Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    autoconf - yapılandırma betiklerini oluşturur

KULLANIM

    autoconf [seenek] ablon-dosya ...

AÇIKLAMA

    Verilmişse,   ablon-dosyadan,  varsa  configure.ac'den,  yoksa
    configure.in'den bir yapılandırma betiği oluşturur. Eğer ablon-dosya
    verilmişse,  çıktı  standart çıktıya yollanır, verilmemişse çıktı
    configure dosyasına yollanır.

  İşlem kipleri:
    -h, --help
       Bu yardım metnini basar ve çıkar.

    -V, --version
       Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

    -v, --verbose
       İşlemi ayrıntılı raporlar.

    -d, --debug
       Geçici dosyalar kaldırılmaz.

    -f, --force
       Tüm dosyalar eski sürüm kabul edilir.

    -o, --output=dosya
       Çıktıyı dosya'ya kaydeder (Öntanımlı olarak standart çıktıya
       yazılır).

    -W, --warnings=snf
       snf [sözdizimi]  girdisi ile belirtilen sınıfa ait uyarıları
       gösterir.

       Uyarı sınıfları şunlardır:

       'cross'
           çapraz derleme sorunları

       'obsolete'
           atıl duruma gelmiş yapılar

       'syntax'
           Sözdizimsel olarak belirsiz yapılar

       'all' bütün uyarılar

       'no-SINIF'
           SINIFa ilişkin tüm uyarıları kapatır

       'none' bütün uyarıları kapatır

       'error'
           uyarılar hata sayılır

       Ortam değişkeni 'WARNINGS' etkin olur.

  Kütüphane dizinleri:
    -B, --prepend-include=dizin
       dizin olarak verilen dizini arama yolunun önüne ekler.

    -I, --include=dizin
       dizin olarak verilen dizini arama yolunun sonuna ekler.

  İzleme:
    -t, --trace=makro
       makro çağrılarının listesini gösterir.

    -i, --initialization
       Autoconf'un ilklendirme süreci de izlenir.

    İzleme kipinde hiçbir yapılandırma betiği oluşturulmaz.

YAZAN

    David J. MacKenzie ve Akim Demaille tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları  <bug-autoconf (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2003 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir serbest yazılımdır; kopyalama koşulları için kaynak koduna
    bakınız. Hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ
    KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    automake(1), autoreconf(1), autoheader(1), autoscan(1), autoupdate(1),
    config.guess(1), config.sub(1), ifnames(1), libtool(1).

    autoconf komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo  olarak
    mevcuttur. Şayet info ve autoconf yazılımları düzgün bir şekilde
    sisteminizde  mevcutsa,  aşağıdaki  komut  ile  bu  kılavuzu
    görüntüleyebilirsiniz.

       info autoconf

ÇEVİREN

    Can Kavaklıoğlu <linuxcucan (at) yahoo.com>, Nisan 2004