Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

       cal - bir takvim görüntüler

KULLANIM

       cal [-smjy13]  [[ay]  yl]]

AÇIKLAMA

       cal  basit  bir takvim görüntülemek için kullanılır. Şayet herhangi bir
       argüman belirtilmemişse, geçerli ay görüntülenir. Seçenekler şunlardır:

       -1     Dizinlerin  özniteliklerini  ve  içeriklerini   ardışık   olarak
              değiştirir.  Dizin  geçişleri  esnasında  karşılaşılan  sembolik
              bağlar yoksayılır.

       -V     Sadece ayı görüntüler. Öntanımlı davranıştır.

       -3     Önceki/içinde bulunulan/sonraki ayı gösterir.

       -s     Pazar'ı haftanın ilk günü  kabul  ederek  görüntüler.  Öntanımlı
              davranıştır.

       -m     Pazartesi'yi haftanın ilk günü kabul ederek görüntüler.

       -j     Julyen   takvimini   görüntüler  (1  Ocak'tan  başlayarak  birer
              artırmalı gün).

       -y     O yılın takvimini gösterir.

       Tek bir parametre  vererek,  görüntülenecek  yılı  tanımlamak  (1-9999)
       mümkündür  ama  burada  istenen  yılı  tam  olarak  belirtmek  gerekir.
       Kısaltma kullanılmaz. "cal 89" 1989 yılını değil, 89  yılını  belirtir.
       İki  parametre  var ise ayı (1-12) ve yılı tanımlar. Şayet herhangi bir
       parametre belirtilmemişse geçerli ayın takvimi görüntülenir.

       Her yıl 1 Ocak'tan itibaren başlar.

       Gregoryan Düzeltiminin 3 Eylül 1752'de gerçekleştiği kabul  edilir.  Bu
       tarihte  pek  çok ülke düzeltmeyi yapmıştır (bazıları 1900'ların başına
       kadar bunu gerçekleştirmediler). Bu günü takip eden 10 gün yok sayıldı.
       Bu nedenle, o Eylül ayındaki takvim biraz gariptir.

TARİHÇE

       cal komutu ilk olarak AT&T UNIX Sürüm 6'da görünmüştür.

DİĞER SÜRÜMLER

       Bu  uygulamanın  pek  çok  ayrıntılı  sürümü  mevcuttur. Bunlar değişik
       renklerde,    tatil    günlerini    hatırlatan,     doğum     günlerini
       belirtebileceğiniz,   uyarıcı/hatırlatıcı  kullanan  ve  randevularınız
       kaydeden     araçlardır.     Örneğin,     GNU     gcal'ı     ya      da
       http://home.sprynet.com/~cbagwell/projects.html     adresindeki     cal
       takvimini kullanabilirsiniz.

ÇEVİREN

       Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Mart 2004