Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    chattr - Bir Linux genişletilmiş ikinci sürüm dosya sisteminin üzerinde
    dosya özniteliklerini değiştirir

KULLANIM

    chattr [-RV] [-v srm] [kip] dosyalar...

AÇIKLAMA

    chattr bir Linux genişletilmiş ikinci sürüm dosya sisteminin üzerinde
    dosya özniteliklerini değiştirir.

    Sembolik kip sözdizimi: +-=[ASacDdIijsTtu]

    '+' işleci belirtilen özniteliklerin varolanlara eklenmesini sağlar;
    '-' işleci belirtilen öznitelikleri dosya özniteliklerinden çıkartır;
    '=' işleci ise belirtilen özniteliklerin dosya öznitelikleri ile
    değiştirilmesini sağlar. Bu işlecin kullanılmasından sonra dosyanın var
    olan  öznitelikleri  tamamen  yok  olur.  Belirtilen öznitelikler
    eskilerinin yerini alır.

    'uASacDdijsu' harfleri dosyalar için yeni öznitelikleri seçer: A ile
    erişim zamanı güncellenmez, S ile güncellemeler eşzamanlı olur, D ile
    dizin güncellemelerini eşzamanlı olur, a ile sadece dosya sonuna ekleme
    yapılabilir, c ile dosyalar sıkıştırılmış tutulur, d ile dosya dump
    uygulamasından etkilenmez, i ile dosya değiştirilemez, j ile jurnalleme
    yapılır, s ile silme güvenliği sağlanır, T ile dizin tepe dizin
    varsayılır, t ile dosya eklemesi ayrı bir blok ile olmaz, u ile
    silinememezlik sağlanır.

SEÇENEKLER

    -R   Dizinlerin  özniteliklerini  ve içeriklerini ardışık olarak
       değiştirir. Dizin geçişleri esnasında karşılaşılan sembolik
       bağlar yoksayılır.

    -V   Yapılan işlem hakkında daha ayrıntılı çıktı verir ve sürüm
       bilgilerini gösterir.

    -v srm
       Dosyanın sürümünü/nesil numarasını ayarlar.

ÖZNİTELİKLER

    A   Dosyanın erişim zamanı güncellenmez. Bu, dizüstü sistemlerde
       disk G/Ç sırasında bir miktar tasarruf sağlar.

    a   Sadece dosyanın sonuna ekleme yapılabilir. Sadece root ya da
       CAP_LINUX_IMMUTABLE özelliğine sahip bir süreç bunu ayarlayıp,
       değiştirebilir.

    c   Sıkıştırılmış;    dosyanın    okuma-yazma   sırasındaki
       açılması/sıkıştırılması çekirdeğin denetimindedir. Bu dosyadan
       okuma yapılmak istendiğinde sıkıştırılmamış veri döner. Yazılmak
       istendiğinde ise diske yazılmadan önce sıkıştırma yapılır.

    D   Bir dizine uygulanır ve dizindeki değişiklikler diske eşzamanlı
       yazılır;  bu  dosya alt sisteminin 'dirsync' seçeneği ile
       bağlanmasına eşdeğerdir.

    d   dump(8) çalıştırıldığında dosya yedekleme adayı olmaz.

    E   Deneysel sıkıştırma yamaları tarafından, sıkıştırılmış dosyanın
       sıkıştırma hatasına sahip olduğunu göstermek için kullanılır.
       chattr kullanarak düzenlenemez veya sıfırlanamaz;  bununla
       birlikte lsattr(1) ile görüntülenebilir.

    I   Htree kodu tarafından isim-değer çifti tabloları kullanarak
       indislenmesinin geciktiğini belirtmek için kullanılır. chattr
       kullanarak düzenlenemez veya sıfırlanamaz;  bununla birlikte
       lsattr(1) ile görüntülenebilir.

    i   Değişmez; dosya içeriği silinemez, yazılamaz, dosyaya  bağ
       oluşturulamaz  ve  ismi değiştirilemez. Sadece root ya da
       CAP_LINUX_IMMUTABLE özelliğine sahip bir süreç bunu ayarlayıp,
       değiştirebilir.

    j   Jurnal;  dosya içindeki bütün bilgiler, dosyanın kendisine
       yazılmadan önce, etx3 günlükleme sistemine yazdırılır. Fakat
       burada dosya sisteminin "data=ordered" veya "data=writeback"
       seçeneklerinden biri ile bağlanmış olması gerekir. Dosya sistemi
       "data=journalled" seçeneği ile bağlanmışsa, zaten bütün veriler
       günlüklenmiş durumdadır ve bu niteliğin bir anlamı kalmaz.
       Sadece root ya da CAP_LINUX_IMMUTABLE özelliğine sahip bir süreç
       bu niteliği ayarlayıp, silebilir.

    s   Silinme güvenliği; bu özellik verilen bir dosya silindiğinde
       veri alanı sıfırlarla doldurulur.

    S   Eşzamanlı  güncellemeler;  bu  özelliği  içeren  bir dosya
       değiştirildiği zaman tüm değişiklikler diske anında yazılır,
       dosya alt sisteminin 'sync' seçeneği ile bağlanmasına eşdeğer
       özellik sağlar.

    T   Bu özniteliğe sahip olan dizin, dizin yapısının tepesi olarak
       kabul  edilecektir.  Buradaki  amaç, Linux 2.5.46 ve daha
       sonrasında kullanılan Orlov blok ayırıcıya uyum sağlamaktır.

    t   Bu özniteliğe sahip  olan  dosyada,  diğer  dosyalar  ile
       birleştirmeden dolayı bir blok parçalanması meydana gelmez (uç
       birleştirmeyi destekleyen dosya sistemleri için).  LILO gibi
       dosya sistemini doğrudan okuyan ve uç birleştirmeli dosyaları
       anlamayan uygulamalar için bu gereklidir.

    u   Silinememezlik; bu dosya silindiğinde içeriği saklanır. Bu,
       kullanıcıya, silinmiş dosyanın geri getirilmesini (undelete)
       isteme olanağı sağlar.

    X   Deneysel sıkıştırma yamaları tarafından, sıkıştırılmış dosyanın
       ham  içeriğine  doğrudan  erişilebileceğini  göstermek için
       kullanılır. chattr kullanarak düzenlenemez veya sıfırlanamaz;
       bununla birlikte lsattr(1) ile görüntülenebilir.

    Z   Deneysel sıkıştırma yamaları tarafından, sıkıştırılmış dosyanın
       kirlenmiş olduğunu göstermek için kullanılır. chattr kullanarak
       düzenlenemez veya sıfırlanamaz; bununla birlikte lsattr(1) ile
       görüntülenebilir.

YAZAN

    chattr Remy Card <Remy.Card (at) linux.org> tarafından yazılmıştır.

YAZILIM HATALARI VE SINIRLAMALAR

    Linux 2.2'de, 'c', 's' ve 'u' öznitelikleri çekirdek dosya sistemi
    tarafından desteklenmemekteydi. Yakın bir gelecekte, bu öznitelikler,
    ext2 dosya sistemine eklenecektir.

    'j' seçeneği, sadece ext3 olarak bağlanmış  dosya  sistemlerinde
    kullanışlıdır.

    'D'  seçeneği  sadece  Linux çekirdeğinin 2.5.19 ve daha yüksek
    sürümlerinde geçerlidir.

TEMİNİ

    chattr, e2fsprogs paketinin bir parçasıdır ve
    http://e2fsprogs.sourceforge.net adresinden temin edilebilir.

İLGİLİ BELGELER

    lsattr(1).

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003