
      Hantering och underrattelser om batteriets, skarmens och
      processorns stromforbrukning.

    K-fj"arrkontrolldemon
      Hanterar mottagna fjarrkontrollkommandon

    Hantering av statusunderr"attelser
      Hanterar tjanster som tillhandahaller anvandargranssnitt for
      statusunderrattelser.

    "Overvakning av DNS-SD tj"anstuppt"ackt
      Overvakar natverket for att hitta DNS-SD tjanster.

    Utmatning av enheter
      Avmonterar och frislapper automatiskt enheter vid tryck pa deras
      utmatningsknapp.

    Tidszon
      Tillhandahaller systemets tidszoner till program.

    Inmatningsoatg"arder
      Tjanst for inmatningsatgarder som utfor installda atgarder vid
      tangentnedtryckning.

    Initieringsmodulerna kan aktiveras eller inaktiveras genom att anvanda
    systemsettings, med Systemadministration -> Start och avstangning ->
    Tjansthanterare.

ALLM"aNNA V"aLJARE

    --author
      Visa information om upphovsman.

    --help
      Visa hjalp om valjare.

    --help-all
      Visa alla valjare.

    --help-kde
      Visa KDE-specifika valjare.

    --help-qt
      Visa Qt-specifika valjare.

    --license
      Visa licensinformation.

    -v --version
      Visa versionsinformation

PROGRAMV"aLJARE

    --check
      Kontrollera bara Sycoca-databasen en gang.

ANV"aNDNING

    Om kded4 anropas utan valjare och redan kor, visar den meddelandet:

      KDE-demonen (kded) kor redan.

    Om kded4 anropas med kded4 --check, uppdaterar den KDE:s sycoca genom
    att anvanda kbuildsycoca4.

SE OCKSoa

    kdeoptions(7), qtoptions(7), kbuildsycoca4(8)

FEL

    Det finns troligen en massa fel. Anvand bugs.kde.org[1] for att
    rapportera dem.

AUTHORS

    David Faure <faure@kde.org>
      Author.

    Waldo Bastian <bastian@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org