Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    autoreconf - Üretilmiş yapılandırma dosyalarını günceller

KULLANIM

    autoreconf [seenek] [CONFIGURE-AC veya dizin] ...

AÇIKLAMA

    autoconf'u  (ve  autoheader, aclocal, automake, autopoint (öncesinde
    gettextize), ve ilgiliyse libtoolize) tekrar tekrar  çalıştırarak
    dizinlerdeki  ya  da  CONFIGURE-AC  tarafından  yürütülen  dizin
    ağaçlarındaki GNU Derleme Sistemi dosyalarını bir seferde yeniden
    oluşturur.

    Öntanımlı  olarak, mevcut dosyalardan daha eski olanları yeniden
    oluşturur. Eğer GNU Derleme Sisteminin yeni bir sürümünü versiyonunu
    yüklüyorsanız, autoreconf'u  --force seçeneği ile çalıştırarak bütün
    dosyaları yeniden oluşturursunuz.

  İşlem kipleri:
    -h, --help
       Bu yardım metnini basar ve çıkar.

    -V, --version
       Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

    -v, --verbose
       İşlemi ayrıntılı raporlar.

    -d, --debug
       Geçici dosyalar kaldırılmaz.

    -f, --force
       Tüm dosyalar eski sürüm kabul edilir.

    -i, --install
       Kayıp yardımcı dosyaları kopyalar.

    -s, --symlink
       -i ile birlikte, dosyalar yerine sembolik bağları kopyalar.

    -m, --make
       Uygulanabiliyorsa, ./configure && make yapar.

    -W, --warnings=snf
       snf [sözdizimi] girdisi ile belirtilen sınıfa ait uyarıları
       gösterir.

       Uyarı sınıfları şunlardır:

       'cross'
           çapraz derleme sorunları

       'obsolete'
           atıl duruma gelmiş yapılar

       'syntax'
           Sözdizimsel olarak belirsiz yapılar

       'all' bütün uyarılar

       'no-SINIF'
           SINIFa ilişkin tüm uyarıları kapatır

       'none' bütün uyarıları kapatır

       'error'
           uyarılar hata sayılır

       Ortam değişkeni 'WARNINGS' önemsenir. Diğer yan araçlar başka
       uyarı türlerini destekliyor olabilir,  bu  bakımdan  'all'
       kullanılması önerilir.

  Kütüphane dizinleri:
    -B, --prepend-include=dizin
       dizin olarak verilen dizini arama yolunun önüne ekler.

    -I, --include=dizin
       dizin olarak verilen dizini arama yolunun sonuna ekler.

    Ortam değişkenleri AUTOCONF, AUTOHEADER, AUTOMAKE, ACLOCAL, AUTOPOINT,
    LIBTOOLIZE önemsenir.

YAZAN

    David J. MacKenzie ve Akim Demaille tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları  <bug-autoconf (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2003 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir serbest yazılımdır; kopyalama koşulları için kaynak koduna
    bakınız. Hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ
    KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    autoconf(1), automake(1), autoheader(1), autoscan(1), autoupdate(1),
    config.guess(1), config.sub(1), ifnames(1), libtool(1).

    autoconf komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo  olarak
    mevcuttur. Şayet info ve autoreconf yazılımları düzgün bir şekilde
    sisteminizde  mevcutsa,  aşağıdaki  komut  ile  bu  kılavuzu
    görüntüleyebilirsiniz.

       info autoreconf

ÇEVİREN

    Mehmet Büyüközer <mbuyukozer (at) gmx.co.uk>, Mart 2004