Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    cal - bir takvim görüntüler

KULLANIM

    cal [-smjy13] [[ay] yl]]

AÇIKLAMA

    cal basit bir takvim görüntülemek için kullanılır. Şayet herhangi bir
    argüman belirtilmemişse, geçerli ay görüntülenir. Seçenekler şunlardır:

    -1   Dizinlerin özniteliklerini ve içeriklerini  ardışık  olarak
       değiştirir. Dizin geçişleri esnasında karşılaşılan sembolik
       bağlar yoksayılır.

    -V   Sadece ayı görüntüler. Öntanımlı davranıştır.

    -3   Önceki/içinde bulunulan/sonraki ayı gösterir.

    -s   Pazar'ı haftanın ilk günü kabul ederek görüntüler. Öntanımlı
       davranıştır.

    -m   Pazartesi'yi haftanın ilk günü kabul ederek görüntüler.

    -j   Julyen  takvimini  görüntüler (1 Ocak'tan başlayarak birer
       artırmalı gün).

    -y   O yılın takvimini gösterir.

    Tek bir parametre vererek, görüntülenecek yılı tanımlamak (1-9999)
    mümkündür ama burada istenen yılı tam olarak belirtmek gerekir.
    Kısaltma kullanılmaz. "cal 89" 1989 yılını değil, 89 yılını belirtir.
    İki parametre var ise ayı (1-12) ve yılı tanımlar. Şayet herhangi bir
    parametre belirtilmemişse geçerli ayın takvimi görüntülenir.

    Her yıl 1 Ocak'tan itibaren başlar.

    Gregoryan Düzeltiminin 3 Eylül 1752'de gerçekleştiği kabul edilir. Bu
    tarihte pek çok ülke düzeltmeyi yapmıştır (bazıları 1900'ların başına
    kadar bunu gerçekleştirmediler). Bu günü takip eden 10 gün yok sayıldı.
    Bu nedenle, o Eylül ayındaki takvim biraz gariptir.

TARİHÇE

    cal komutu ilk olarak AT&T UNIX Sürüm 6'da görünmüştür.

DİĞER SÜRÜMLER

    Bu uygulamanın pek çok ayrıntılı sürümü mevcuttur. Bunlar değişik
    renklerde,  tatil  günlerini  hatırlatan,   doğum   günlerini
    belirtebileceğiniz,  uyarıcı/hatırlatıcı kullanan ve randevularınız
    kaydeden   araçlardır.   Örneğin,   GNU   gcal'ı   ya   da
    http://home.sprynet.com/~cbagwell/projects.html   adresindeki   cal
    takvimini kullanabilirsiniz.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Mart 2004