Provided by: dpkg_1.16.1.2ubuntu7_i386 bug

NAMN

    start-stop-daemon - startar och stoppar bakgrundsprocesser

SYNOPS

    start-stop-daemon [flagga...] ĂtgĂrd

BESKRIVNING

    start-stop-daemon  anvÀnds  för att kontrollera hur processer pÄ
    systemnivÄ skapas och avslutas. Med hjÀlp av en av sökflaggorna kan
    start-stop-daemon stÀllas in att hitta befintliga instanser av en
    körande process.

    Observera att om inte --pidfile anges kommer start-stop-daemon att
    jobba pÄ ett sÀtt som liknar killall(1). start-stop-daemon kommer att
    söka i processtabellen efter processer med motsvarande namn  pÄ
    processen, anvÀndar-id och/eller grupp-id (om sÄdant anges). Alla
    processer som stÀmmer överens kommer tillsÀndas signalen TERM (eller
    den som anges med --signal eller --retry) om --stop anges. För
    processer som har lÄnglivade barn som mÄste överleva en --stop, mÄste
    du ange en pidfil.

KOMMANDON

    -S, --start [--] argument
       Se om en angiven process existerar, och om sÄ Àr fallet gör
       start-stop-daemon ingenting och avslutar med status 1 (0 om
       --oknodo anges). Om en sÄdan process inte existerar startas en
       instans, antingen med programfilen som anges med --exec eller,
       om den anges, med --startas. Eventuella argument som ges efter
       -- pÄ kommandoraden skickas utan Àndring till programmet som
       startas.

    -K, --stop
       Testa om den angivna processen existerar. Om sÄ Àr fallet sÀnder
       start-stop-daemon den signal som anges av  --signal  till
       processen, och avslutar med status 0. Om processen inte finns
       avslutar start-stop-daemon med status 1 (0 om --oknodo anges).
       Om  --retry anges kommer start-stop-daemon kontrollera att
       processen har avslutats.

    -T, --status
       Se om den angivna processen existerar, och returnerar en
       statuskod i enlighet med LBS Init Script Actions.

    -H, --help
       Visa hjÀlpskÀrm och avsluta.

    -V, --version
       Visa programversion och avsluta.

FLAGGOR FÖR SÖKNING

    -p, --pidfile pidfil
       Sök efter processer vars process-id anges i pidfil.

    -x, --exec programfil
       Sök efter processer som Àr instanser av programfilen (enligt
       /proc/pid/exe).

    -n, --name processnamn
       Sök  efter  processer  med  namnet  processnamn  (enligt
       /proc/pid/stat).

    -u, --user anvĂndarnamn|anvĂndar-id
       Sök efter processer som Àgs av den anvÀndare som anges med
       anvĂndarnamn eller anvĂndar-id.

FLAGGOR

    -g, --group grupp|grupp-id
       Byt till grupp eller grupp-id nÀr processen startas.

    -s, --signal signal
       Tillsammans med --stop anger detta den signal som skall sÀndas
       till processen som stoppas (förval Àr TERM).

    -R, --retry tidsgrĂns|schema
       Tillsammans med --stop anger detta att start-stop-daemon skall
       kontrollera att processen avslutas. Den testar flera gÄnger
       efter matchande processer som körs, tills ingen lÀngre finns
       kvar. Om processerna inte avslutar kommer programmet utföra
       ytterligare kommandon enligt schemat.

       Om  tidsgrĂns  anges  istĂ€llet  för schema kommer schemat
       signal/timeout/KILL/timeout att anvÀndas, dÀr signal Àr den
       signal som anges med --signal.

       schema Àr den lista med Ätminstone tvÄ poster avdelade med
       snedstreck (/); varje post Àr antingen -signalnummer eller
       [-]signalnamn, vilket betyder att signalen skall sÀndas, eller
       timeout, vilket anger det antal sekunder programmet skall vÀnta
       pÄ att processen avslutar, eller forever, vilket betyder att
       resten av schemat skall repetera för evigt om sÄ behövs.

       Om slutet pÄ schemat nÄs och forever inte anges  kommer
       start-stop-daemon avslutas med felkod 2. Om ett schema anges
       kommer eventuell signal angiven med --signal att ignoreras.

    -a, --startas kvĂg
       Tillsammans med --start anger detta att processen som anges med
       kvĂg skall startas. Om den inte anges anvĂ€nds argumentet som
       gavs till --exec.

    -t, --test
       Skriver ut vad som skulle ha utförts och sÀtter returvÀrdet, men
       utför ingenting.

    -o, --oknodo
       Returnerar  felstatus 0 i stÀllet för 1 om ingen ÄtgÀrd
       utförs/skulle utförts.

    -q, --quiet
       Skriv inte informationsmeddelanden; visa endast felmeddelanden.

    -c, --chuid username|uid[:group|gid]
       Byt till anvÀndarnamnet/anvÀndar-id:t innan processen startas.
       Du kan Àven ange en grupp genom att lÀgga till ett kolontecken,
       :, följt av gruppnamnet eller grupp-id pÄ samma sÀtt som du
       skull gjort till "chown"-kommandot (anvĂndare:grupp). Om du
       anger en anvÀndare utan att ange en grupp kommer anvÀndarens
       primÀra grupp-id att anvÀndas. NÀr du anvÀnder alternativet
       mÄste du ha i Ätanke att Àven bÄde primÀr- och tillÀggsgrupp
       sÀtts, Àven om --group-flaggan inte anges. --group-flaggan Àr
       bara till för grupper som anvÀndaren normalt inte Àr en medlem i
       (t.ex för att lÀgga till gruppmedlemskap för enskilda processer
       för standardanvÀndare sÄsom nobody).

    -r, --chroot rot
       Byt katalog och rot till rot innan processen startas. Observera
       att Àven pidfilen skrivs efter chroot har utförts.

    -d, --chdir kvĂg
       Byt katalog till kvĂg innan processen startas. Detta görs
       efter byte av rot om -r|--chroot-flaggan anges. Om flaggan inte
       anges kommer start-stop-daemon byta till rotkatalogen innan
       processen startas.

    -b, --background
       AnvÀnds typiskt med program som inte kopplar loss sig av sig
       sjÀlva. Flagga tvingar start-stop-daemon att förgrena sig (fork)
       innan processen startar, och tvinga den grenen att köra i
       bakgrunden. VARNING: start-stop-daemon kan inte kontrollera
       felstatus för processer som av nÄgon som helst anledning
       misslyckas med att exekvera. Detta Àr en sista utvÀg, och Àr
       endast avsett för program som det antingen inte Àr nÄgon mening
       att förgrena pÄ egen hand, eller dÀr det inte Àr möjligt att
       lÀgga till kod för det pÄ egen hand.

    -N, --nicelevel heltal
       Ändrar prioriteten pĂ„ processen innan den startas.

    -P, --procsched policy:prioritet
       Ändrar processschemalĂ€ggarens policy och prioritet för processen
       innan den startas. Prioriteten Àr valfri och anges genom att
       lÀgga till ett : följt av vÀrdet. StandardvÀrdet för prioritet
       Àr 0. För nÀrvarande stöds vÀrdena other, fifo och rr för
       policy.

    -I, --iosched klass:prioritet
       Ändrar I/O-schemalĂ€ggarens klass och -prioritet för processen
       innan den startas. Prioriteten Àr valfri och anges genom att
       lÀgga till ett : följt av vÀrdet. StandardvÀrdet för prioritet
       Àr 4, sÄvida inte klass Àr idle, dÄ Àr prioritet alltid 7. För
       nÀrvarande stöds vÀrdena idle, best-effort och real-time för
       klass.

    -k, --umask maskvĂrde
       StÀller in umaskvÀrdet pÄ processen innan den startas.

    -m, --make-pidfile
       AnvÀnds nÀr ett program som inte skapar sin egen pidfil startas.
       Flaggan kommer att fÄ start-stop-daemon att skapa filen som
       anges med --pidfile och lÀgga process-id i den precis innan
       processen startas. Observera att den inte kommer att tas bort
       nÀr programmet stoppas. OBSERVERA: Funktionen kanske inte alltid
       fungerar. Framförallt inte nÀr programmet som startas förgrenar
       sig (fork) frÄn sin huvudprocess. DÀrför Àr flaggan oftast bara
       anvÀndbar i samband med flaggan --background.

    -v, --verbose
       Skriv ut pratsamma informationsmeddelanden.

RETURVÄRDE

    0   EfterfrÄgad ÄtgÀrd utfördes. Om --oknodo angavs Àr det Àven
       möjligt att ingenting behövde utföras. Det kan hÀnda nÀr --start
       angavs och en motsvarande process redan körde, eller nÀr --stop
       angavs och det inte fanns nÄgon motsvarande process.

    1   Om --oknodo inte angavs och ingenting gjordes.

    2   Om --stop och --retry angavs, men slutet pÄ tidtabellen nÄddes
       och processen fortfarande kördes.

    3   Alla andra fel.

    Med --status-ÄtgÀrden returneras följande statuskoder:

    0   Programmet kör.

    1   Programmet kör inte och pid-filen finns.

    3   Programmet kör inte.

    4   Kan inte ta reda pÄ programmets status.

EXEMPEL

    Starta serverprocessen food, sÄvida inte en redan kör (en process med
    namnet food, som körs som anvÀndaren food, med process-id i food.pid):

       start-stop-daemon --start --oknodo --user food --name food --pidfile /var/run/food.pid --startas /usr/sbin/food --chuid food -- --daemon

    SÀnd SIGTERM till food och vÀnta upp till fem sekunder pÄ att den skall
    avslutas:

       start-stop-daemon --stop --oknodo --user food --name food --pidfile /var/run/food.pid --retry 5

    Demonstration av ett skrÀddarsytt schema för att avsluta food:

       start-stop-daemon --stop --oknodo --user food --name food --pidfile /var/run/food.pid --retry=TERM/30/KILL/5

FÖRFATTARE

    Marek Michalkiewicz <marekm@i17linuxb.ists.pwr.wroc.pl>, baserat pÄ en
    tidigare version av Ian Jackson <ian@chiark.greenend.org.uk>.

    Manualsida av Klee Dienes <klee@mit.edu>, delvis omformaterad av Ian
    Jackson, översatt av Peter Krefting <peterk@debian.org>.

ÖVERSÄTTNING

    Peter Krefting och Daniel Nylander.