Provided by: amule-daemon_2.3.1-1_i386 bug

İSİM

    amuled - her platformda çalışan eMule p2p istemcisi - daemon sürümü

KULLANIM

    amuled [-c <yol>] [-f] [-p <yol>] [-e] [-o] [-r] [-w <yol>] [-d] [-i]
    [-t <say>] [eD2k-balants]

    amuled [-v]

    amuled [-h]

AÇIKLAMA

    [ -c <yol>, --config-dir=<yol> ]
       Yapılandırmayı home yerine <yol>dan oku

    [ -f, --full-daemon ]
       Kendisini arkaplana çatallar.

    [ -p <yol>, --pid-file=<yol> ]
       Çatallamadan sonra <yol> konumunda bir pid-file dosyası yaratır.
       <yol>un dosya ismini içermesi gerekir.

    [ -e, --ec-config ]
       DB (Dış Bağlantılar) Kurulumu

    [ -o, --log-stdout ]
       Log mesajlarını standart çıktıya gönderir.

    [ -r, --reset-config ]
       Yapılandırmayı varsayılan değerlere sıfırlar.

    [ -w <yol>, --use-amuleweb=<yol> ]
       amuleweb  çalıştırılabilir dosyasının konumunu <yol> olarak
       belirler.

    [ -d, --disable-fatal ]
       Kritik istisnaları ele almaz.

    [ -i, --enable-stdin ]
       standart girdiyi devre dışı bırakmaz.

    [ -t, --category=<say> ]
       <say>ya  gönderilen  eD2k  bağlantılarının  kategorilerini
       belirler.

    [ -v, --version ]
       Geçerli sürüm numarasını görüntüler.

    [ -h, --help ]
       Kısa bir kullanım açıklaması görüntüler.

    [ eD2k-bağlantısı ]
       Çekirdeğe bir eD2k bağlantısı ekler.

    Eklenecek eD2k bağlantısı şunlardan biri olabilir:

     · bir dosya bağlantısı (ed2k://|file|...) ki indirmeler kuyruğuna
      eklenir;

     · bir sunucu bağlantısı (ed2k://|server|...) ki sunucu listesine
      eklenir;

     · bir sunucu listesi bağlantısı, bu durumda listedeki tüm sunucular
      sunucu listesine eklenir;

     · bir magnet bağlantısı.

DOSYALAR

    ~/.aMule/*

GERİBİLDİRİM

    Hataları bildirmek için forumumuzu (http://forum.amule.org/) ya da hata
    takipçimizi (http://bugs.amule.org/) kullanınız. Hataları bildirmek
    için e-mail ve e-mail listemizi kullanmamanızı ve geliştiricilerden
    birine doğrudan bildirmemenizi rica ederiz.

TELİF HAKKI

    aMule  ve  ilgili tüm yardımcı araçları GNU Genel Kamu Lisansı
    çerçevesinde dağıtılmaktadır.

İLGİLİ BELGELER

    alcc(1), amule(1), amulecmd(1), amulegui(1), amuleweb(1),  cas(1),
    ed2k(1)

YAZAN

    Bu kılavuz sayfası Vollstrecker <amule@vollstreckernet.de> tarafından
    yazılmıştır.