Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    kdeinit4 - Start av KDE-processer.

"OVERSIKT

    kdeinit4 [--help] [[--no-fork] | [--no-kded] | [--suicide]] [[+program]
        | [program]]

BESKRIVNING

    kdeinit4 ar ett startprogram for processer som nagot liknar det beromda
    programmet init som anvands for att starta Unix. Det kor KDE-program
    och laddningsbara kdeinit-moduler (KLM:er), som startas effektivare.

    Att anvanda kdeinit4 for att starta KDE-program gor att ett typiskt
    KDE-program startar ett antal ganger snabbare och reducerar
    minnesatgang med en avsevard mangd.

    kdeinit4 ar lankat med alla bibliotek som ett typiskt KDE-program
    behover. Med denna teknik gar det mycket fortare att starta ett
    program, eftersom bara sjalva programmet maste lankas, medan annars
    programmet samt alla bibliotek det anvander maste lankas.

NACKDELAR

    Processnamnet for program som startas via kdeinit4 ar "kdeinit4".
    Problemet kan delvis losas genom att andra programnamnet som visas av
    ps. Dock ser program som killall bara kdeinit4 som processnamn. For att
    komma runt det, anvand kdekillall (fran kdesdk/scripts) for program
    startade via kdeinit4.

V"aLJARE

    --help
      Visa hjalp om valjare

    --no-fork
      Starta inte en ny process, dvs. avsluta inte forran programmen som
      kors avslutas

    --no-kded
      Starta inte kded

    --suicide
      Avsluta nar inga KDE-program langre kors

    +program
      kor program och hantera begaran

    program
      kor program utan att hantera nagon begaran

ANV"aNDNING

    Ett vanligt satt att kora programmet ar att bara ange foljande kommando
    kdeinit4 program eller kdeinit4 +program

FILER

    /tmp/kde-$USER/kdeinit4_$INSTANCE
      ...

MILJ"oVARIABLER

    $HOME
      Anger nuvarande anvandares hemkatalog

    $KDE_HOME_READONLY
      Anger om nuvarande anvandares hemkatalog ar skrivskyddad

    $KDE_IS_PRELINKED
      Om angiven, talar om for kdeinit4 att KDE-program ar forlankade.

      (Forlankning ar en process som gor det mojligt att snabba upp den
      dynamiska lankningsprocessen.)

    $KDE_DISPLAY
      Om angiven, talar om for kdeinit4 att det kor pa ett KDE-skrivbord.

SE OCKSoa

    kded, kdekillall

FEL

    Det finns troligen en massa fel. Anvand bugs.kde.org[1] for att
    rapportera dem.

AUTHORS

    Waldo Bastian <bastian@kde.org>
      Author.

    Mario Weilguni <mweilguni@sime.com>
      Author.

    Lubos Lunak <l.lunak@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org