Provided by: amule-utils_2.3.1-1_i386 bug

İSİM

    amulecmd - aMule'ü yönetmek için konsol temelli bir program

KULLANIM

    amulecmd [-h <sunucu>] [-p <port>] [-P <ifre>] [-f <yol>] [-q] [-v]
    [-l <dil>] { [-w] | [-c <komut>] }

    amulecmd [--create-config-from=<yol>]

    amulecmd [--version]

    amulecmd [--help]

AÇIKLAMA

    amulecmd aMule'ü yönetmek için konsol temelli bir programdır.

    [ -h <sunucu>, --host=<sunucu> ]
       aMule'ün çalıştığı sunucu ya  da  bilgisayar  (varsayılan:
       localhost). <sunucu> bir IP adresi ya da DNS ismi olabilir

    [ -p <port>, --port=<port> ]
       aMule'ün dışarıya bağlandığında kullandığı port, Ayarlar->Uzak
       Denetimler seçeneğinde belirlenir (varsayılan: 4712)

    [ -P <ifre>, --password=<ifre> ]
       Dışarıdan yapılan bağlantılar için şifre.

    [ -f <yol>, --config-file=<yol> ]
       Belirtilen  yapılandırma  dosyasını  kullanır.  Varsayılan
       yapılandırma dosyası şudur: ~/.aMule/remote.conf

    [ -q, --quiet ]
       Standart çıktıya hiçbir veri yazdırmaz.

    [ -v, --verbose ]
       Geveze olur - debug mesajlarını da gösterir.

    [ -l <dil>, --locale=<dil> ]
       Programın  kullandığı  dili  belirler. <dil> parametresinin
       tanımlaması için NOTLAR bölümüne bakınız.

    [ -w, --write-config ]
       Komut satırı seçeneklerini yapılandırma dosyasına yazıp çıkar

    [ -c <komut>, --command=<komut> ]
       <komut>u amulecmd'ın komut istemine girilmiş gibi çalıştırır ve
       çıkar.

    [ --create-config-from=<yol> ]
       <yol>a dayalı yapılandırma dosyası yaratır ve çıkar. Yolun
       geçerli bir aMule dosyasına işaret etmesi gerekir.

    [ -v, --version ]
       Geçerli sürüm numarasını görüntüler.

    [ -h, --help ]
       Kısa bir kullanım açıklaması görüntüler.

KOMUTLAR

    Tüm komutlar harf büyüklüğüne duyarsızdır.

  Add <eD2k-balants> | <magnet-balants>
    Çekirdeğe bir eD2k ya da magnet bağlantısı ekler.

    Eklenecek eD2k bağlantısı şunlardan biri olabilir:

     · bir dosya bağlantısı (ed2k://|file|...) ki indirmeler kuyruğuna
      eklenir;

     · bir sunucu bağlantısı (ed2k://|server|...) ki sunucu listesine
      eklenir;

     · bir sunucu listesi bağlantısı, bu durumda listedeki tüm sunucular
      sunucu listesine eklenir.

    Magnet bağlantısı eD2k hash değerini ve dosya boyutunu içermelidir.

  Cancel <hash> | <say>
    <hash> ya da <say> tarafından belirtilen indirmeyi iptal eder.
    Değerleri öğrenmek için show komutunu kullanınız.

  Connect [ kad | ed2k | <ip|isim> ]
    Ağa bağlanır.

    Ayarlarda ekinleştirilmiş tüm ağlara bağlanır.

    Ek bir parametreyle hangi ağa bağlanmak istediğinizi belirtebilirsiniz.
    IP:port şeklinde (IP ya noktalarla ayrılmış ondalık bir IPv4 adresi ya
    da çözümlenebilen bir DNS ismi olmalıdır) bir sunucu adresi verirseniz
    aMule sadece bu sunucuya bağlanacaktır.

  Disconnect [ ed2k | kad ]
    Ya çevrimiçi olan tüm ağlarla bağlantıyı keser, ya da sadece belirtilen
    ağ ile.

  Download <say>
    Bir dosyayı indirmeye başlar.

    Bir dosyanın son aramadan <say> değeri girilmesi gerekir. Örneğin
    `download 12' son aramadaki 12 numaralı dosyayı indirmeye başlar.

  Exit
    amule/amuled ile bağlantıyı keser ve amulecmd kapanır.

  Get <deer>
    Bir ayar değerini görüntüler.

    <deer> ile kullanılabilecek değerler:

       BwLimits Bant genişliği değerlerini görüntüler.

       IPFilter IPFilter ayarlarını görüntüler.

  Help [ <komut> ]
    Kısa bir kullanım açıklaması görüntüler. Bir parametre ile kullanılırsa
    mevcut komutların listesini verir. <komut> ile kullanılırsa belirtilen
    komutun kısa bir açıklamasını görüntüler.

  Pause <hash> | <say>
    <hash> ya da <say> değerleri ile belirtilen indirmeyi duraklatır. Bu
    değerleri elde etmek için show komutunu kullanabilirsiniz.

  Priority <ncelik> <hash> | <say>
    <hash> ya da <say> ile belirtilen bir indirmenin önceliğini ayarlar.

    <ncelik> için kullanılabilecek değerler:

       Auto   Otomatik öncelik.

       High   Yüksek öncelik.

       Low    Düşük öncelik.

       Normal  Normal öncelik.

  Progress
    Sürmekte olan bir aramanın ilerlemesini gösterir.

  Quit
    exit komutu ile eş anlamlıdır.

  Reload <deer>
    Belirtilen değeri yeniden yükler.

    <deer> ile kullanılabilecek değerler:

       Shared  Paylaşılan dosyalar listesini yeniden yükler.

       IPFilter IP filtre tablolarını yeniden yükler.

  Reset
    Günlüğü sıfırlar.

  Results
    Son aramanın sonuçlarını gösterir.

  Resume <hash> | <say>
    <hash> ya da <say> ile belirtilen indirmeye kaldığı yerden devam eder.
    Değeri öğrenmek için show komutunu kullanabilirsiniz.

  Search <tr> <anahtarkelime>
    Girilen <anahtarkelime> için bir arama yapar. Bir arama türü ve bir
    anahtar kelime kullanmanız mecburidir. Örneğin `search kad amule' kad
    ağında `amule' sözcüğü ile arama yapar.

    Kullanılabilecek arama türleri:

       Global  Genel arama yapar.

       Kad    Kad ağında arama yapar.

       Local   Sunucuda arama yapar.

  Set <deer>
    Belirtilen değeri ayarlara girer.

    <deer> ile kullanılabilecek değerler:

       BwLimits Bant genişliği değerlerini ayarlar.

       IPFilter IPFilter tercihlerini ayarlar.

  Show <deer>
    İndirme/aktarma kuyruğunu, sunucu listesini ya da paylaşılan dosya
    listesini gösterir.

    <deer> ile kullanılabilecek değerler:

       DL    İndirme kuyruğunu gösterir.

       Log    Günlüğü (log) gösterir.

       Servers  Sunucu listesini gösterir.

       UL    Aktarma (gönderilen dosyalar) kuyruğunu gösterir.

  Shutdown
    Uzakta çalışmakta olan çekirdeği (amule/amuled) kapatır. Bu metin
    temelli istemciyi de kapatacaktır çünkü çekirdek olmadan işleyemez.

  İstatistikler [ <say> ]
    İstatistikler ağacını gösterir.

    0-255 arası <say> isteğe bağlı argüman olarak komuta aktarılabilir, bu
    kaç tane istemci sürümü alt ağacının gösterileceğini belirtir. 0
    kullanımı ya da hiçbir argüman kullanılmaması `sınırsız' anlamına
    gelir.

    Örneğin `statistics 5' her istemcinin en çok kullanılan 5 sürümünü
    gösterir.

  Status
    Bağlantı  durumunu, sürmekte olan indirmeleri ve aktarmaları vs.
    gösterir.

NOTLAR

  Yollar
    <yol> değeri alan  tüm seçenekler için eğer yol  hiçbir  dizin
    içermiyorsa (yani sadece bir dosya ismiyse) aMule yapılandırma dizini
    (~/.aMule) varsayılır.

  Diller
    -l seçeneği için <dil> parametresi şu  biçimde  kullanılmalıdır:
    dil[_DL][.kodlama][@niteleyici]  ki  burada dil birinci dil, DL
    lehçe/bölge, kodlama karakter setidir ve niteleyici kullanıcıya belli
    bir kategori içinde belli yerelleştirme verileri kullanma olanağı
    sağlar.

    Örnek olarak, aşağıdaki dizeler geçerlidir:
       de
       de_DE
       de_DE.iso88591
       de_DE@euro
       de_DE.iso88591@euro

    Yukarıdaki tüm dizeler geçerlidir ancak kodlama ve niteleyici henüz
    kullanılmamaktadır.

    Yukarıdakilere  ek  olarak  dil  isimlerini  İngilizce  olarak
    belirtebilirsiniz - yani -l german ile -l de_DE eşdeğerdir ve ikisi de
    geçerlidir.

    Ne  komut  satırında  ne  de yapılandırma dosyasında hiçbir dil
    belirtilmediği zaman sistemin varsayılan dili kullanılacaktır.

DOSYALAR

    ~/.aMule/remote.conf

ÖRNEK

    Tipik olarak amulecmd ilk defada şu şekilde başlayacaktır:

    amulecmd -h bilgisayarad -p DBport -P DBifre -w

    ya da

    amulecmd --create-config-from=/home/kullancad/.aMule/amule.conf

    Ayarları $HOME/.aMule/remote.conf dosyasına kayıt eder ve daha sonra
    sadece şunu girmeniz yeterli olacaktır:

    amulecmd

    Tabii ki bu örneğe harfiyen uymanız zorunlu değildir.

GERİBİLDİRİM

    Hataları bildirmek için forumumuzu (http://forum.amule.org/) ya da hata
    takipçimizi (http://bugs.amule.org/) kullanınız. Hataları bildirmek
    için e-mail ve e-mail listemizi kullanmamanızı ve geliştiricilerden
    birine doğrudan bildirmemenizi rica ederiz.

TELİF HAKKI

    aMule ve ilgili tüm yardımcı araçları GNU Genel  Kamu  Lisansı
    çerçevesinde dağıtılmaktadır.

İLGİLİ BELGELER

    amule(1), amuled(1)

YAZAN

    Bu kılavuz sayfası Vollstrecker <amule@vollstreckernet.de> tarafından
    yazılmıştır.