Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kdeinit4 - Start av KDE-processer.

ÖVERSIKT

    kdeinit4 [--help] [[--no-fork] | [--no-kded] | [--suicide]] [[+program] | [program]]

BESKRIVNING

    kdeinit4 är ett startprogram för processer som något liknar det berömda programmet init
    som används för att starta Unix. Det kör KDE-program och laddningsbara kdeinit-moduler
    (KLM:er), som startas effektivare.

    Att använda kdeinit4 för att starta KDE-program gör att ett typiskt KDE-program startar
    ett antal gånger snabbare och reducerar minnesåtgång med en avsevärd mängd.

    kdeinit4 är länkat med alla bibliotek som ett typiskt KDE-program behöver. Med denna
    teknik går det mycket fortare att starta ett program, eftersom bara själva programmet
    måste länkas, medan annars programmet samt alla bibliotek det använder måste länkas.

NACKDELAR

    Processnamnet för program som startas via kdeinit4 är "kdeinit4". Problemet kan delvis
    lösas genom att ändra programnamnet som visas av ps. Dock ser program som killall bara
    kdeinit4 som processnamn. För att komma runt det, använd kdekillall (från kdesdk/scripts)
    för program startade via kdeinit4.

VäLJARE

    --help
      Visa hjälp om väljare

    --no-fork
      Starta inte en ny process, dvs. avsluta inte förrän programmen som körs avslutas

    --no-kded
      Starta inte kded

    --suicide
      Avsluta när inga KDE-program längre körs

    +program
      kör program och hantera begäran

    program
      kör program utan att hantera någon begäran

ANVäNDNING

    Ett vanligt sätt att köra programmet är att bara ange följande kommando kdeinit4 program
    eller kdeinit4 +program

FILER

    /tmp/kde-$USER/kdeinit4_$INSTANCE
      ...

MILJöVARIABLER

    $HOME
      Anger nuvarande användares hemkatalog

    $KDE_HOME_READONLY
      Anger om nuvarande användares hemkatalog är skrivskyddad

    $KDE_IS_PRELINKED
      Om angiven, talar om för kdeinit4 att KDE-program är förlänkade.

      (Förlänkning är en process som gör det möjligt att snabba upp den dynamiska
      länkningsprocessen.)

    $KDE_DISPLAY
      Om angiven, talar om för kdeinit4 att det kör på ett KDE-skrivbord.

SE OCKSå

    kded, kdekillall

FEL

    Det finns troligen en massa fel. Använd bugs.kde.org[1] för att rapportera dem.

AUTHORS

    Waldo Bastian <bastian@kde.org>
      Author.

    Mario Weilguni <mweilguni@sime.com>
      Author.

    Lubos Lunak <l.lunak@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org