Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    bzip2 - blok sıralamalı dosya sıkıştırıcı v1.0.2
    bunzip2 - sıkıştırılmış dosyaları açar
    bzcat - dosyaları standart çıktıda açar
    bzip2recover - zarar görmüş bzip2 dosyalarındaki verileri kurtarır

KULLANIM

    bzip2  [ -cdfkqstvzVL123456789 ] [ dosyalar ... ]
    bunzip2 [ -fkvsVL ] [ dosyalar ... ]
    bzcat  [ -s ] [ dosyalar ... ]
    bzip2recover dosyaismi

AÇIKLAMA

    bzip2, Burrows-Wheeler blok sıralamalı metin sıkıştırma algoritmasını
    ve Huffman kodlamasını kullanarak dosyaları sıkıştırır. Sıkıştırma
    oranı geleneksel LZ77/LZ78 tabanlı sıkıştırma araçlarından çok daha
    iyidir. PPM ailesi istatistiksel sıkıştırıcıların performansına oldukça
    yakındır.

    Komut satırı seçenekleri kasıtlı olarak GNU gzip'e oldukça benzer
    şekilde yapılmıştır, fakat birebir aynı değillerdir.

    bzip2, komut satırı seçeneklerine eşlik edecek dosya  isimlerinin
    listesini ister. Her bir dosya sıkıştırılmış sürümü ile değiştirilir
    ve  ismi  "orjinal_dosya.bz2"  şekline  dönüştürülür.  Her  bir
    sıkıştırılmış dosya, orjinal dosya ile aynı izinlere, aynı düzenlenme
    tarihlerine ve mümkün ise aynı iyeliklere  sahiptir.  Bu  sayede
    sıkıştırılmış  dosya açıldığı zaman orjinal dosya elde edilmiş olur.
    Dosya isimlerini yönetmek işi, orjinal dosya ismini koruyamayacak,
    izinler ve iyelikleri veya tarihleri kendi dosya sistemi içinde
    bulunduramayacak dosya sistemlerinin (mesela MS-DOS) olduğu düşüncesi
    ile yürütülmektedir.  Muhtemel dosya ismi uzunluğu kısıtlamalarını da
    unutmamak gerekir.

    bzip2 ve bunzip2 öntanımlı olarak, varolan dosyanın üzerine yazmazlar.
    Şayet bunu yapmak isterseniz -f seçeneğini kullanmanız gerekir.

    Şayet dosya ismi belirtilmezse, bzip2 standart girdiden standart
    çıktıya sıkıştırma işlemi yapar. Bu durumda, bzip2 sıkıştırılmış
    çıktıyı bir terminale yazmayı reddedecektir, bu nedenle böyle bir şey
    yapmak tamamen anlamsız ve amaçsız olacaktır.

    bunzip2 (veya bzip2  -d)  belirtilen bütün dosyaları açar. bzip2
    tarafından sıkıştırılmamış dosyalar tespit edilir ve yok sayılır,
    ardından bir uyarı  mesajı verilir. bzip2, sıkıştırılmış dosyadan
    açılacak dosyaya aktarılacak dosya ismini şu şekilde tespit etmeye
    çalışır:

    dosyaismi.bz2  =>  dosyaismi
    dosyaismi.bz  =>  dosyaismi
    dosyaismi.tbz2 =>  dosyaismi.tar
    dosyaismi.tbz  =>  dosyaismi.tar
    başkabirisim  =>  başkabirisim.out

    Şayet dosya yukarıda belirtilen soneklerden birisine sahip değilse,
    bzip2 mızmızlanır ve orijinal dosya ismini sonuna .out ekleyerek
    kullanır.

    Sıkıştırma işleminde olduğu gibi, dosya ismi belirtmeden yapılan açma
    işleminde standart girdiden standart çıktıya açma işlemi yapılır.

    bunzip2, iki ya da daha fazla sıkıştırılmış dosyadan oluşan birleşik
    bir dosyayı doğru bir şekilde açacaktır. Sonuçta açılmış dosyalar
    birleşik olarak elde edilir. Birleşik sıkıştırılmış dosyaların bütünlük
    sınaması yapılması (-t) özelliği de desteklenmektedir.

    Ayrıca -c  seçeneğini  belirterek  standart  çıktıda   dosyaları
    sıkıştırabilir  veya  açabilirsiniz.  Çoklu  dosyalar  bu şekilde
    sıkıştırılabilir veya açılabilir. Sonuç çıktıları standart çıktıya
    peşpeşe  gönderilir.  Bu  şekilde çoklu dosya sıkıştırma çoklu
    sıkıştırılmış dosya temsilcilerinin bulunduğu bir akım üretir. Bu tür
    bir akım sadece bzip 0.9.0 veya daha sonraki bir sürümle düzgün bir
    şekilde açılabilir. Daha eski sürümler  ilk dosyayı açtıktan sonra
    dururlar.

    bzcat (veya bzip2 -dc) belirtilen bütün dosyaları standart çıktıya
    açar.

    bzip2, argümanları sırayla BZIP2 ve BZIP ortam değişkenlerinden okurlar
    ve bu argümanları komut satırı argümanlarını okumadan önce uygularlar.
    Bu, öntanımlı argümanların uygulanması için elverişli bir yol sağlar.

    Sıkıştırma işlemi, sıkıştırılmış dosya orijinalinden biraz büyük olsa
    bile, mutlaka yapılır. Yüz bayttan daha küçük dosyalar şişmanlamaya
    meyillidir. Çünkü sıkıştırma algoritması ilk 50 bayta yazılacak bir
    sabite sahiptir. Rasgele veri (pek çok dosya sıkıştırıcısının çıktısı
    dahil) bayt başına 8.05 bitlik bir oran ile kodlanır. Bu da %0.5lik bir
    genişlemeye sebep verir.

    Bir özdenetim mekanizması olarak, bzip2 32 bitlik CRC kullanır ve
    açılan dosya ile orijinal sıkıştırılmış dosyanın aynı olup olmadığını
    kontrol eder. Bu tedbir sıkıştırılmış dosyada meydana gelebilecek
    bozulmalar ve bzip2'de olması muhtemel yazılım hatalarına  karşı
    güvenlik sağlar. Elden geçirilen her bir dosya için tespit edilemeyecek
    hata oranı 4 milyarda bir değişiklik oranının altındadır. Bu orandan
    daha küçük değişiklikler mikroskobiktir ve tespit edilemeyebilir.
    Bununla birlikte uyanık olmakta fayda vardır, kontrol açma işlemi
    esnasında yapılır ve sadece bir takım şeylerin yanlış olduğunu söyler.
    Orijinal açılmış verileri kurtarmanıza yardımcı olmaz. Bu durumda,
    verileri kurtarmak için bzip2recover kullanmalısınız.

  Geri dönen değerler
    Normal çıktı için 0, çevresel sorunlar için 1 (dosya bulunamaması,
    geçersiz seçenekler, G/Ç hataları, vs..),  sıkıştırılmış  dosyada
    bozukluk için 2, bzip2'nin paniklemesine sebep olan  dahili bir
    tutarlılık hatası için 3 (yazılım hatası).

SEÇENEKLER

    -a, --ascii
       Ascii  metin kipi: satır sonlarını  yerel  ayarlara  göre
       dönüştürür.  Bu seçenek, sadece Unix dışı birkaç sistemde
       desteklenir. Örneğin MSDOS'da sıkıştırma esnasında CRLF'ler
       LF'ye çevrilir ve açma işleminde LF'ler CRLF'ye dönüştürülür.

    -c, --stdout
       Standart çıktıda sıkıştırılır veya açar.

    -d, --decompress
       Mutlaka açma işlemi yapılır. bzip2, bunzip2 ve bzcat aslında
       aynı yazılımdır ve yapılması gereken işlem, kullanılan yazılım
       ismine göre kararlaştırılır. Bu seçenek, bu yöntemi yoksayar ve
       bzip2'yi açma işlemine zorlar.

    -z, --compress
       -d nin zıddı: hangi isim ile çağrılırsa çağrılsın  mutlaka
       sıkıştırma  yapılır (örneğin, bunzip2 komutuna bu seçeneği
       vererek sıkıştırma yapmasını sağlayabilirsiniz).

    -t, --test
       Belirtilen dosya veya dosyaların bütünlüğünü  kontrol eder,
       gerçekte açma işlemi yapmaz. Bu seçenek ile bir deneme açılımı
       yapılmış olur ve sonuçlar belirtilir.

    -f, --force
       Çıktı dosyasının üzerine yazmaya zorlar. Normal olarak, bzip2
       varolan bir dosyanın üzerine yazmayacaktır. Ayrıca bu seçenek
       bzip2'yi dosyalara olan sabit bağları kırmaya zorlar, böylece bu
       bağlarda üzerine yazma yapılmaz.

       bzip2 normalde doğru sihirli başlık baytlarına sahip olmayan
       dosyaları açmayı rededecektir. Şayet -f kullanılır ise, bu
       dosyaları  değiştirilmeden geçecektir. GNU gzip de bu şekilde
       davranır.

    -k, --keep
       Sıkıştırma veya açma işlemi esnasında orjinal dosyaları silmez,
       saklar.

    -s, --small
       Sıkıştırma, açma ve sınama işlemleri için bellek ihtiyacını
       azaltır. Dosyalar bayt bloğu başına 2.5  bayt  gerektiren
       değişiklik  yapılmış bir algoritma ile açılır ve sınanır. Bunun
       anlamı, herhangi bir dosyanın 2300k lık bir bellek alanı içinde
       açılabileceğidir ancak  başarım,  normal hızın yarısına kadar
       düşer.

       Sıkıştırma esnasında, -s seçeneği ile 200k lık blok  boyutu
       seçilir, bu belleği de aynı şekilde sınırlar ve sıkıştırma
       oranını artırır. Uzun lafın kısası, makinenizin belleği 8MB'dan
       daha az ise -s seçeneğini her şeyde kullanın. Aşağıdaki BELLEK
       YÖNETİMİ bölümüne bakınız.

    -q, --quiet
       Gerekli olmayan uyarılar verilmez. G/Ç ve diğer önemli hata
       iletileri gizlenmez.

    -v, --verbose
       Ayrıntı kipi: işlenen her bir dosya için sıkıştırma oranlarını
       gösterir. Daha fazla -v ayrıntı oranını artıracaktır. Teşhis
       amaçlı kullanıma uygun olarak pek çok bilgi yazılım tarafından
       bildirilecektir.

    -L, --license, -V, --version
       Yazılımın sürüm, lisans, koşul ve kurallarını görüntüler.

    -1 (veya --fast) den -9 (veya --best) a kadar
       Sıkıştırma yaparken blok boyutlarını 100k, 200k, ..,  900k
       şeklinde ayarlar. Çözme işleminde bir etkisi yoktur. Aşağıdaki
       BELLEK YÖNETİMİ bölümüne bakınız. --fast ve --best seçenek
       isimleri  GNU gzip uyumluluğunu sağlamak içindir. Açıkçası,
       --fast gözle görülür bir hız artışı sağlamaz ve --best sadece
       öntanımlı değerlerin seçilmesini sağlar.

    --   Ardından belirtilen bütün argümanları dosya isimleri olarak
       kabul eder. Bu argümanların tek çizgi ile başlamış olmaları bile
       önemli değildir. Böylece tek çizgi ile başlayan dosya isimlerini
       kullanabilirsiniz. Örneğin: bzip2 -- -benim_dosyam.

    --repetitive-fast, --repetitive-best
       Bu seçenekler sürüm 0.9.5 ve üzerinde gereksizdir. Daha  eski
       sürümlerde, bazı kaba kontrollerin yapılmasını sağlamaya yönelik
       seçeneklerdir. Bazen faydalı olabilmekte idi. 0.9.5 ve üstü
       sürümler bu ayarların yapılmasına gerek bırakmayan daha iyi
       algoritmalar kullanmaktadırlar.

BELLEK YÖNETİMİ

    bzip2 büyük dosyaları bloklar halinde sıkıştırır. Blok boyutları, hem
    sıkıştırma  oranını,  hem de sıkıştırma/açma için gereken bellek
    miktarını etkiler. -1 den -9 a kadarki seçenekler ile istenen blok
    boyutlarını 100.000 bayttan 900.000 bayta (varsayılan değer budur)
    kadar tanımlamasını sağlar. Açma işlemi sırasında,  sıkıştırılmış
    dosyanın baş kısmından sıkıştırma esnasında kullanılan blok boyutu
    okunur ve daha sonra bunzip2 kendisi için gerekli olan bellek alanını
    ayırır ve oraya yerleşir. Sıkıştırma blok boyutları sıkıştırılmış
    dosya içinde saklandığı için, -1 den -9 a kadar olan seçenekler açma
    işlemi esnasında geçersizdir. Şayet bu seçenekleri belirtirseniz,
    program bunları gözardı edecektir.

    Sıkıştırma ve açma gereksinimleri, bayt cinsinden, yaklaşık olarak:

    Sıkıştırma:  400k + ( 8 x blok boyu )

       Açma:  100k + ( 4 x blok boyu ) veya
           100k + ( 2.5 x blok boyu )

    Daha büyük blok boyutları hızlı bir şekilde azalan sınıra yakın
    dönüşler verir. Sıkıştırmanın pek çoğu, blok boyutunun ilk iki veya üç
    yüz k lık kısmından elde edilir. Bu kuralı, küçük makinelerde bzip2
    kullanırken  aklınızdan  çıkarmayın. Ayrıca aklınızdan çıkarmamanız
    gereken diğer bir noktada, açma sırasındaki bellek gereksinimlerinizin,
    sıkıştırma sırasında kullandığınız blok boyutları ile birebir alakalı
    olduğudur.

    900k lık öntanımlı blok boyutu ile sıkıştırılan dosyalar için, bunzip2
    açma işlemi sırasında 3700 kB lık belleğe ihtiyaç duyacaktır. 4 MB lık
    belleğe sahip bir makinede herhangi bir dosyayı açmak için,  bunzip2,
    ihtiyaç duyulan bellek miktarının yarısı ile (takriben 2300KB) açma
    işlemini gerçekleştirecek bir argümana  sahiptir.  Bu  argümanın
    kullanılması açma hızını da yarı yarıya düşürecektir. Çok gerekli
    olmadıkça bu seçeneği (-s) kullanmayın. (*Ç.N: günümüzde kullanılan
    makineler için bu seçenek oldukça nostaljik görünebilir ama test ve
    eğitim amaçlı oldukça düşük özeliklere sahip ikinci  veya üçüncü
    makineleri olanlar bu seçeneğin değerini anlayacaktır. P233 makinede 16
    MB edoram ile harikalar :-) yaratıyor.)

    Genel kural olarak, bellek sınırlarınız elverdiği sürece, mümkün olan
    en büyük  blokları kullanın. Böylece azami sıkıştırma elde edilir.
    Sıkıştırma ya da açma hızının aslında blok boyutu ile bir ilgisi
    yoktur.

    Diğer bir önemli nokta da dosyalara tek bir bloğa sığacak dosyalara
    yapılan işlemdir. Aslında karşılaşılan pek çok dosya bir bloktan
    küçüktür. Dosya bir  bloktan küçük olduğundan, gerçekte kullanılan
    bellek miktarı normalde gerekenden küçük olur. Örneğin: 20.000 baytlık
    bir dosyayı -9 seçeneği ile sıkıştırmak, sıkıştırıcının 7600k belleğe
    ihtiyaç  duymasına   sebep  olacaktır  ama  gerçekte  sadece
    400k+20000*8=560kB bellek kullanılacaktır. Aynı şekilde açma işlemi de
    3700k lık bir bellek ayıracak ama sadece 100k+20000*4=180kB lık bir
    alanı kullanacaktır.

    Aşağıda değişik blok boyutlarının bellek kullanımını gösteren bir tablo
    bulacaksınız. Ayrıca Calgary Text Compression Corpus'da (Calgary Metin
    Sıkıştırma Külliyatı) 14 dosyalık sıkıştırılmış toplam boyut olarak
    3.141.622  bayt kayıtlıdır. Aşağıdaki sütunlar, blok boyutu  ile
    sıkıştırma arasındaki ilgi  hakkında bir fikir verecektir. Büyük
    dosyalar için büyük blok boyutlarını kullanmak daha avantajlıdır. Çünkü
    Külliyat daha küçük dosyalar üzerine kuruludur.

        Sıkıştırma Açma    -s ile açma  Külliyat
    Seçenek kullanımı  kullanımı  kullanımı   boyutu

     -1   1200k    500k     350k    914704
     -2   2000k    900k     600k    877703
     -3   2800k   1300k     850k    860338
     -4   3600k   1700k    1100k    846899
     -5   4400k   2100k    1350k    845160
     -6   5200k   2500k    1600k    838626
     -7   6100k   2900k    1850k    834096
     -8   6800k   3300k    2100k    828642
     -9   7600k   3700k    2350k    828642

HASARLI DOSYADAN VERİ KURTARMA

    bzip2 dosyaları genellikle 900k lık bloklar halinde sıkıştırır. Her bir
    blok birbirinden bağımsız olarak ele alınır. Bir aygıt ya da aktarım
    hatası pek çok .bz2 bloğunun hasar görmesine sebep olursa, zarar
    görmemiş bloklardaki verileri kurtarmak mümkün olabilir.

    Sıkıştırılmış her bir blok 48 bitlik bir şablon ile temsil edilir.
    Böylece blok sınırlarını kesin olarak bulmak mümkün olabilir. Ayrıca
    her bir blok kendi 32 bitlik CRC'sini bulundurur, böylece bozuk bloklar
    sağlam olanlardan ayırt edilebilir.

    bzip2recover, basitçe, .bz2 dosyaların içindeki blokları tarayan bir
    yazılımdır. Buradaki her bir taranmış bloğu kendi .bz2  dosyasına
    aktarır. Sonuçların bütünlüğünü kontrol etmek için bzip2 -t komutunu
    kullanabilirsiniz. Ardından bozulmamış verileri açabilirsiniz.

    bzip2recover sadece hasarlı dosya ismini argüman olarak alır ve
    kurtardığı blokları "rec00001file.bz2", "rec00002file.bz2" şeklinde
    yazar. Bu isim numaralandırması sonradan  yapılacak  işlemlerdeki
    simgelemlerin kullanımı içindir. Örneğin, bzip2 -dc rec*file.bz2 >
    kurtarılan_veri komutu dosyaları doğru sıralama ile üretir.

    bzip2recover daha çok büyük .bz2 dosyaları için faydalıdır çünkü bunlar
    daha çok blok içerirler. Tek bloktan oluşmuş hasarlı bir dosya ile bu
    yazılımı kullanmanın hiçbir  anlamı  yoktur,  çünkü  bozuk  blok
    kurtarılamaz. Şayet herhangi bir hasar durumunda zararınızı en azda
    tutmak istiyorsanız, daha küçük blok boyutları kullanmanız akıllıca
    olacaktır.

BAŞARIM HAKKINDA

    Sıkıştırmanın sınıflandırma aşaması, birbirine benzer dizgeleri bir
    araya getirmektir. Bu nedenle  tekrarlanan  sembollerden  oluşmuş
    dosyaların sıkıştırması (aabaabaabaab ... gibi) daha uzun tutabilir.
    Sürüm 0.9.5 ve üzerindekilerde başarım daha iyidir. En kötü durum ile
    ortalama durum sıkıştırma zamanı arasındaki oran 10:1 civarıdır. Daha
    önceki sürümlerde bu durum 100:1 gibiydi. İsterseniz sürecin bütün
    ayrıntılarını görebilmek için -vvv seçeneğini kullanabilirsiniz.

    Açma hızı bu durumdan bağımsızdır.

    bzip2 genellikle işlem yapmak için, çok MB lı bellek alanları ayırır ve
    daha sonra tarafsız ve rasgele bir şekilde saldırır. Bunun anlamı, açma
    ve sıkıştırma performanslarının makinenizin önbelleğine erişim süresi
    ile alakalı olduğudur. Önbelleğe erişim kayıplarını düşürecek küçük kod
    değişiklikleri  büyük performans artışları getirebilir. Çok büyük
    önbelleklere sahip makinelerde bzip2 çok yüksek başarım göstermektedir.

YETERSİZLİKLER

    G/Ç hata iletileri olmaları gerektiği kadar faydalı değildiler. bzip2
    G/Ç hatalarını tespit etmek ve temiz bir şekilde çıkmak için oldukça
    ter döker ama bazen sorunun ayrıntıları gözden kaçabilmektedir.

    Bu kılavuz sayfası bzip2'nin 1.0.2 sürümüne  aittir. Bu sürüm ile
    sıkıştırılmış veriler geçmiş sürümler ile tamamen uyumludur (sürüm
    0.1pl2, 0.9.0, 0.9.5, 1.0.0 ve 1.0.1 ile), tek istisna 0.9.0 ve üzeri
    sürümler çoklu dosya sıkıştırmaları düzgünce açabilirler, 0.1p12 bunu
    yapamaz, ilk dosyayı açtıktan sonra duracak ve akımın  gerisini
    getirmeyecektir.

    bzip2recover  sürümleri  1.0.2  den  önceki  sürümlere  göredir.
    Sıkıştırılmış dosya içindeki bit konumlarını belirtmek için 32 bitlik
    tamsayılar kullanırlar ve bu yüzden 512 MB'den daha büyük sıkıştırılmış
    dosyalar elde edilemezler. Sürüm 1.0.2 ve üzeri 64 bitlik tam sayılar
    kullanırlar ve GNU ile Windows platformlarını desteklerler. Bu tip bir
    sınır ile kurulup kurulmadığını anlamak için bzip2recover'ı argümansız
    çalıştırın. Her halükarda, bu sınırı ortadan kaldırmak mümkündür.
    Şayet yazılımı MaybeUInt64 ile yeniden derleyebilirseniz, işaretsiz 64
    bitlik tamsayı ayarlanmış  olacağından  bu  sınır ortadan kalkmış
    olur.

YAZAN

    Julian Seward, <jseward (at) acm.org> tarafından yazılmıştır.

    http://sources.redhat.com/bzip2

    bzip2'deki  fikirlerin sahipleri şunlardır (en azından):  Michael
    Burrows ve David Wheeler (blok sıralamalı dönüşüm için), David Wheeler
    (tekrar, Huffman kodlayıcısı), Peter Fenwick (orijinal  bzip'teki
    yapısal kodlama modeli ve pek çok tasfiye için) ve Alistair Moffat,
    Radford Neal ve Ian Witten  (orijinal   bzip'teki   aritmetik
    kodlayıcı  için).  Onlara yardımları, destek ve tavsiyeleri için
    şükran borçluyum. Belgeler  için kaynak  kod  paketine  bakınız.
    Christian von Roques, daha hızlı sıralama algoritması için beni
    cesaretlendirdi  ve  böylece  daha  hızlı  bir  sıkıştırma  elde
    edebildik. Bela Lubkin, en kötü durum sıkıştırması için cesaret verdi.
    bz* betikleri GNU gzip'inkilerden türetildi.  Bir  çok kimse  de,
    yamalar  gönderdi,  taşınabilirlik  sorunlarında  yardımcı  oldu,
    tavsiyelerde bulundu; bunlar çoğunlukla faydalı oldu.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Ocak 2004

                                   bzip2(1)