Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kded4 - KDE demon - utlöser uppdateringar av Sycoca-databasen vid
    behov.

ÖVERSIKT

    kded4 [--help] [Allmänna väljare] [Qt-väljare] [KDE-väljare] [--check]

BESKRIVNING

    kded4 är ansvarig för att skapa sycoca-filen, dvs. den binära cache av
    tjänsttyper, Mime-typer och tjänster för en viss användare.

    Den övervakar katalogerna som innehåller .desktop-filer. När en fil
    läggs till eller tas bort, väntar den 5 sekunder (i händelse av en
    serie uppdateringar), och startar därefter kbuildsycoca4 för att
    uppdatera systemkonfigurationscachen.

    Den kontrollerar nyligen installerade uppdateringsfiler, dvs. filerna
    *.upd som används för att uppdatera användarnas inställningsfiler när
    filernas format ändras. kconf_update startas för att utföra
    uppdateringarna.

    När värddatornamnet ändras, gör den nödvändiga ändringar i KDE:s miljö
    och i X-servern för att tillåta fortsatt riktig funktion, genom att
    starta kdontchangethehostname för att utföra ändringarna.

    Dessa aktiviteter utförs också alltid när kded4 startar för att
    försäkra att användarens inställningar är aktuella.

    Den är också ansvarig för att starta kded4-moduler på begäran och
    initiera aktiverade kded4-moduler som:

    Ladda Konqueror webbläsare i förväg
      Minskar Konquerors starttid.

    Katalogövervakare
      Övervakar katalogändringar.

    Hårdvarudetektering
      Tillhandahåller ett användargränssnitt för hårdvaruhändelser.

    SSL-certifikatpolicy
      Tillhandahåller the user configured SSL-certifikatpolicyn till
      program.

    Inställning av nätverksproxy
      Automatisk proxyinställning.

    Lösenordslagring
      Tillfällig lagring av lösenord, till exempel så att en webbsida med
      HTTP behörighetskontroll inte frågar efter lösenordet för varje
      länk och varje bild på sidan. Lösenorden glöms bort när KDE
      avslutas (till skillnad från plånboken KWallet).

    Ljudpolicy
      Tillhandahåller systemets ljudpolicy till program.

    Favoritikoner
      Lagrar webbplatsikoner.

    Skärmhantering
      Hanterar skärmar och videoutgångar.

    Kakburk
      Lagrar nätverkskakor.

    Nätverksövervakare
      Håller reda på nätverket och uppdaterar kataloglistningar för
      I/O-slaven network:/.

    Subversion-modul
      Tillhandahåller diverse åtgärder i Subversion för filhanteraren och
      annan programvara.

    Nätverksstatus
      Följer status hos nätverksgränssnitt och tillhandahåller
      underrättelser till program som använder nätverket.

    Skrivdemon
      Titta efter meddelanden från lokala användare som skickas med
      write(1) eller wall(1).

    Bevakning av underrättelseområde
      Håller reda på program som vill använda det D-Bus baserade
      underrättelseområdet.

    Kmixd
      Kmixd mixertjänst

    Systembricka-demon
      Håller reda på program som vill använda den D-Bus baserade
      systembrickan.

    Tangentbordsdemon
      Håller reda på tangentbordsändringar (nytt tangentbord, ändrad
      layout).

    Underrättelse om ändring av fjärrwebbadresser
      Tillhandahåller ändringsunderrättelser för nätverkskataloger

    Aktivitetshanterare
      Nepomuk-aktivitetshanterarens gränssnitt

    Skärmhantering bildskärmsbyte
      Underrättar om hur bildskärmen har roterats (om tillgängligt)

    Information om ledigt utrymme
      Varnar när utrymmet i hemkatalogen håller på att ta slut.

    Automatisk montering av flyttbara enheter
      Monterar automatiskt enheter efter behov.

    Nepomuk-sökmodul
      Hjälpmodul för I/O-slavar för att försäkra att automatisk
      uppdatering görs av Nepomuks söklistor.

    Strömsparhantering
      Hantering och underrättelser om batteriets, skärmens och
      processorns strömförbrukning.

    K-fjärrkontrolldemon
      Hanterar mottagna fjärrkontrollkommandon

    Hantering av statusunderrättelser
      Hanterar tjänster som tillhandahåller användargränssnitt för
      statusunderrättelser.

    Övervakning av DNS-SD tjänstupptäckt
      Övervakar nätverket för att hitta DNS-SD tjänster.

    Utmatning av enheter
      Avmonterar och frisläpper automatiskt enheter vid tryck på deras
      utmatningsknapp.

    Tidszon
      Tillhandahåller systemets tidszoner till program.

    Inmatningsåtgärder
      Tjänst för inmatningsåtgärder som utför inställda åtgärder vid
      tangentnedtryckning.

    Initieringsmodulerna kan aktiveras eller inaktiveras genom att använda
    systemsettings, med Systemadministration -> Start och avstängning ->
    Tjänsthanterare.

ALLMäNNA VäLJARE

    --author
      Visa information om upphovsman.

    --help
      Visa hjälp om väljare.

    --help-all
      Visa alla väljare.

    --help-kde
      Visa KDE-specifika väljare.

    --help-qt
      Visa Qt-specifika väljare.

    --license
      Visa licensinformation.

    -v --version
      Visa versionsinformation

PROGRAMVäLJARE

    --check
      Kontrollera bara Sycoca-databasen en gång.

ANVäNDNING

    Om kded4 anropas utan väljare och redan kör, visar den meddelandet:

      KDE-demonen (kded) kör redan.

    Om kded4 anropas med kded4 --check, uppdaterar den KDE:s sycoca genom
    att använda kbuildsycoca4.

SE OCKSå

    kdeoptions(7), qtoptions(7), kbuildsycoca4(8)

FEL

    Det finns troligen en massa fel. Använd bugs.kde.org[1] för att
    rapportera dem.

AUTHORS

    David Faure <faure@kde.org>
      Author.

    Waldo Bastian <bastian@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org