Provided by: amule-utils_2.3.1-1_amd64 bug

İSİM

    amulecmd - aMule'ü yönetmek için konsol temelli bir program

KULLANIM

    amulecmd [-h <sunucu>] [-p <port>] [-P <şifre>] [-f <yol>] [-q] [-v] [-l <dil>] { [-w] |
    [-c <komut>] }

    amulecmd [--create-config-from=<yol>]

    amulecmd [--version]

    amulecmd [--help]

AÇIKLAMA

    amulecmd aMule'ü yönetmek için konsol temelli bir programdır.

    [ -h <sunucu>, --host=<sunucu> ]
       aMule'ün çalıştığı sunucu ya da bilgisayar (varsayılan: localhost). <sunucu> bir IP
       adresi ya da DNS ismi olabilir

    [ -p <port>, --port=<port> ]
       aMule'ün  dışarıya  bağlandığında  kullandığı  port, Ayarlar->Uzak Denetimler
       seçeneğinde belirlenir (varsayılan: 4712)

    [ -P <şifre>, --password=<şifre> ]
       Dışarıdan yapılan bağlantılar için şifre.

    [ -f <yol>, --config-file=<yol> ]
       Belirtilen yapılandırma dosyasını kullanır. Varsayılan yapılandırma dosyası şudur:
       ~/.aMule/remote.conf

    [ -q, --quiet ]
       Standart çıktıya hiçbir veri yazdırmaz.

    [ -v, --verbose ]
       Geveze olur - debug mesajlarını da gösterir.

    [ -l <dil>, --locale=<dil> ]
       Programın kullandığı dili belirler. <dil> parametresinin tanımlaması için NOTLAR
       bölümüne bakınız.

    [ -w, --write-config ]
       Komut satırı seçeneklerini yapılandırma dosyasına yazıp çıkar

    [ -c <komut>, --command=<komut> ]
       <komut>u amulecmd'ın komut istemine girilmiş gibi çalıştırır ve çıkar.

    [ --create-config-from=<yol> ]
       <yol>a dayalı yapılandırma dosyası yaratır ve çıkar. Yolun geçerli bir aMule
       dosyasına işaret etmesi gerekir.

    [ -v, --version ]
       Geçerli sürüm numarasını görüntüler.

    [ -h, --help ]
       Kısa bir kullanım açıklaması görüntüler.

KOMUTLAR

    Tüm komutlar harf büyüklüğüne duyarsızdır.

  Add <eD2k-bağlantısı> | <magnet-bağlantısı>
    Çekirdeğe bir eD2k ya da magnet bağlantısı ekler.

    Eklenecek eD2k bağlantısı şunlardan biri olabilir:

     · bir dosya bağlantısı (ed2k://|file|...) ki indirmeler kuyruğuna eklenir;

     · bir sunucu bağlantısı (ed2k://|server|...) ki sunucu listesine eklenir;

     · bir sunucu listesi bağlantısı, bu durumda listedeki tüm sunucular sunucu listesine
      eklenir.

    Magnet bağlantısı eD2k hash değerini ve dosya boyutunu içermelidir.

  Cancel <hash> | <sayı>
    <hash> ya da <sayı> tarafından belirtilen indirmeyi iptal eder. Değerleri öğrenmek için
    show komutunu kullanınız.

  Connect [ kad | ed2k | <ip|isim> ]
    Ağa bağlanır.

    Ayarlarda ekinleştirilmiş tüm ağlara bağlanır.

    Ek bir parametreyle hangi ağa bağlanmak istediğinizi belirtebilirsiniz. IP:port şeklinde
    (IP ya noktalarla ayrılmış ondalık bir IPv4 adresi ya da çözümlenebilen bir DNS ismi
    olmalıdır) bir sunucu adresi verirseniz aMule sadece bu sunucuya bağlanacaktır.

  Disconnect [ ed2k | kad ]
    Ya çevrimiçi olan tüm ağlarla bağlantıyı keser, ya da sadece belirtilen ağ ile.

  Download <sayı>
    Bir dosyayı indirmeye başlar.

    Bir dosyanın son aramadan <sayı> değeri girilmesi gerekir. Örneğin `download 12' son
    aramadaki 12 numaralı dosyayı indirmeye başlar.

  Exit
    amule/amuled ile bağlantıyı keser ve amulecmd kapanır.

  Get <değer>
    Bir ayar değerini görüntüler.

    <değer> ile kullanılabilecek değerler:

       BwLimits Bant genişliği değerlerini görüntüler.

       IPFilter IPFilter ayarlarını görüntüler.

  Help [ <komut> ]
    Kısa bir kullanım açıklaması görüntüler. Bir parametre ile kullanılırsa mevcut komutların
    listesini verir. <komut> ile kullanılırsa belirtilen komutun kısa bir açıklamasını
    görüntüler.

  Pause <hash> | <sayı>
    <hash> ya da <sayı> değerleri ile belirtilen indirmeyi duraklatır. Bu değerleri elde etmek
    için show komutunu kullanabilirsiniz.

  Priority <öncelik> <hash> | <sayı>
    <hash> ya da <sayı> ile belirtilen bir indirmenin önceliğini ayarlar.

    <öncelik> için kullanılabilecek değerler:

       Auto   Otomatik öncelik.

       High   Yüksek öncelik.

       Low    Düşük öncelik.

       Normal  Normal öncelik.

  Progress
    Sürmekte olan bir aramanın ilerlemesini gösterir.

  Quit
    exit komutu ile eş anlamlıdır.

  Reload <değer>
    Belirtilen değeri yeniden yükler.

    <değer> ile kullanılabilecek değerler:

       Shared  Paylaşılan dosyalar listesini yeniden yükler.

       IPFilter IP filtre tablolarını yeniden yükler.

  Reset
    Günlüğü sıfırlar.

  Results
    Son aramanın sonuçlarını gösterir.

  Resume <hash> | <sayı>
    <hash> ya da <sayı> ile belirtilen indirmeye kaldığı yerden devam eder. Değeri öğrenmek
    için show komutunu kullanabilirsiniz.

  Search <tür> <anahtarkelime>
    Girilen <anahtarkelime> için bir arama yapar. Bir arama türü ve bir anahtar kelime
    kullanmanız mecburidir. Örneğin `search kad amule' kad ağında `amule' sözcüğü ile arama
    yapar.

    Kullanılabilecek arama türleri:

       Global  Genel arama yapar.

       Kad    Kad ağında arama yapar.

       Local   Sunucuda arama yapar.

  Set <değer>
    Belirtilen değeri ayarlara girer.

    <değer> ile kullanılabilecek değerler:

       BwLimits Bant genişliği değerlerini ayarlar.

       IPFilter IPFilter tercihlerini ayarlar.

  Show <değer>
    İndirme/aktarma kuyruğunu, sunucu listesini ya da paylaşılan dosya listesini gösterir.

    <değer> ile kullanılabilecek değerler:

       DL    İndirme kuyruğunu gösterir.

       Log    Günlüğü (log) gösterir.

       Servers  Sunucu listesini gösterir.

       UL    Aktarma (gönderilen dosyalar) kuyruğunu gösterir.

  Shutdown
    Uzakta çalışmakta olan çekirdeği (amule/amuled) kapatır. Bu metin temelli istemciyi de
    kapatacaktır çünkü çekirdek olmadan işleyemez.

  İstatistikler [ <sayı> ]
    İstatistikler ağacını gösterir.

    0-255 arası <sayı> isteğe bağlı argüman olarak komuta aktarılabilir, bu kaç tane istemci
    sürümü alt ağacının gösterileceğini belirtir. 0 kullanımı ya da  hiçbir  argüman
    kullanılmaması `sınırsız' anlamına gelir.

    Örneğin `statistics 5' her istemcinin en çok kullanılan 5 sürümünü gösterir.

  Status
    Bağlantı durumunu, sürmekte olan indirmeleri ve aktarmaları vs. gösterir.

NOTLAR

  Yollar
    <yol> değeri alan tüm seçenekler için eğer yol hiçbir dizin içermiyorsa (yani sadece bir
    dosya ismiyse) aMule yapılandırma dizini (~/.aMule) varsayılır.

  Diller
    -l   seçeneği   için   <dil>   parametresi   şu   biçimde   kullanılmalıdır:
    dil[_DİL][.kodlama][@niteleyici] ki burada dil birinci dil, DİL lehçe/bölge, kodlama
    karakter setidir ve niteleyici kullanıcıya belli bir kategori içinde belli yerelleştirme
    verileri kullanma olanağı sağlar.

    Örnek olarak, aşağıdaki dizeler geçerlidir:
       de
       de_DE
       de_DE.iso88591
       de_DE@euro
       de_DE.iso88591@euro

    Yukarıdaki tüm dizeler geçerlidir ancak kodlama ve niteleyici henüz kullanılmamaktadır.

    Yukarıdakilere ek olarak dil isimlerini İngilizce olarak belirtebilirsiniz - yani -l
    german ile -l de_DE eşdeğerdir ve ikisi de geçerlidir.

    Ne komut satırında ne de yapılandırma dosyasında hiçbir dil belirtilmediği zaman sistemin
    varsayılan dili kullanılacaktır.

DOSYALAR

    ~/.aMule/remote.conf

ÖRNEK

    Tipik olarak amulecmd ilk defada şu şekilde başlayacaktır:

    amulecmd -h bilgisayaradı -p DBport -P DBşifre -w

    ya da

    amulecmd --create-config-from=/home/kullanıcıadı/.aMule/amule.conf

    Ayarları $HOME/.aMule/remote.conf dosyasına kayıt eder ve daha sonra sadece şunu girmeniz
    yeterli olacaktır:

    amulecmd

    Tabii ki bu örneğe harfiyen uymanız zorunlu değildir.

GERİBİLDİRİM

    Hataları bildirmek için forumumuzu (http://forum.amule.org/) ya da hata takipçimizi
    (http://bugs.amule.org/) kullanınız. Hataları bildirmek için e-mail ve e-mail listemizi
    kullanmamanızı ve geliştiricilerden birine doğrudan bildirmemenizi rica ederiz.

TELİF HAKKI

    aMule ve ilgili tüm yardımcı araçları GNU Genel Kamu Lisansı çerçevesinde dağıtılmaktadır.

İLGİLİ BELGELER

    amule(1), amuled(1)

YAZAN

    Bu kılavuz sayfası Vollstrecker <amule@vollstreckernet.de> tarafından yazılmıştır.