Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    autoheader - configure betiği için bir şablon başlığı oluşturur

KULLANIM

    autoheader [seenek] ablon-dosya ...

AÇIKLAMA

    'configure' betiği için kullanılacak C '#define' ifadelerinden oluşan
    bir şablon dosyası oluşturur. Bunu gerçekleştirmek için, ablon-dosya,
    varsa configure.ac, yoksa configure.in taranır.

  İşlem kipleri:
    -h, --help
       Bu yardım metnini basar ve çıkar.

    -V, --version
       Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

    -v, --verbose
       İşlemi ayrıntılı raporlar.

    -d, --debug
       Geçici dosyalar kaldırılmaz.

    -f, --force
       Tüm dosyalar eski sürüm kabul edilir.

    -W, --warnings=snf
       snf [sözdizimi]  girdisi ile belirtilen sınıfa ait uyarıları
       gösterir.

       Uyarı sınıfları şunlardır:

       'cross'
           çapraz derleme sorunları

       'gnu' GNU kodlama  standartları  (gnu  ve  gnits  kipleri
           öntanımlıdır)

       'obsolete'
           atıl duruma gelmiş oluşumlar veya yapılar

       'override'
           kullanıcı  tarafından  yeniden  tanımlanmış  Automake
           kuralları ve değişkenleri

       'portability'
           taşınabilirlik sorunları

       'syntax'
           sözdizimsel olarak belirsiz yapılar (öntanımlı)

       'unsupported'
           desteklenmeyen veya tamamlanmamış özellikler (öntanımlı)

       'all' bütün uyarılar

       'no-SINIF'
           SINIFa ilişkin tüm uyarıları kapatır

       'none' bütün uyarıları kapatır

       'error'
           uyarılar hata sayılır

  Kütüphane dizinleri:
    -B, --prepend-include=dizin
       dizin olarak verilen dizini arama yolunun önüne ekler.

    -I, --include=dizin
       dizin olarak verilen dizini arama yolunun sonuna ekler.

  İzleme:
    -t, --trace=makro
       makro çağrılarının listesini gösterir.

    -i, --initialization
       autoheader'ın ilklendirme süreci de izlenir.

    İzleme kipinde hiçbir yapılandırma betiği oluşturulmaz.

YAZAN

    David J. MacKenzie ve Akim Demaille tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-autoheader (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2003 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir serbest yazılımdır; kopyalama koşulları için kaynak koduna
    bakınız. Hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ
    KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    autoconf(1), automake(1), autoreconf(1), autoscan(1), autoupdate(1),
    config.guess(1), config.sub(1), ifnames(1), libtool(1).

    autoheader komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak
    mevcuttur. Şayet info ve autoheader yazılımları düzgün bir şekilde
    sisteminizde  mevcutsa,  aşağıdaki  komut  ile  bu  kılavuzu
    görüntüleyebilirsiniz.

       info autoheader

ÇEVİREN

    Can Kavaklıoğlu <linuxcucan (at) yahoo.com>, Nisan 2004