Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    autoreconf - Üretilmiş yapılandırma dosyalarını günceller

KULLANIM

    autoreconf [seçenek] [CONFIGURE-AC veya dizin] ...

AÇIKLAMA

    autoconf'u  (ve  autoheader, aclocal, automake, autopoint (öncesinde gettextize), ve
    ilgiliyse libtoolize) tekrar tekrar çalıştırarak dizinlerdeki ya  da  CONFIGURE-AC
    tarafından yürütülen dizin ağaçlarındaki GNU Derleme Sistemi dosyalarını bir seferde
    yeniden oluşturur.

    Öntanımlı olarak, mevcut dosyalardan daha eski olanları yeniden oluşturur. Eğer GNU
    Derleme Sisteminin yeni bir sürümünü versiyonunu yüklüyorsanız, autoreconf'u --force
    seçeneği ile çalıştırarak bütün dosyaları yeniden oluşturursunuz.

  İşlem kipleri:
    -h, --help
       Bu yardım metnini basar ve çıkar.

    -V, --version
       Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

    -v, --verbose
       İşlemi ayrıntılı raporlar.

    -d, --debug
       Geçici dosyalar kaldırılmaz.

    -f, --force
       Tüm dosyalar eski sürüm kabul edilir.

    -i, --install
       Kayıp yardımcı dosyaları kopyalar.

    -s, --symlink
       -i ile birlikte, dosyalar yerine sembolik bağları kopyalar.

    -m, --make
       Uygulanabiliyorsa, ./configure && make yapar.

    -W, --warnings=sınıf
       sınıf [sözdizimi] girdisi ile belirtilen sınıfa ait uyarıları gösterir.

       Uyarı sınıfları şunlardır:

       'cross'
           çapraz derleme sorunları

       'obsolete'
           atıl duruma gelmiş yapılar

       'syntax'
           Sözdizimsel olarak belirsiz yapılar

       'all' bütün uyarılar

       'no-SINIF'
           SINIFa ilişkin tüm uyarıları kapatır

       'none' bütün uyarıları kapatır

       'error'
           uyarılar hata sayılır

       Ortam değişkeni 'WARNINGS' önemsenir. Diğer yan araçlar başka uyarı türlerini
       destekliyor olabilir, bu bakımdan 'all' kullanılması önerilir.

  Kütüphane dizinleri:
    -B, --prepend-include=dizin
       dizin olarak verilen dizini arama yolunun önüne ekler.

    -I, --include=dizin
       dizin olarak verilen dizini arama yolunun sonuna ekler.

    Ortam  değişkenleri  AUTOCONF, AUTOHEADER, AUTOMAKE, ACLOCAL, AUTOPOINT, LIBTOOLIZE
    önemsenir.

YAZAN

    David J. MacKenzie ve Akim Demaille tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-autoconf (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2003 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir serbest yazılımdır; kopyalama koşulları için kaynak koduna bakınız. Hiçbir
    garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile
    garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    autoconf(1), automake(1), autoheader(1), autoscan(1), autoupdate(1), config.guess(1),
    config.sub(1), ifnames(1), libtool(1).

    autoconf komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve
    autoreconf yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu
    kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info autoreconf

ÇEVİREN

    Mehmet Büyüközer <mbuyukozer (at) gmx.co.uk>, Mart 2004