Provided by: kde-l10n-sv_4.8.2-0ubuntu2_all bug

NAME

    nepomukserver - KDE-demon - Nepomuk-serverprogrammet.

ÖVERSIKT

    nepomukserver [--help] [Allmänna väljare] [Qt(TM)-väljare]
           [KDE-väljare]

BESKRIVNING

    nepomukserver startar Nepomuk-servern, som hanterar alla
    Nepomuk-tjänster och tillhandahåller ett DBus-programmeringsgränssnitt.

    Det använder nepomukservicestub för att köra alla inställda
    Nepomuk-tjänster.

ALLMäNNA VäLJARE

    --author
      Visa information om upphovsman.

    --help
      Visa hjälp om väljare.

    --help-all
      Visa alla väljare.

    --help-kde
      Visa KDE-specifika väljare.

    --help-qt
      Visa Qt(TM)-specifika väljare.

    --license
      Visa licensinformation.

    -v --version
      Visa versionsinformation

SE OCKSå

    nepomukservicestub(8)

FEL

    Det finns troligen en massa fel. Använd bugs.kde.org[1] för att
    rapportera dem.

AUTHOR

    Sebastian Trueg <trueg@kde.org>
      Author.

NOTES

    1. bugs.kde.org
      http://bugs.kde.org