Provided by: passwd_4.1.4.2+svn3283-3ubuntu5_amd64 bug

İSİM

    chage - kullanıcı parolasının son kullanma tarihini değiştirir

KULLANIM

    chage [-m asgari-gün-sayısı] [-M azami-gün-sayısı] [-d son-gün]
       [-I pasif] [-E son-tarih] [-W uyarı-gün-sayısı] kullanıcı

    chage -l kullanıcı

AÇIKLAMA

    chage, parolanın son değiştirilme tarihinden, değiştirilmesi gerekecek olan güne kadar
    geçen sürenin gün cinsinde miktarını değiştirir. Bu bilgi, sistem tarafından, kullanıcının
    ne  zaman  parolasını değiştirmesi gerektiğini bulmakta kullanılır. Bu komut root
    kullanıcıya tahsis edilmiştir. Sadece -l seçeneği, normal kullanıcılar tarafından, parola
    ve hesaplarının son kullanma tarihini görmek amacı ile kullanılabilir.

    -m seçeneği ile belirtilen asgari-gün-sayısı´nın değeri, parola değişiklikleri arasında
    geçecek asgari gün sayısıdır. Buraya sıfır değeri verilirse, kullanıcı istediği bir zaman
    parolasını değiştirebilir.

    -M seçeneği ile belirtilen azami-gün-sayısı´nın değeri, parolanın geçerliliğinin biteceği
    güne kadar geçecek zamanın gün cinsinden miktarıdır.  azami-gün-sayısı artı son-gün,
    içinde bulunulan günden az ise, kullanıcı hesabını kullanmadan önce parolasını değiştirmek
    zorunda kalacaktır. Bu olay, -W seçeneğini kullanılarak da ayarlanabilir. Bu seçenek
    sayesinde kullanıcıya bu olay hakkında uyarı mesajı verebilirsiniz.

    -d seçeneği ile, son-gün´ün değeri 1 Ocak 1970´den parolanın son değişeceği güne kadar
    olan gün sayısıdır. YYYY-AA-GG biçiminde bir tarih olarak da belirtilebilir (veya
    yaşadığınız bölgede kabul edilen tarih biçimi ile).

    -E seçeneği, kullanıcı hesabının hangi tarihten sonra erişilemez olduğunu ayarlamak için
    kullanılır. son-tarih´in değeri; 1 Ocak 1970´den hesabın kilitleneceği güne kadar olan
    sürenin gün cinsinden miktarıdır. YYYY-AA-GG biçiminde bir tarih olarak da belirtilebilir
    (veya yaşadığınız bölgede kabul edilen tarih biçimi ile).  Hesabı kilitlenen bir
    kullanıcının hesabını tekrar kullanabilmesi için, mutlaka sistem yöneticisine baş vurması
    gerekmektedir.

    -I seçeneği, bir parolanın pasif hale geçmesi ile hesabın kilitlenmesi arasında geçecek
    olan gün miktarını ayarlamak için kullanılır.  pasif seçeneği, pasif geçecek gün
    sayısıdır. 0 (sıfır) değeri bu özelliği etkisizleştirir.  Hesabı  kilitlenen  bir
    kullanıcının hesabını tekrar kullanabilmesi için, mutlaka sistem yöneticisine baş vurması
    gerekmektedir.

    -W seçeneği, bir parola değişikliğinin gerekeceği günden kaç gün önce uyarı verileceğini
    ayarlamak için kullanılır. uyarı-gün-sayısı seçeneği, kullanıcının parolasının geçersiz
    kalmasından önce kullanıcının uyarılacağı gün sayısıdır.

    Şayet hiçbir seçenek belirtilmezse, chage etkileşimli kipe geçer. O an için geçerli olan
    bütün değerleri ekrana yazar. Bu alanlardaki değerleri değiştirmek için yeni değerler
    girilir. Şayet geçerli değerleri kullanmak istiyorsanız bu satırları boş bırakın. Geçerli
    değerler [ ] işaretleri arasında gösterilir.

SINIRLAMALAR

    chage uygulamasının /etc/shadow dosyasına ihtiyacı vardır. Şayet parolalar /etc/passwd
    dosyası içinde saklanıyorsa, chage uygulamasının işlevselliği ortadan kalkar.

İLGİLİ DOYALAR

    /etc/passwd - kullanıcı hesabı bilgileri
    /etc/shadow - gölge parolalı kullanıcı hesabı bilgileri

İLGİLİ DOYALAR

    passwd(5), shadow(5)

YAZAN

    Julianne Frances Haugh <jockgrrl (at) ix.netcom.com> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003

                                             chage(1)