Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    cat - dosyaları birleştirir ve standart çıktıya yazar

KULLANIM

    cat [seenek] dosya...

AÇIKLAMA

    Standart girdiyi veya belirtilen dosyaları belirtildikleri sıraya göre
    ardarda ekleyerek ve standart çıktıya gönderir.

    -A, --show-all
       -vET ile aynı.

    -b, --number-nonblank
       Boş olmayan çıktı satırlarını numaralar.

    -e   -vE ile aynı.

    -E, --show-ends
       Her satırın sonuna $ ekler.

    -n, --number
       Bütün çıktı satırlarını numaralandırır

    -s, --squeeze-blank
       Asla tek bir boş satırdan fazlası olmaz.

    -t   -vT ile aynı.

    -T, --show-tabs
       Sekme karakterlerini ^I ile gösterir.

    -u   (yoksayılır)

    -v, --show-nonprinting
       LFD ve TAB hariç, ^ ve M- işaretleme sistemini kullanır

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    dosya verilmezse ya da dosya olarak - verilirse standart girdi okunur.

ÖRNEKLER

    cat f - g
       Sırayla, f dosyasının içeriğini, standart  girdiyi  ve  g
       dosyasının içeriğini basar.

    cat  Standart girdiyi standart çıktıya kopyalar.

YAZAN

    Torbjorn Granlund ve Richard M. Stallman tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    cat komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet  info  ve cat yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde
    kuruluysa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils cat

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Ekim 2003

    Kasım 2006'da güncellenmiştir.