Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    basename - dosya isimlerinden dizin ve soneki ayırır

KULLANIM

    basename isim [sonek]
    basename seenekler

AÇIKLAMA

    Dizin bileşenlerini silerek isim'i basar. Şayet belirtilmişse, dosya
    sonekini de kaldırır.

    --help Bu yardım metnini basar ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

ÖRNEKLER

    basename /usr/bin/sort
       "sort" çıktılanır.

    basename include/stdio.h .h
       "stdio" çıktılanır.

YAZAN

    Bilinmiyor.

GERİBİLDİRİM

    Bir yazılım hatası bulursanız, lütfen <bug-coreutils (at) gnu.org>
    adresine bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    dirname(1), readlink(1)

    basename  komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak
    mevcuttur. Şayet info ve basename yazılımları düzgün bir şekilde
    sisteminizde  mevcutsa,  aşağıdaki  komut  ile  bu  kılavuzu
    görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils basename

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Mart 2004

    Kasım 2006'da güncellenmiştir.