Provided by: amule_2.3.1-1_i386 bug

İSİM

    amule - her platformda çalışan eMule p2p istemcisi

KULLANIM

    amule [-c <yol>] [-geometry <geom>] [-o] [-r] [-w <yol>] [-d] [-i] [-t
    <say>] [eD2k-balants]

    amule [-v]

    amule [-h]

AÇIKLAMA

    [ -c <yol>, --config-dir=<yol> ]
       Yapılandırmayı home yerine <yol>dan oku

    [ -geometry <geom> ]
       Uygulamanın  geometrisini  düzenler.  <geom>  standart  X11
       uygulamaları       ile       aynı       biçimi
       kullanır: [=][<genilik>{xX}<ykseklik>][{+-}<xoffset>{+-}<yoffset>]

    [ -o, --log-stdout ]
       Log mesajlarını standart çıktıya gönderir.

    [ -r, --reset-config ]
       Yapılandırmayı varsayılan değerlere sıfırlar.

    [ -w <yol>, --use-amuleweb=<yol> ]
       amuleweb  çalıştırılabilir dosyasının konumunu <yol> olarak
       belirler.

    [ -d, --disable-fatal ]
       Kritik istisnaları ele almaz.

    [ -i, --enable-stdin ]
       standart girdiyi devre dışı bırakmaz.

    [ -t, --category=<say> ]
       <say>ya  gönderilen  eD2k  bağlantılarının  kategorilerini
       belirler.

    [ -v, --version ]
       Geçerli sürüm numarasını görüntüler.

    [ -h, --help ]
       Kısa bir kullanım açıklaması görüntüler.

    [ eD2k-bağlantısı ]
       Çekirdeğe bir eD2k bağlantısı ekler.

    Eklenecek eD2k bağlantısı şunlardan biri olabilir:

     · bir dosya bağlantısı (ed2k://|file|...) ki indirmeler kuyruğuna
      eklenir;

     · bir sunucu bağlantısı (ed2k://|server|...) ki sunucu listesine
      eklenir;

     · bir sunucu listesi bağlantısı, bu durumda listedeki tüm sunucular
      sunucu listesine eklenir;

     · bir magnet bağlantısı.

NOTLAR

  Yollar
    <yol> değeri alan  tüm seçenekler için eğer yol  hiçbir  dizin
    içermiyorsa (yani sadece bir dosya ismiyse) aMule yapılandırma dizini
    (~/.aMule) varsayılır.

DOSYALAR

    ~/.aMule/*

GERİBİLDİRİM

    Hataları bildirmek için forumumuzu (http://forum.amule.org/) ya da hata
    takipçimizi (http://bugs.amule.org/) kullanınız. Hataları bildirmek
    için e-mail ve e-mail listemizi kullanmamanızı ve geliştiricilerden
    birine doğrudan bildirmemenizi rica ederiz.

TELİF HAKKI

    aMule  ve  ilgili tüm yardımcı araçları GNU Genel Kamu Lisansı
    çerçevesinde dağıtılmaktadır.

İLGİLİ BELGELER

    alc(1), alcc(1), amuled(1), amulecmd(1), amulegui(1), amuleweb(1),
    cas(1), ed2k(1), wxcas(1), xas(1)

YAZAN

    Bu kılavuz sayfası Vollstrecker <amule@vollstreckernet.de> tarafından
    yazılmıştır.