Provided by: amule-daemon_2.3.1-1_i386 bug

İSİM

    amuleweb - aMule web sunucusu

KULLANIM

    amuleweb [-h <sunucu>] [-p <port>] [-P <ifre>] [-f <yol>] [-q] [-v]
    [-l <dil>] [-w] [-t <isim>] [-s <port>] [-u] [-U <port>] [-z] [-Z] [-A
    <ifre>] [-G <ifre>] [-a | -d] [-L] [--no-php] [-N]

    amuleweb [--create-config-from=<yol>]

    amuleweb [--help]

    amuleweb [--version]

    amuleweb [--amule-config-file=<yol>]

AÇIKLAMA

    amuleweb amule'e bir ağ tarayıcısı ile erişmenize olanak sağlar.
    amuleweb'i amule ile aynı anda ya da ayrı olarak, daha sonra ne zaman
    isterseniz  başlatabilirsiniz.  Seçenekleri  komut  satırı  ya da
    yapılandırma dosyası ile belirtmek mümkündür. Komut  satırı  ile
    belirtilen seçenekler yapılandırma dosyası ile belirtilenlerden daha
    yüksek önceliklidir.

    [ -h <sunucu>, --host=<sunucu> ]
       aMule'ün çalıştığı sunucu ya  da  bilgisayar  (varsayılan:
       localhost). <sunucu> bir IP adresi ya da DNS ismi olabilir

    [ -p <port>, --port=<port> ]
       aMule'ün dışarıya bağlandığında kullandığı port, Ayarlar->Uzak
       Denetimler seçeneğinde belirlenir (varsayılan: 4712)

    [ -P <ifre>, --password=<ifre> ]
       Dışarıdan yapılan bağlantılar için şifre.

    [ -f <yol>, --config-file=<yol> ]
       Belirtilen  yapılandırma  dosyasını  kullanır.  Varsayılan
       yapılandırma dosyası şudur: ~/.aMule/remote.conf

    [ -q, --quiet ]
       Standart çıktıya hiçbir veri yazdırmaz.

    [ -v, --verbose ]
       Geveze olur - debug mesajlarını da gösterir.

    [ -l <dil>, --locale=<dil> ]
       Programın  kullandığı  dili  belirler. <dil> parametresinin
       tanımlaması için NOTLAR bölümüne bakınız.

    [ -w, --write-config ]
       Komut satırı seçeneklerini yapılandırma dosyasına yazıp çıkar

    [ -t <isim>, --template=<isim> ]
       Adı <isim> olan şablonu yükler. Ayrıntılar için TEMA DESTEĞİ
       bölümüne bakınız.

    [ -s <port>, --server-port=<port> ]
       Web sunucusunun HTTP portu. Bu ağ tarayıcınızda kullanmanız
       gereken port numarasıdır (varsayılan: 4711).

    [ -u ]
       UPnP'yi etkinleştirir.

    [ -U <port>, --upnp-port <port> ]
       UPnP port numarası.

    [ -z, --enable-gzip ]
       Bant genişliğinden tasarruf etmek için gzip sıkıştırmasını
       etkinleştirir.

    [ -Z, --disable-gzip ]
       Gzip sıkıştırmasını devre dışı bırakır (bu varsayılan değerdir).

    [ -A <ifre>, --admin-pass=<ifre> ]
       Sunucuya tam erişim için şifre (parola).

    [ -G <ifre>, --guest-pass=<ifre> ]
       Web sunucusu için misafir şifresi.

    [ -a, --allow-guest ]
       Misafir erişimini etkinleştirir.

    [ -d, --deny-guest ]
       Misafir erişimine izin vermez (varsayılan değer).

    [ -L, --load-settings ]
       web sunucusu ayarlarını aMule'den/aMule'e yükler/kaydeder. Bu
       amuleweb'in komut satırı ve yapılandırma dosyası ayarlarını
       görmezden gelmesine yol açar. Ayarlar kaydedilirken hiçbiri
       yapılandırma dosyasına yazılmaz, aMule'e yazılır. (Tabii ki bu
       sadece aMule'ün Ayarlar->Uzak Denetiminde kurulabilen değerler
       için geçerlidir.)

    [ --no-php ]
       PHP yorumlayıcısını devre dışı bırakır (eskimiş)

    [ -N, --no-script-cache ]
       PHP sayfalarını her sorguda yeniden derler.

    [ --create-config-from=<yol> ]
       <yol>a dayalı yapılandırma dosyası yaratır ve çıkar. Yolun
       geçerli bir aMule dosyasına işaret etmesi gerekir.

    [ --help ]
       Kısa bir kullanım açıklaması görüntüler.

    [ --version ]
       Geçerli sürüm numarasını görüntüler.

    [ --amule-config-file=<yol> ]
       aMule yapılandırma dosyasına erişim yolu. DOĞRUDAN KULLANMAYIN!
       aMule bu seçeneği amuleweb'i aMule ile başlatırken kullanır. Bu
       seçenek  diğer  tüm  komut satırı ve yapılandırma dosyası
       ayarlarının  görmezden  gelinmesine,  ayarların  verilen
       yapılandırma  dosyasından  okunmasına  yol  açar ve -q -L
       seçeneklerinin kullanılacağı anlamına da gelir.

NOTLAR

  Yollar
    <yol> değeri alan  tüm seçenekler için eğer yol  hiçbir  dizin
    içermiyorsa (yani sadece bir dosya ismiyse) aMule yapılandırma dizini
    (~/.aMule) varsayılır.

  Diller
    -l seçeneği için <dil> parametresi şu  biçimde  kullanılmalıdır:
    dil[_DL][.kodlama][@niteleyici]  ki  burada dil birinci dil, DL
    lehçe/bölge, kodlama karakter setidir ve niteleyici kullanıcıya belli
    bir kategori içinde belli yerelleştirme verileri kullanma olanağı
    sağlar.

    Örnek olarak, aşağıdaki dizeler geçerlidir:
       de
       de_DE
       de_DE.iso88591
       de_DE@euro
       de_DE.iso88591@euro

    Yukarıdaki tüm dizeler geçerlidir ancak kodlama ve niteleyici henüz
    kullanılmamaktadır.

    Yukarıdakilere  ek  olarak  dil  isimlerini  İngilizce  olarak
    belirtebilirsiniz - yani -l german ile -l de_DE eşdeğerdir ve ikisi de
    geçerlidir.

    Ne  komut  satırında  ne  de yapılandırma dosyasında hiçbir dil
    belirtilmediği zaman sistemin varsayılan dili kullanılacaktır.

TEMA DESTEĞİ

    amuleweb bilgileri çeşitli temalarda görüntüleyebilir. Bu temalara
    şablon adı verilir ve amuleweb'in belli bir şablonu yüklemesini -t
    komut satırı seçeneği ile sağlayabilirsiniz. Şablonlar iki konumda
    aranır:  önce  ~/.aMule/webserver/  konumunda,  sonra da, kurulum
    --prefix=/usr ile yapıldıysa /usr/share/amule/webserver/ konumunda.

    Her şablonun şablon isminin alt dizininde bulunması gerekir ve bu
    dizinin şablonun ihtiyaç duyduğu tüm dosyaları bulundurması şarttır.

DOSYALAR

    ~/.aMule/remote.conf
    ~/.aMule/webserver/
    $(pkgdatadir)/webserver/

ÖRNEK

    Tipik olarak amuleweb ilk defada şu şekilde başlayacaktır:

    amuleweb -h hostismi -p DBport -P DBifresi -s HTTPport -A Adminifresi
    -w

    ya da

    amuleweb --create-config-from=/home/kullancad/.aMule/amule.conf

    Ayarları $HOME/.aMule/remote.conf dosyasına kayıt eder ve daha sonra
    sadece şunu girmeniz yeterli olacaktır:

    amuleweb

    Tabii  ki  ilk  örnek  satırında  daha az ya da fazla seçenek
    belirtebilirsiniz, hatta onu tamamen görmezden gelebilirsiniz.

GERİBİLDİRİM

    Hataları bildirmek için forumumuzu (http://forum.amule.org/) ya da hata
    takipçimizi (http://bugs.amule.org/) kullanınız. Hataları bildirmek
    için e-mail ve e-mail listemizi kullanmamanızı ve geliştiricilerden
    birine doğrudan bildirmemenizi rica ederiz.

TELİF HAKKI

    aMule  ve  ilgili tüm yardımcı araçları GNU Genel Kamu Lisansı
    çerçevesinde dağıtılmaktadır.

İLGİLİ BELGELER

    amule(1), amulecmd(1)

YAZAN

    Bu kılavuz sayfası Vollstrecker <amule@vollstreckernet.de> tarafından
    yazılmıştır.