Provided by: passwd_4.1.4.2+svn3283-3ubuntu5_i386 bug

İSİM

    chage - kullanıcı parolasının son kullanma tarihini değiştirir

KULLANIM

    chage [-m asgari-gn-says] [-M azami-gn-says] [-d son-gn]
       [-I pasif] [-E son-tarih] [-W uyar-gn-says] kullanc

    chage -l kullanc

AÇIKLAMA

    chage, parolanın son değiştirilme tarihinden, değiştirilmesi gerekecek
    olan güne kadar geçen sürenin gün cinsinde miktarını değiştirir. Bu
    bilgi, sistem tarafından, kullanıcının ne zaman parolasını değiştirmesi
    gerektiğini bulmakta kullanılır. Bu komut root kullanıcıya tahsis
    edilmiştir. Sadece -l seçeneği, normal kullanıcılar tarafından, parola
    ve hesaplarının son kullanma tarihini görmek amacı ile kullanılabilir.

    -m seçeneği ile belirtilen asgari-gn-says´nın  değeri,  parola
    değişiklikleri arasında geçecek  asgari gün sayısıdır. Buraya sıfır
    değeri  verilirse,  kullanıcı  istediği  bir  zaman  parolasını
    değiştirebilir.

    -M seçeneği ile belirtilen azami-gn-says´nın değeri, parolanın
    geçerliliğinin biteceği güne kadar geçecek zamanın gün cinsinden
    miktarıdır.  azami-gn-says artı son-gn, içinde bulunulan günden az
    ise, kullanıcı hesabını kullanmadan önce parolasını değiştirmek zorunda
    kalacaktır. Bu olay, -W seçeneğini kullanılarak da ayarlanabilir. Bu
    seçenek sayesinde kullanıcıya  bu  olay  hakkında  uyarı  mesajı
    verebilirsiniz.

    -d seçeneği ile, son-gn´ün değeri 1 Ocak 1970´den parolanın son
    değişeceği güne kadar olan gün sayısıdır. YYYY-AA-GG biçiminde bir
    tarih olarak da belirtilebilir (veya yaşadığınız bölgede kabul edilen
    tarih biçimi ile).

    -E seçeneği, kullanıcı hesabının hangi tarihten sonra erişilemez
    olduğunu  ayarlamak için kullanılır. son-tarih´in değeri; 1 Ocak
    1970´den hesabın kilitleneceği güne kadar olan sürenin gün cinsinden
    miktarıdır. YYYY-AA-GG biçiminde bir tarih olarak da belirtilebilir
    (veya yaşadığınız bölgede kabul edilen tarih biçimi ile).  Hesabı
    kilitlenen  bir kullanıcının hesabını tekrar kullanabilmesi için,
    mutlaka sistem yöneticisine baş vurması gerekmektedir.

    -I seçeneği, bir parolanın pasif hale geçmesi ile hesabın kilitlenmesi
    arasında geçecek olan gün miktarını ayarlamak için kullanılır. pasif
    seçeneği, pasif geçecek gün sayısıdır. 0 (sıfır) değeri bu özelliği
    etkisizleştirir.  Hesabı kilitlenen bir kullanıcının hesabını tekrar
    kullanabilmesi için,  mutlaka  sistem  yöneticisine  baş  vurması
    gerekmektedir.

    -W seçeneği, bir parola değişikliğinin gerekeceği günden kaç gün önce
    uyarı verileceğini  ayarlamak  için  kullanılır.  uyar-gn-says
    seçeneği,  kullanıcının  parolasının  geçersiz  kalmasından  önce
    kullanıcının uyarılacağı gün sayısıdır.

    Şayet hiçbir seçenek belirtilmezse, chage etkileşimli kipe geçer. O an
    için  geçerli olan bütün değerleri ekrana yazar. Bu alanlardaki
    değerleri değiştirmek için yeni değerler girilir. Şayet  geçerli
    değerleri kullanmak istiyorsanız bu satırları boş bırakın. Geçerli
    değerler [ ] işaretleri arasında gösterilir.

SINIRLAMALAR

    chage uygulamasının /etc/shadow dosyasına ihtiyacı vardır.  Şayet
    parolalar /etc/passwd dosyası içinde saklanıyorsa, chage uygulamasının
    işlevselliği ortadan kalkar.

İLGİLİ DOYALAR

    /etc/passwd - kullanıcı hesabı bilgileri
    /etc/shadow - gölge parolalı kullanıcı hesabı bilgileri

İLGİLİ DOYALAR

    passwd(5), shadow(5)

YAZAN

    Julianne Frances Haugh <jockgrrl (at)  ix.netcom.com>  tarafından
    yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003

                                   chage(1)