Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    autorun - CDROM sürücülerini özdevinimli dosya sistemine bağlar/ayırır
    ve bağladıktan sonra /cdrom_dizini/autorun komutunu çalıştırır

KULLANIM

    autorun [-lmqv?V] [-a uygulama] [-c cdalar] [-e dizge] [-i milisaniye]
        [-n dizge] [-t dizge] [--autorun=uygulama] [--cdplayer=cdalar]
        [--interval=milisaniye] [--lock] [--mountonly] [--notify=dizge]
        [--notify-insert=dizge] [--notify-eject=dizge] [--quiet]
        [--verbose] [--help] [--usage] [--version] [cdromaygıtları...]

AÇIKLAMA

    autorun mucizevÎ olarak sistemde mevcut bütün CDROM sürücüleri otomatik
    olarak tanır, sürücüye yerleştirildiğinde dosya sistemine bağlar ve
    CDdeki uygun 'autorun' komutunu çalıştırır. Sıradan bir kullanıcının
    bunu  yapmasını  sağlamak için /etc/fstab dosyasında izin vermek
    istediğiniz CDROMların seçeneklerine user,exec eklemeniz gerekir.

    Ayrıca KDE için Autorun.desktop'u da kullanabilirsiniz.  Yapmanız
    gereken tek şey dosyayı Autostart dizinine eklemektir.

    Komut dizgileri çözümlenir ve %P%, bağlama noktasının yolu ile, %D%
    ise aygıt yolu ile değiştirilir. Bunlardan sonra, komut dizgesi kabukta
    /bin/sh -c "komut dizgesi" ile çalıştılır.

SEÇENEKLER

    -a, --autorun=uygulama
       CD değiştirilirse, uygulama'yı çalıştırır. Bu çalıştırılabilirin
       CD'de bulunması gerekir. Örn."--autorun=uygulamam"  şeklinde
       belirtirseniz  ve  CD  /mnt/cdrom/  altına bağlanmışsa, CD
       değiştirildikten sonra autorun "/mnt/cdrom/uygulamam" dosyasını
       çalıstırmayı deneyecektir. (öntanımlı dizge: "/autorun")

    -c, --cdplayer=cdalar
       Eğer  müzik  CD'si takılırsa cdalar uygulamasını çalıştır
       (öntanımlı: "/usr/bin/kscd").

    -i, --interval=milisaniye
       Sınamalar arasındaki milisaniye'lik bekleme süresi (öntanımlı:
       1000).

    -l, --lock
       Bağlanan ortamı kilitler (bu durumda dosya sisteminden kendiniz
       ayırmalısınız).

    -m, --mountonly
       Sadece bağlar/ayırır (herhangi komut çalıştırılmaz).

    -n, --notify=dizge
       CD değiştirildiği zaman çalıştırılcak komut dizgesi (öntanımlı:
       "/usr/bin/kfmclient configureDesktop").

    -t, --notify-insert=dizge
       CD takıldığı zaman çalıştırılması istenen autorun dosyası veya
       --autorun ile  belirtilmiş  komut  çalıştırılamadığı  zaman
       çalıştırılacak komut dizgesi (öntanımlı: "/usr/bin/kfmclient
       openURL %P%").

    -e, --notify-eject=dizge
       CD çıkartıldığı zaman çalıştırılcak komut dizgesi (öntanımlı:
       "").

    -q, --quiet
       Hiçbir çıktı üretilmez.

    -v, --verbose
       Daha ayrıntılı çıktı üretilir.

    -?, --help
       Bu yardım iletisini basar ve çıkar.

    --usage
       Kısa kullanım bilgisi iletisi basar.

    -V, --version
       Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

    Uzun seçenekler için zorunlu veya isteğe bağlı olan argümanlar kısa
    seçenekler içinde zorunlu veya isteğe bağlıdır.

YAZAN

    Harald Hoyer <Harald.Hoyer (at) redhat.de>

    Proje sayfası: http://parzelle.de/.

ÇEVİREN

    Mehmet Büyüközer <mbuyukozer (at) gmx.co.uk>, Mart 2004

                                  autorun(1)