Provided by: passwd_4.1.4.2+svn3283-3ubuntu5_i386 bug

NAMN

    vipw, vigr - redigera lösenordet, grupp, skugglösenord eller
    skuggruppfil

SYNOPSIS

    vipw [flaggor]

    vigr [flaggor]

BESKRIVNING

    The vipw and vigr commands edits the files /etc/passwd and /etc/group,
    respectively. With the -s flag, they will edit the shadow versions of
    those files, /etc/shadow and /etc/gshadow, respectively. The programs
    will set the appropriate locks to prevent file corruption. When looking
    for an editor, the programs will first try the environment variable
    $VISUAL, then the environment variable $EDITOR, and finally the default
    editor, vi(1).

FLAGGOR

    Flaggorna som gäller för kommandona vipw och vigr är:

    -g, --group
      Redigera gruppdatabasen.

    -h, --help
      Visa hjälpmeddelande och avsluta.

    -p, --passwd
      Redigera lösenordsdatabasen.

    -q, --quiet
      Tyst läge.

    -s, --shadow
      Redigera shadow- eller gshadow-databasen.

ENVIRONMENT

    VISUAL
      Editor to be used.

    EDITOR
      Editor to be used if VISUAL is not set.

FILER

    /etc/group
      Gruppkontoinformation.

    /etc/gshadow
      Säker gruppkontoinformation.

    /etc/passwd
      Användarkontoinformation.

    /etc/shadow
      Säker användarkontoinformation.

SE OCKSÅ

    vi(1), group(5), gshadow(5) , passwd(5), , shadow(5).