Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    bc - Keyfi duyarlilikta hesaplama dili

KULLANIM

    bc [ -hlwsqv ] [ uzun-se,cenekler ] [ dosya ... ]

S"UR"UM

    Bu kullanim kilavuzu, GNU bc surum 1.06'ya gore hazirlanmistir.

A,CIKLAMA

    bc, girilen deyimleri isleterek keyfi uzunlukta ve duyarliliktaki
    sayilar uzerinde matematiksel  islemler  yapmaya  imkan  saglayan
    etkilesimli bir ortam ve bir yazilim gelistirme dilidir. Sozdizimi
    acisindan  C  yazilim  gelistirme  dilini  andiran  benzerlikler
    sozkonusudur. Komut satirindan belirtmek suretiyle kullanabilecegimiz
    standart bir math kutuphanesine de sahiptir. Eger gerekli ise; math
    kutuphanesi, belirtilen dosyalardan daha once ele alinir. bc isleme
    tabi tutarken dosyalari komut satirinda belirtilen siraya gore ele
    alir. Belirtilen dosyalarin tumu ele alinip islendikten sonra, standart
    girdiden girisler okunmaya baslar. Kodlar nasil okunuyorlarsa bu
    halleriyle isletilirler. (Eger belirtilen dosyalardan herhangi birinde
    bc'yi sonlandiracak bir komut yer alirsa, bc sonlanir, bir daha
    standart girdiden okuyamaz.)

    bc'nin  bu surumu, geleneksel bc uygulamalarina ve POSIX taslak
    standardina gore ilave olusumlar icermektedir.  Komut  satirindan
    belirtilecek bir secenekle bu genisletmeler kullanima dahil edilebilir
    veya edilmeyebilir. Bu kilavuzda GNU bc anlatilacak ve ek olusumlar
    yeri gelince belirtilecektir.

  SE,CENEKLER
    -h, --help
       Bir kullanim iletisi basar ve cikar.

    -i, --interactive
       Etkilesimli kipe gecilir.

    -l, --mathlib
       Standart math kutuphanesini kullanima sokar.

    -w, --warn
       POSIX bc'ye ek olusumlar icin uyarilar verir.

    -s, --standard
       Standart POSIX bc diline uygun olarak islem yapar.

    -q, --quiet
       Normalde gelen, GNU bc hosgeldiniz iletisini goruntulemez.

    -v, --version
       Surum ve telif hakki bilgilerini gosterir ve cikar.

  SAYILAR
    bc'deki en temel eleman sayilardir. Sayilar keyfi duyarlilikta ifade
    edilirler. Yani bc'de bir sayi, tamsayi kisim ve ondalik kisim olarak
    ifade edilir. Tum sayilar normalde ic hesaplamalarda onluk tabanda ele
    alinirlar ve tum islemler onluk taban uzerinden gerceklestirilirler.
    (Bu surum, bolme ve carpma islemlerinde sayilarin ondalik kisimlarini
    belli uzunluktan sonra kesmektedir.) bc'de sayilarin iki ozelligi
    vardir: uzunluk ve boluntu. Uzunluk, sayidaki tum anlamli rakamlarin,
    boluntu ise ondalik noktadan sonraki rakamlarin adedidir.

    Ornegin:

    0.0000010 sayisinin uzunlugu 7 ve boluntusu 6'dir.
    01935.000 sayisinin uzunlugu 7 ve boluntusu 3'tur.

    Uzunluk acisindan; en sagdaki sifir anlamli, en  soldaki  sifir
    anlamsizdir.

  DEGI,SKENLER
    Sayilar  iki farkli turde degisken olarak saklanabilirler: basit
    degiskenler ve diziler. Her iki degisken turu icin de degiskenlere
    birer ad verilir. Degiskenler bir harfle baslarlar ve sonrasinda
    harfler, rakamlar ve altcizgi karakteri icerebilirler. Tum harfler
    kucuk harf olmak zorundadir. (Degiskenlere uzun isim verebilme bir
    genisletmedir. Cunku, POSIX bc'de degisken isimleri tek bir kucuk
    harftir.) Dizi degiskenleri ise isimden sonra [] (koseli parantezler)
    alirlar.

    bc'de dort tane ozel degisken vardir. Bunlar; scale, ibase, obase ve
    last'dir. scale, islemlerde sayilarda ondalik noktadan sonra kac tane
    rakamin kullanilacagini belirtir. Ontanimli scale degeri 0'dir. ibase
    (input base) ve obase (output base) degiskenleri, sayilarda girdi ve
    cikti icin tabanlari belirtir. Ornegin, ibase=10 ve obase=2 olursa
    sayilar onluk tabanda girilir ve sonuclar ekrana ikilik tabanda
    yazdirilirlar. Ontanimli ibase ve obase degerleri  10'dur.  last
    degiskeni (bu bir genisletmedir) ise, en son ekrana yazdirilan sayiyi
    iceren bir degiskendir. Bu degiskenlere yeni degerler atanabilir.
    Bunlar ileride daha ayrintili olarak ele alinacaktir.

  A,CIKLAMALAR
    bc'de aciklama satirlari /* karakterleri ile baslar ve */ karakterleri
    ile biter. Aciklamalar herhangi bir yerde baslayabilir ve girdide tek
    bir bosluk gibi ele alinir. (Yani, bu da aciklamalarin girdi elemanlari
    arasinda bir ayrac olarak yorumlandigini gosterir. Dolayisiyla, bir
    degisken ismi icerisinde aciklama yer alamaz anlamindadir.) Aciklamalar
    satirsonu karakteri icerebilirler.

    Ayrica bc'de betiklerin kullanilmasini saglamak icin tek satirlik
    aciklamalar desteklenmektedir ve bu bir genisletmedir. Tek satirlik
    aciklama # karakterinden sonra baslar ve satir sonuna kadar devam eder.
    Satirsonu karakteri aciklamaya dahil degildir ve normal karakter olarak
    ele alinir.

  IFADELER
    Sayilar, ifadelerle ve deyimlerle birlikte kullanilirlar. Bu dil,
    etkilesimli bir calisma ortami olarak tasarlandigi icin deyimler ve
    ifadeler de etkilesimli olarak isletilebilirler. bc'de bir 'main'
    islevi  kavrami  yoktur. Bunun yerine kod, oldugu haliyle hemen
    yorumlanarak isletilir. (Islevler, once tanimlanirlar ve sonradan
    kullanilabilirler -ileride ele alinacaklar-).

    En basit ifade bir 'sabit'tir. bc, ibase degiskeniyle belirtilen o anki
    girdi tabanini kullanarak sayiyi dahili onluk tabana cevirir. (Ancak,
    islevler icin bir istisna vardir.) ibase degiskeninin gecerli degerleri
    2'den 16'ya kadardir.  Bu  araligin  disinda  degerler  atanirsa
    kendiliginden 2 veya 16 olarak yeniden ayarlanir. Sayilar girilirken,
    0-9 arasi rakamlar ve A-F arasi harfler ile kullanilabilir. (Not: A-F
    buyuk  harf  olmalidir.  Cunku,  kucuk  harfler degiskenler icin
    kullaniliyorlar.) Tek rakamli sayilar, ibase ne olursa olsun, her zaman
    rakamin ifade ettigi degere sahip olurlar (orn, A=10)). bc cok rakamli
    sayilarda, ibase degerine esit veya daha buyuk rakamlari derhal ibase-1
    tabaninda ele alarak sayinin degerini hesaplar. Bu FFF sayisini daima,
    girdi tabanindaki en buyuk 3 haneli sayi yapar.

    Ifadeler, diger yuksek-duzeyli dillerdekilere oldukca benzerler. bc'de
    sayilar icin farkli turler olmadigi icin karisik turler icin kurallar
    yoktur. Bunun yerine, sadece ifadelerin boluntuleri uzerine kurallar
    vardir. Her ifadenin bir boluntusu vardir. Bu, orijinal sayilarin
    boluntulerinden, gerceklestirilen islemden ve cogu durumda da scale
    degiskeninin degerinden elde edilir. scale degiskeninin alabilecegi
    degerler, 0 (sifir) ile C'deki tamsayi turu ile ifade edilebilen
    tamsayi araligindadir.

    Asagidaki gecerli ifadelerin aciklamalarinda "ifade" komple bir ifadeyi
    ve "degisken" ise siradan bir degiskeni veya bir dizi degiskenini
    gostermektedir. Bir basit degisken

    isim

    seklinde ve bir dizi degiskeni ise asagidaki gibi belirtilir:

    isim[ifade]

    Ozel olarak soz edilmediyse sonucun boluntusu, ilgili ifadelerin azami
    boluntusu olur.

    -ifade Sonuc, ifade'nin negatifi olur.

    ++degi,sken
       degi,sken'in degerine once 'bir' eklenir ve yeni deger ifadenin
       sonucu olur.

    --degi,sken
       degi,sken'in degeri once 'bir' eksiltilir ve yeni deger ifadenin
       sonucu olur.

    degi,sken++
       Ifadenin sonucu degiskenin degerine gore hesaplanir, sonra
       degi,sken'in degeri 'bir' artirilir.

    degi,sken--
       Ifadenin sonucu degiskenin degerine gore hesaplanir, sonra
       degi,sken'in degeri 'bir' eksiltilir.

    ifade + ifade
       Sonuc, iki ifade'nin toplamidir.

    ifade - ifade
       Sonuc, iki ifade'nin farkidir.

    ifade * ifade
       Sonuc, iki ifade'nin carpimidir.

    ifade / ifade
       Sonuc, iki ifade'nin bolumudur.  Sonucun  boluntusu  scale
       degiskeninin degeridir.

    ifade % ifade
       Sonuc,  "kalan"i  verir  ve su sekilde hesaplanir. a%b'yi
       hesaplarken, ilk once a/b scale haneli olarak hesaplanir.
       scale+scale(b) ve scale(a)'dan hangisi daha buyukse bu boluntuye
       gore a-(a/b)*b ifadesi sonucu hesaplamak icin kullanilir. Eger
       scale 0'a esitlenirse ve her iki ifade de tamsayi ise, bu ifade
       tamsayi kalan islevidir.

    ifade ^ ifade
       Ifadenin sonucu, birincinin ikinciye gore ussudur. Ikinci ifade
       bir tamsayi olmalidir. (Eger ikinci ifade tamsayi degilse, once
       ekrana bir uyari gelir ve ifade tamsayi olacak sekilde kesilir,
       yani ikinci ifadenin tam kismi alinir). Sonucun boluntusu ise,
       eger us negatif ise scale'dir. Us pozitif ise scale(a^b) =
       min(scale(a)*b, max(scale, scale(a)))'dir. Unutulmamalidir ki
       ifade^0 ifadesinin sonucu her zaman "1" olur.

    ( ifade )
       Parantezler, ifadenin degeri bulunurken  standart  onceligi
       degistirir ve parantez icine alinan ifade daha once hesaplanir.

    degi,sken = ifade
       Ifadenin sonucu degiskene atanir.

    degi,sken <i,sle,c>= ifade
       Bu, "degi,sken = degi,sken <i,sle,c> ifade" ile esdegerdir ancak bir
       farkla; degi,sken'in degeri sadece bir kere elde edilir. Eger
       degi,sken bir dizi ise, islemin bir kere yapilacagi gozden uzak
       tutulmamalidir.

    Iliskisel ifadeler (karsilastirma ifadeleri), sonuclari her zaman 0
    veya 1 olan ozel ifadelerdir. 0, yanlis (false) ve 1, dogru (true)
    olarak yorumlanir. Bunlar  herhangi  bir  ifade  icerisinde  yer
    alabilirler. (POSIX bc'de ise iliskisel ifadeler sadece if, while ve
    for deyimlerinde kullanilabilir ve sadece bir tane iliskisel sinama
    olabilir.) Iliskisel islecler sunlardir:

    ifade1 < ifade2
       Sonuc, eger ifade1, ifade2'den kucukse 1 olur. Aksi halde 0
       olur.

    ifade1 <= ifade2
       Sonuc, eger ifade1, ifade2'den kucuk ya da esitse 1 olur. Aksi
       halde 0 olur.

    ifade1 > ifade2
       Sonuc, eger ifade1, ifade2'den buyukse 1 olur. Aksi halde 0
       olur.

    ifade1 >= ifade2
       Sonuc, eger ifade1, ifade2'den buyuk ya da esitse 1 olur. Aksi
       halde 0 olur.

    ifade1 == ifade2
       Sonuc, eger ifade1, ifade2'ye esitse 1 olur. Aksi halde 0 olur.

    ifade1 == ifade2
       Sonuc, eger ifade1, ifade2'den farkliysa 1 olur. Aksi halde 0
       olur.

    bc'de  mantiksal (boolean) islemler de gecerlidir. (POSIX  bc'de
    mantiksal islemler yoktur.) Mantiksal islemlerin sonucu, iliskisel
    islemlerde oldugu gibi, 0 (false) yada 1 (true) olmaktadir. Mantiksal
    islecler sunlardir:

    !ifade ifade 0 ise sonuc 1'dir. Aksi halde 0 olur.

    ifade && ifade
       ifade'lerin ikiside sifirdan farkliysa sonuc 1'dir. Aksi halde 0
       olur.

    ifade || ifade
       ifade'lerden biri sifirdan farkliysa sonuc 1'dir. Aksi halde 0
       olur.

    Isleclerin islem oncelik sirasi soyledir (kucukten buyuge):

    || isleci, once sol taraf
    && isleci, once sol taraf
    ! isleci, tarafsiz
    Iliskisel islecler, once sol taraf
    Atama isleci, once sag taraf
    + and - isleci, once sol taraf
    *, / ve % isleci, once sol taraf
    ^ isleci, once sag taraf
    tek terimli - isleci
    ++ ve -- isleci

    Bu onceligin secilmesinin nedeni, POSIX uyumlu bc yazilimlarinin dogru
    calismasi icindir. Ancak, iliskisel ve mantiksal islecler, atama
    ifadelerinde kullanildiginda elverissiz ve cok farkli bir durum ortaya
    cikmaktadir. Asagidaki ifadeyi ele alalim:

    a = 3 < 5

    C programcilari bu ifadeyi ele alirken, once 3<5  (sonuc 1'dir)
    ifadesini gerceklestirir, ardindan sonucu "a" degiskenine atarlar.
    bc'de ise once "a"ya 3 atanir ve ardindan 5 ile karsilastirma yapilir.
    Buna dikkat etmek gerekir. En iyisi, iliskisel ve mantiksal islecler
    ile atama isleci ayni ifadede kullanildiginda karmasayi onlemek icin
    parantezleri kullanmaktir.

    bc'de desteklenen biraz daha ozel ifadeler vardir. Bunlar, standart
    islevler ve kullanici tanimli islevlerde, "isim(parametreler)" seklinde
    gorulmektedirler. Ayrintili bilgi icin I,SLEVLER bolumundeki kullanici
    tanimli islevlere bakiniz. Yerlesik islevler sunlardir:

    length ( ifade )
       length islevinin degeri, ifade'deki anlamli rakamlarin adedidir.

    read ( )
       read islevi (bu bir genisletmedir), nerede  kullanildigina
       bakilmaksizin,  standart  girdiden  bir  sayi  okumak icin
       kullanilir. Ancak, standart girdiden veri ve yazilim birlikte
       okunurken  problemlere neden olabileceginden dikkatli olmak
       gerekir. Bu islevin en iyi kullanim sekli, asla kullanicidan kod
       girmeyi gerektiren yerlerde degil, evvelce gelistirilen bir
       yazilim icin  kullanicidan  bir  girdi  bekleyen  yerlerde
       kullanmaktir. read islevinin degeri, standart girdiden okunan
       sayinin ibase tabanindaki degeridir.

    scale ( ifade )
       scale islevinin degeri, ifade'denin sonucu olan sayidaki ondalik
       hanelerin sayisidir.

    sqrt ( ifade )
       sqrt islevinin degeri, ifade'nin karekokudur. ifade'nin sonucu
       negatif bir sayi ise bir calisma ani hatasi uretilir.

  DEYIMLER
    Deyimler, bircok cebirsel dilde oldugu gibi, ifadelerin  sirayla
    degerlendirilmelerini saglarlar. bc'de deyimler "mumkun oldugunca"
    isletilirler. Isletim, bir ya da daha fazla tam deyimden sonra bir
    satirsonu  karakteri  girildiginde gerceklesir. Bu bakimdan bc'de
    satirsonu karakterleri cok onemlidir. Aslinda, deyimleri ayirmak icin
    bir satirsonu karakteri ve bir noktali virgul gerekir. Yanlis yerde
    kullanilmis bir satirsonu karakteri bir sozdizimi hatasina sebep olur.
    Satir sonu karakteri deyimler icin bir ayrac oldugundan, bir satir sonu
    karakterini gizlemek icin ters bolu karakteri kullanilabilir. Tersbolu
    karakterinden sonra gelen bir satirsonu karakterinden olusan karakter
    ciftini bc bosluk karakteri olarak degerlendirir. Bir deyim listesi,
    noktali virgul ve satirsonu karakteri ile sonlandirimis deyimlerden
    olusur. Asagidaki listede bc'deki deyimler ve bunlarin ne yaptiklari
    anlatilmaktadir (Koseli parantezler ([ ]) arasina alinanlar, deyimin
    istege bagli kisimlaridir.):

    ifade Bu deyim iki seyden birini yapar. Eger ifade "<degisken> <atama>
       ..." seklinde basliyorsa, bunun bir atama deyimi oldugunu kabul
       eder. Eger ifade bir atama deyimi degil ise, ifade'nin degeri
       bulunur  ve ciktiya yazdirilir. Sayinin ardindan satirsonu
       karakteri yazdirilir. Ornegin, a=1 ifadesi bariz bir atama
       deyimidir; ve (a=1) icinde bir atama deyimi olan bir ifadedir.
       Ciktilanan tum sayilar obase degiskeni ile belirtilen tabanda
       yazdirilirlar. obase degiskeninin alabilecegi degerler 2 ile
       BC_BASE_MAX arasindadir. (Ayrintili bilgi icin SINIRLAR bolumune
       bakiniz.)

       2 ile 16 arasindaki tabanlar icin cikti bildigimiz yontemle
       yazdirilir. 16'dan daha buyuk tabanlar icin ise, bc her bir
       haneyi  yazdirmak icin 10'luk tabanda birden cok karakter
       kullanir ve haneler arasinda bosluk birakir. Her hane, obase-1
       degerini 10'luk duzende yazmak icin gereken sayi kadar rakamdan
       olusur. Ornegin, obase=20 icin 65 sayisi ekrana "03 05" seklinde
       yazdirilir. Eger obase=101 olsaydi, 25 sayisi ekrana "025"
       seklinde yazdirilacakti.  Sayilar  keyfi  duyarlilikta  ele
       alindiklari icin, bazi sayilar ekrana yazdirilirken tek bir
       satira sigmayabilirler. Bu uzun sayilar yazdirilirken ekrana
       satirlarin sonuna "\" (tersbolu) karakteri gelir. Her bir
       satirda en fazla 70 karakter yazdirilabilir. bc'nin etkilesimli
       dogasindan dolayi yazilan en son deger, ozel last degiskeninde
       saklanir ki ayni sayiyi bir daha elde etmek icin bir onceki
       ifade'yi tekrar yazmaya gerek kalmaz. last degiskenine atama
       yapilmasi da gecerlidir ve atanan deger son yazilan degerin
       uzerine yazilir. Yeni atanan deger, yeni bir deger yazilana
       kadar ya da last degiskenine yeni bir atama yapilana kadar
       gecerli kalir. (Bazi kurulumlar last icin bir kisaltma olarak
       bir sayinin parcasi olmayan tek bir nokta (.) kullanimini mumkun
       kilabilir.)

    dizge dizge ciktiya yazdirilir. Cift tirnak "..." arasina alinan her
       sey (satirsonu karakteri de dahil) dizge olarak kabul edilir ve
       ekrana aynen yazdirilirlar. dizge yazdirildiktan sonra satirsonu
       karakteri yazdirilmaz (yani asagi satira gecilmez, bu nedenle
       satirsonu karakteri dizge'nin icine yerlestirilmelidir).

    print liste
       print deyimi (bu bir genisletmedir) ciktiya birseyler yazdirmak
       icin kullanilan diger  bir  yontemdir.  liste  parametresi
       zorunludur,  aralarina virgul (,) konularak dizgelerden ve
       ifadelerden olusur. liste'deki her bir dizge veya  ifade,
       yazildiklari siraya gore ekrana yazdirilir. Eger belirtilmediyse
       satir sonunda satirsonu karakteri  yazdirilmaz.  Ifadelerin
       degerleri bulunduktan sonra sonuclari ekrana yazdirilir. Bu
       esnada ekrana en son yazdirilan sayinin degeri last degiskenine
       atanir. print deyimi icindeki dizgeler ciktiya yazdirilir ve
       ozel anlami olan karakterleri de icerebilirler. Ozel karakterler
       tersbolu karakteri ile baslar. bc tarafindan taninan ozel
       karakterler; "a" (uyari; bip sesi), "b" (gerisilme), "f" (sayfa
       ileri), "n" (satirsonu), "q" (cift tirnak), "t" (sekme) ve "\"
       (tersbolu) karakterleridir. Bunlarin  disindaki  karakterler
       gozardi edilir.

    { deyim_listesi }
       Bu,  bir  birlesik  deyimdir. Bu yapi, birden cok deyimi
       gruplandirarak birlikte calistirmak icin kullanilir. Deyimler
       arasinda yukarida anlatilan ayraclar yer alirlar.

    if ( ifade ) deyim1 [ else deyim2 ]
       if deyimi ifade'nin degerini bulur ve iifade'nin sonucuna gore
       deyim1'i veya deyim2'yi calistirir. ifade'nin sonucu sifirdan
       farkli ise deyim1 isletilir. Eger deyim2 belirtilmisse ve
       ifade'nin sonucu da sifir ise, deyim2 isletilir (else sozcugu
       bir genisletmedir).

    while ( ifade ) deyim
       while deyimi, ifade'nin degeri sifirdan farkli oldugu muddetce
       deyim'i tekrar tekrar isletir. Dongude her yinelemede once
       ifade'nin degeri bulunur, sonuc sifirdan farkli ise deyim
       isletilir. ifade'nin sifir olmasi durumunda veya cikmak icin
       break deyimi kullanildiginda dongu sonlanir.

    for ( [ifade1] ; [ifade2] ; [ifade3] ) deyim
       for deyimi, deyim'in tekrar tekrar calistirilmasini saglar. Ilk
       basta (yani dongu baslamadan once) ifade1 isletilir. Dongude her
       yinelemede deyim isletilmeden once ifade2'nin degeri bulunur.
       Eger sonuc sifirdan farkli ise deyim yerine getirilir, eger
       sonuc sifir ise dongu sonlandirilir. Dongude deyim yerine
       getirildikten sonra ifade3 isletilir ve ardindan ifade2'nin
       degeri tekrar bulunur. Ta ki ifade2'nin degeri sifir oluncaya
       kadar... Donguyu daha erken sonlandirmak icin break deyimi
       kullanilabilir. Eger ifade1 veya ifade3 kullanilmamissa, bu
       noktada degerlendirilecek hicbir sey olmadigindan bir  sey
       yapilmaz. Eger ifade2 kullanilmamissa, ifade2'nin degeri 1
       olarak kabul edilir. (POSIX bc'de her uc ifadeyi de belirtmek
       mecburidir. Bunlarin secimlik kullanilmasi, bir genisletmedir.)
       for deyimine karsilik gelen deyimler sunlardir:

       ifade1;
       while (ifade2) {
        deyim;
        ifade3;
       }
    break Icinde yer aldigi son while veya for dongusunu sonlandirir.

    continue
       continue deyimi, (bir genisletmedir) icinde yer aldigi son for
       dongusunu kendinden sonra gelen deyimler isletilmeden sonraki
       yinelemeden baslatir.

    halt  halt deyimi, (bir genisletmedir) bc'yi sonladirir. quit'ten
       farki, halt deyimi kesinkes degil, sart saglandiginda calisir.
       Ornegin, "if (0==1) halt" deyimi bc'yi sonladirmaz; cunku sart
       saglanmadigi icin halt deyimi isletilmez.

    return Bir islevden 0 (sifir) dondurerek cikar. (Ayrintili bilgi icin
       I,SLEVLER bolumune bakiniz.)

    return ( ifade )
       Bir islevden ifade'nin degerini dondurerek cikar. (Ayrintili
       bilgi icin I,SLEVLER bolumune bakiniz.) Bir genisletme olarak
       parantezler gerekli degildir.

  YARDIMCI DEYIMLER
    Yardimci deyimler, bildigimiz klasik anlamda isletilebilir deyimler
    degildirler. Bunlar "derleme" zamaninda ele alinirlar.

    limits bc'nin yerel surumu tarafindan zorlanan yerel sinirlari basar.
       Bu bir genisletmedir.

    quit  Her nerede ve her ne sekilde kullanilirsa kullanilsin, bc'yi
       kesinkes sonlandirir. Ornegin, "if (0==1) quit" deyimi, sart
       saglanmasa da bc'yi sonlandiracaktir.

    warranty
       Uzun bir garanti iletisi basar. Bu bir genisletmedir.

  I,SLEVLER
    Islevler, daha sonra calistirilmak uzere hesaplamalarin tanimlandigi
    bir yontem sunar. bc'deki islevler daima bir deger hesaplayip bunu
    cagriciya dondururler. Islev tanimlari "ozdevimli"dir; yani, girdide
    saptanana kadar bir islev tanimsizdir. Bu tanimlama, ayni isimde yeni
    bir islev tanimlanincaya kadar gecerlidir. Yeni islev tanimi eskisinin
    yerine gecer. Bir islev asagidaki gibi tanimlanir.

    define isim ( parametreler ) { satirsonu
       auto_listesi  deyim_listesi }

    Bir islev cagrisi ise "isim(parametreler)" biciminde bir ifadedir.

    Parametreler  sayilar  ya  da  dizilerdir (dizi parametreler bir
    genisletmedir). Islev taniminda sifir ya da daha fazla sayida parametre
    verilebilir ve bunlar aralarina virgul konularak ayrilmis isimlerden
    olusan bir liste olarak tanimlanir. Sayilar sadece  degerleriyle
    cagrilan  parametrelerdir.  Diziler  ise  sadece  degiskenleriyle
    cagrilirlar. Diziler, parametre taniminda "isim[]" seklinde belirtilir.
    Islev cagrisinda asil parametreler, sayi turunde ifadelerdir. Ayni
    yazim sekli, dizi parametrelerin tanimi olarak dizilerin aktarilmasinda
    da kullanilir. Bir isimli dizi bir isleve degiskeni ile aktarilir.
    Islev tanimlari ozdevimli olduklarindan, parametre sayisi ve turleri
    islev  cagrildiginda  kontrol  edilir.  Parametrelerin  sayisi ve
    turlerindeki herhangi bir uyumsuzluk bir calisma ani hatasina sebep
    olur. Ayrica, tanimsiz bir islevin cagrilmasi da bir calisma ani
    hatasina sebep olacaktir.

    auto_listesi, "yerel" kullanim icin istege  bagli  bir  degisken
    listesidir. auto_listesi'nin (eger varsa) sozdizimi "auto isim, ...
    ;" seklindedir (Sondaki noktali virgul istege baglidir). Her isim bir
    auto degiskenin ismidir. Diziler, parametrelerde kullanilan sozdizimi
    ile belirtilebilir. Bu degiskenlerin sifir  ile  ilklendirilerek,
    degerleri, islevin baslangicinda yigita basilir ve islevin icrasi
    boyunca kullanilir. Islevden cikista bu degerler yigittan cekilir,
    boylece degiskenler islevin baslangicindaki ilk degerlerine donmus
    olur. Parametreler gercekte, islev cagrisi sirasinda ilklendirilen auto
    degiskenlerdir.  auto degiskenler, geleneksel yerel degiskenlerden
    farklidir. A islevi, B islevini cagirdiginda, A islevinin  auto
    degiskenlerine,  B  islevinde  onlar  auto  degiskenler  olarak
    cagrilmadikca, B islevi ayni isimlerle erisebilir. auto degiskenler ve
    parametreler  yigita  basildiklarindan dolayi bc kendini cagrilan
    islevleri destekler.

    Islevin govdesi bir bc deyimleri listesidir. Tekrar belitelim ki,
    deyimler noktali virgul ve satirsonu karakterleri ile birbirlerinden
    ayrilir. return deyimi islevin sonlandirilmasina sebep olur ve bir
    deger dondurur. return deyiminin iki surumu vardir. ilk seklinde
    "return" ifadesi islevi cagiran ifadeye sifir degerini dondurur. Ikinci
    seklinde, "return ( ifade )", ifade'nin degeri hesaplanip cagiran
    ifadeye sonucu dondurulur. Her islevin sonunda kendiliginden bir
    return(0) vardir. Boylece bir islevin sonunda acikca bir return deyimi
    kullanmaya gerek kalmaksizin islev sifir degeri dondurerek sonlanir.

    Islevler ayrica, ibase degiskeninin kullanimini da degistirir. Islev
    govdesindeki tum sabitler, islev cagrisi sirasinda ibase degiskeninin
    degeri kullanilarak donusturulur. Sayilarin donusumu  icin  daima
    ibase'in o anki degerini kullanan yerlesik read islevi disinda, islev
    icrasi sirasinda ibase degisiklikleri gozardi edilecektir.

    Bir gelistirme olarak, tanim bicimi pek az esnektir. Standart, islev
    govdesini olusturan ilk kuyruklu ayracin define ile ayni satirda
    olmasini ve kalan her seyin alt satirlarda olmasini gerektirir. bc'nin
    bu surumunde ilk kasli ayracin oncesinde ya da sonrasinda satirsonu
    karakteri kullanabilmeyi mumkun kilar. Ornegin asagidaki tanimlar
    gecerli tanimlardir:

    define d (n) { return (2*n); }
    define d (n)
     { return (2*n); }

  MATH K"UT"UPHANESI
    bc, -l secenegi ile calistirildiginda math kutuphanesini yukler ve
    ontanimli boluntu 20 yapilir. math islvleri, cagrildiklari sirada
    gecerli  olan boluntuye gore sonuc dondururler. math kutuphanesi
    asagidaki islevleri tanimlar:

    s (x) Radyan cinsinden verilen x'in sinusu.

    c (x) Radyan cinsinden verilen x'in kosinusu.

    a (x) x'in arktanjanti; radyan cinsinden doner.

    l (x) x'in tabii logaritmasi.

    e (x) e ussu x.

    j (n,x)
       x tamsayisina gore n. dereceden Bessel islevi.

  "ORNEKLER
    /bin/sh'da asagidaki atama, kabul degiskeni pi'ye pi degerini atar.

    pi=$(echo "scale=10; 4*a(1)" | bc -l)

    Asagidaki ornekte, math kutuphanesinde kullanilan ustel islevin tanimi
    vardir. Bu islev POSIX bc'de yazilmistir.

    scale = 20

    /* e^x = (e^(x/2))^2 formulu kullaniliyor
     x yeterinde kucukse, bu seriyi kullanabiliriz:
      e^x = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + ...
    */

    define e(x) {
     auto a, d, e, f, i, m, v, z

     /* x'in isaretine bakalim. */
     if (x<0) {
      m = 1
      x = -x
     }

     /* x icin onkosul. */
     z = scale;
     scale = 4 + z + .44*x;
     while (x > 1) {
      f += 1;
      x /= 2;
     }

     /* Degiskenleri ilklendirelim. */
     v = 1+x
     a = x
     d = 1

     for (i=2; 1; i++) {
      e = (a *= x) / (d *= i)
      if (e == 0) {
       if (f>0) while (f--) v = v*v;
       scale = z
       if (m) return (1/v);
       return (v/1);
      }
      v += e
     }
    }

    Asagidaki ornekte, cek defteri (checkbook) bakiyelerini hesaplayan
    basit bir yazilim verilmektedir. Yazilimi bir kez yazarak bir dosyaya
    kaydedebilirsiniz  ve sonralari her seferinde yeniden yazmaksizin
    istediginiz zaman kullanabilirsiniz.

    scale=2
    print "\nCek defteri yazilimi!\n"
    print " Hatirlatma: Depozitolar negatif miktarlardir.\n"
    print " Cikis icin 0 yazin.\n\n"

    print "Baslangictaki bakiye? "; bal = read()
    bal /= 1
    print "\n"
    while (1) {
     "su anki bakiye = "; bal
     "cekilecek miktar? "; trans = read()
     if (trans == 0) break;
     bal -= trans
     bal /= 1
    }
    quit

    Asagidaki ornekte ise, kendi kendini cagiran bir faktoriyel hesaplama
    islevi tanimlanmaktadir.

    define f (x) {
     if (x <= 1) return (1);
     return (f(x-1) * x);
    }

  READLINE ve LIBEDIT SE,CENEKLERI
    GNU bc (bir yapilandirma secenegi ile), GNU readline kutuphanesini ya
    da BSD libedit kutuphanesini kullanacak sekilde derlenebilir. Bu ise
    kullaniciya, bc'ye gondermeden once birden cok satir uzerinde duzenleme
    yapma imkani sunar. Ayrica, daha onceden girilen satirlar icin bir
    gecmis de tutar. Bu secenek secilirse, bc bir ozel degiskene daha sahip
    olur. Bu ozel history degiskeni, bellekte tutulacak satir sayisini
    tutar. -1 degeri sinirsiz (bellek yettigi muddetce) sayida eski komut
    tutulacagini belirtir ve varsayilan degeri 100'dur. Eger pozitif bir
    tamsayi belirtilirse, liste bu belirtilen sayi ile sinirlandirilmis
    olur. 0 degeri ise liste tutulmayacagini belirtir.

    Daha ayrintili bilgi icin, GNU readline, history kutuphanesi ile BSD
    libedit kutuphanesi hakkindaki belgeleri okuyunuz. bc, readline ve
    libedit kutuphaneleri ayni anda etkin olacak sekilde derlenemez.

  FARKLILIKLAR
    bc'nin bu surumu, POSIX P1003.2/D11 taslagindan uyarlanmistir ve
    taslaga  gore  ve  geleneksel  bc uygulamalarina gore bir takim
    farkliliklar  sozkonusudur.  dc(1)kullanilan  geleneksel  yolla
    gerceklestirilmemistir. Bu surum, yazilimin kodlarini ayristirarak bayt
    koda cevirdikten sonra tek bir surec  olarak calistirir.  Komut
    satirindan verilen ve belgelendirilmemis -c secenegi ile, yazilim
    calistirilmaz, onun yerinee bayt kodlari ekrana listelenir. Bu, aslinda
    etkilesimli olarak ayristiricinin hatalarini gormek/gidermek ve math
    kutuphanesini hazirlamak icin kullanilir.

    POSIX bc'deki farkliliklarin  yaninda  bir  de  yeni  ozellikler
    eklenmistir, bunlara da genisletmeler demekteyiz. Asagida, bahsedilen
    farkliliklarin ve genisletmelerin bir listesi yer almaktadir:

    LANG  Bu surum LANG ve LC_ ile  baslayan ortam degiskenlerinin
       islenmesinde POSIX standardina uyumlu degildir.

    isimler
       Geleneksel ve POSIX bc degiskenler, diziler ve islevler icin
       sadece tek harften olusan isimleri mumkun kilar. GNU bc'de bu
       isimler icin cok karakterli isimler kullanilabilir. Bir isim bir
       harf ile baslar ve harfler, rakamlar ile altcizgi karakterini
       icerebilir.

    dizgeler
       Dizgelerde bos karakter kullanilmasina izin verilmez, POSIX'e
       gore dizgelerde tum karakterler kullanilabilmelidir.

    last  POSIX  bc'de  bir  last  degiskeni  yoktur.  bc'nin  bazi
       gerceklemelerinde bunun yerine nokta (.) kullanilir.

    karsilastirmalar
       POSIX bc'de karsilastirmalar sadece if, while deyimlerinde ve
       for deyiminin ikinci ifadesinde kullanilabilir. Ayrica  bu
       deyimlerde sadece bir iliskisel isleme izin verilir.

    if deyimi ve else sozcugu
       POSIX bc'de else sozcugu yoktur.

    for deyimi
       POSIX bc'de tum ifadelerin deyim icinde kullanilmasi gereklidir.

    &&, ||, !
       POSIX bc'de mantiksal islecler yoktur.

    read islevi
       POSIX bc'de read islevi yoktur.

    print deyimi
       POSIX bc'de print deyimi yoktur.

    continue deyimi
       POSIX bc'de continue deyimi yoktur.

    return deyimi
       POSIX  bc,  return  ifadesinin  parantez  icine alinmasini
       gerektirir.

    dizi parametreler
       POSIX  bc'de  (simdilik)  dizi  parametreler   tamamen
       desteklenmemektedir.  POSIX sozdiziminde, islev tanimlarinda
       dizilere izin veriliyor, ancak bir dizinin bir isleve parametre
       olarak aktarilmasi desteklenmiyor. (Bu, aslinda gozden kacan bir
       dikkatsizligin  sonucudur.)  Geleneksel  bc  gerceklemeleri,
       dizileri    sadece   elemanlarinin   degerleri   ile
       cagirabilmektedirler.

    islev bicimi
       POSIX bc ilk kasli ayracin define anahtar sozcugunun bulundugu
       satirda, auto anahtar sozcugunun de alt satirinda olmasini
       gerektirir.

    =+, =-, =*, =/, =%, =^
       POSIX bc bu "eski tarz" atama isleclerinin tanimlanmasini
       gerektirmez. Bu surum bu "eski tarz" atamalara izin verebilir.
       limits deyimini kullanarak  kurulu  surumun  bu  atamalari
       desekleyip   desteklemedigini   ogrenebilirsiniz.   Eger
       destekliyorsa, "a =- 1" atamasinda a degiskenine -1 atanmayacak,
       a degiskeninin degeri bir eksiltilecektir.

    sayilardaki bosluklar
       bc'nin diger gerceklemeleri sayilarin icinde bosluklara izin
       verir. "x=1 3" atamasi, "x=13" olarak degerlendirilecektir.
       Ayni ifade bu surumde bir sozdizimi hatasina sebep olacaktir.

    calistirma ve hatalar
       Bu bc, yazilim icerinde sozdizimi ve diger hatalarin bulunmasi
       durumunda kodun isletilmesi konusunda diger gerceklemelere gore
       oldukca farkliliklar icermektedir. Eger bir islev tanimlarken
       bir sozdizimi hatasi yapilmissa, hata duzeltme mekanizmasi
       deyimin baslangicini bulmaya calisir, ilk hatali satiri bulur ve
       satir numarasini ekrana yazar; sonra yine de islevin geri kalan
       kisimlarini ayristirmaya devam eder. Islev icinde birkez bile
       hata yapilmissa, o islev 'cagrilamaz' addedilir ve tanimsiz
       olur.

       Etkilesimli ortamda calisirken bir sozdizimi hatasi yapilirsa,
       bir uyari gelir ve calistirilacak olan o anki blok gecersiz
       sayilir. Isletim blogu, yazilisi tamamlanmis basit veya birlesik
       bir deyimden sonra satirsonu karakteri bulunan yapidir. Ornegin,

       a = 1
       b = 2
       iki ayri isletim blogudur. Ancak,

       { a = 1
        b = 2 }
       tek isletim blogudur. Olusan herhangi bir calisma ani hatasi
       (error), o anki isletim blogunu sonlandirir. Ancak, olusan
       herhangi bir calisma ani uyarisi (warning) isletim blogunu
       sonlandirmaz.

    kesmeler
       Bir etkilesimli oturumda, SIGINT sinyali (genelde klavyeden
       Ctrl-C'ye basildiginda uretilir)  o anda isletilmekte olan
       blogun yarida kesilmesine neden olur. Hangi islevin yarida
       kesildigini belirten bir calisma ani hatasi ekrana yazdirilir.
       Ardindan,  tum  calisma  ani  yapilarinin "temizlenme"sinin
       ardindan, bc'nin yeni girdiler almak icin hazir oldugunu yazan
       bir mesaj belirir. Onceden tanimlanmis olan tum islevler ve
       auto-olmayan degiskenler bu noktadan onceki degerleriyle aynen
       kalirlar.  Tum auto degiskenler ve islev parametreleri bu
       "temizleme" islemi esnasinda silinirler. Etkilesimli olmayan bir
       oturumda ise SIGINT sinyali,bc'nin calismasini sonlandirarak
       kontrolu sisteme devredecektir.

  SINIRLAR
    Asagida bc'nin islem yapabilecegi sinirlar verilmistir. Bunlardan
    bazilari aslinda her bir kurulum icin farkli farkli olabilir. Bunlarin
    gecerli degerlerini ogrenmek icin limits deyimini kullanin.

    BC_BASE_MAX
       Azami cikti tabani, 999 dur. Azami girdi tabani ise 16 dir.

    BC_DIM_MAX
       Dizilerde indisleme  siniri,  keyfi  olarak  65535  olarak
       belirlenmistir. Kurulumunuzda farkli olabilir.

    BC_SCALE_MAX
       Sayilarda ondalik noktadan sonraki hane sayisi INT_MAX ile
       sinirlanmistir. Ayrica ondalik noktadan onceki hane sayisi da
       INT_MAX ile sinirlanmistir.

    BC_STRING_MAX
       Dizgelerin  icerebilecegi  karakter  sayisi  INT_MAX  ile
       sinirlanmistir.

    us   Ustel degerlerde ussun siniri LONG_MAX'tir.

    degisken isimleri
       Basit degisken, dizi ve islev isimlerinin her biri icin essiz
       isim sayisi 32767 ile sinirlanmistir.

ORTAM DEGI,SKENLERI

    bc tarafindan taninan ortam degiskenleri sunlardir:

    POSIXLY_CORRECT
       -s secenegi ile aynidir.

    BC_ENV_ARGS
       Bu,  bc'nin  argumanlari  almak icin kullandigi diger bir
       mekanizmadir. Bicimi komut satiri argumanlarinda oldugu gibidir.
       Bu argumanlar, belirtilen dosyalardan once islem gorurler. Bu,
       kullaniciya "standart" secenekleri ayarlama imkanini sunar.
       Ortam degiskenlerinde belirtilen dosyalar tipik olarak iclerinde
       kullanicinin tanimladigi islevler olan dosyalardir. Bu ayarlama
       ile artik, bc her calistirildiginda belirtilen dosyalar isleme
       sokulurlar.

    BC_LINE_LENGTH
       Bu, sayilar ekrana yazdirilirken bir satirda kac karakter
       olacagini belirten bir tamsayidir. Uzun (yani, tek satira
       sigmayan) sayilar icin \ (tersbolu) ve satirsonu karakterleri bu
       miktara dahildir.

HATA AYIKLAMA

    Eger komut satirinda belirtilen dosyalardan biri acilamazsa bc bunu
    raporlar ve hemen sonlanir. Ayrica, derleme ve calisma-ani hatalarinda
    bunlar ekrana hata numaralari ile birlikte yazdirilirlar ve bu esnada
    aciklayici bilgiler verilir.

YAZILIM HATALARI

    Hata bulma/duzeltme henuz cok iyi degil.

    Hatalari rapor etmek icin konu alanina "bc" yazarak <bug-bc (at)
    gnu.org> adresine e-posta atiniz.

YAZAN

    Philip A. Nelson <philnelson (at) acm.org>

TE,SEKK"URLER

    Yazar kodun sinanmasindaki genis yardimlarindan dolayi Steve Sommars'a
    <Steve.Sommars (at) att.com> tesekkurlerinin kabulunu rica ediyor. Bir
    cok oneride bulundu ve onun katilimiyla bu cok daha iyi bir urun oldu.

,CEVIRENLER

    Adem Gunes <adem (at) alaeddin.cc.selcuk.edu.tr>, Eylul 1999, v1.04
    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Ocak 2004, v1.06

bc v1.06             12 Eylul 2000              bc(1)