Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    meinproc4 - KDE:s oversattare av XML

"OVERSIKT

    meinproc4 [--help] [Allmanna valjare] [Qt-valjare] [KDE-valjare]
         [--cache fil] [--check] [--htdig] [--srcdir]
         [--param nyckel=v"arde] [[[-o] | [--output]] fil] [--stdout]
         [--stylesheet xsl] docbook_file

BESKRIVNING

    meinproc4 konverterar DocBook-filer till HTML.

ALLM"aNNA V"aLJARE

    --author
      Visa information om upphovsman.

    --help
      Visa hjalp om valjare.

    --help-all
      Visa alla valjare.

    --help-kde
      Visa KDE-specifika valjare.

    --help-qt
      Visa Qt-specifika valjare.

    --license
      Visa licensinformation.

    -v--version
      Visa versionsinformation

PROGRAMV"aLJARE

    --cache fil
      Skapa en cachefil for dokumentet

    --check
      Kontrollera att dokumentet ar giltigt

        Utmatningen kan vara nagot skrammande, eftersom ett litet misstag kan orsaka en kaskad av fel.
        Knepet ar att titta pa det forsta felet, ratta det, spara filen och kora meinproc4 igen.

    --htdig
      Skapa ett index som fungerar med ht://dig

    -o, --output fil
      Skriv ut hela dokumentet i fil.

    --stdout
      Skriv ut hela dokumentet pa standardutmatningen.

    --stylesheet xsl
      Stilmall att anvanda

    --srcdir kat
      Stall in rotkatalogen for att leta efter kdelibs

    --param nyckel=varde
      Stall in parametrar att skicka till stilmallen.

ANV"aNDNING

    Det vanligaste sattet att kora meinproc4 ar helt enkelt som

      meinproc4 docbook-fil

    dar docbook-fil oftast ar index.docbook. Kommandot skapar HTML-sidor
    fran DocBook-filen. Observera att sidorna bara gar att titta pa i
    KDE-baserade webblasare (som Konqueror).

    Om du behover visa HTML-utmatningen i en annan webblasare (om du till
    exempel gor den direkt tillganglig pa natet), anvand

      meinproc4 --stylesheet stilmallsnamn docbook-fil

    dar stilmallsnamn ar den fullstandiga sokvagen till en av
    XSL-stilmallarna i $KDEDIR/share/apps/ksgmltools/customization. For att
    skapa utmatning lamplig for webben, kan du anvanda kde-web.xsl eller
    kde-chunk-online.xsl. Se filen README i den katalogen for mer
    detaljerad information.

SE OCKSoa

    kdeoptions(7), qtoptions(7)

FEL

    Det finns troligen en massa fel. Anvand bugs.kde.org[1] for att
    rapportera dem.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org