Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    chattr  -  Bir  Linux genişletilmiş ikinci sürüm dosya sisteminin üzerinde dosya
    özniteliklerini değiştirir

KULLANIM

    chattr [-RV] [-v sürüm] [kip] dosyalar...

AÇIKLAMA

    chattr bir Linux genişletilmiş  ikinci  sürüm  dosya  sisteminin  üzerinde  dosya
    özniteliklerini değiştirir.

    Sembolik kip sözdizimi: +-=[ASacDdIijsTtu]

    '+' işleci belirtilen özniteliklerin varolanlara eklenmesini sağlar; '-' işleci belirtilen
    öznitelikleri dosya özniteliklerinden çıkartır; '=' işleci ise belirtilen özniteliklerin
    dosya öznitelikleri ile değiştirilmesini sağlar. Bu işlecin kullanılmasından sonra
    dosyanın var olan öznitelikleri tamamen yok olur. Belirtilen öznitelikler eskilerinin
    yerini alır.

    'uASacDdijsu' harfleri dosyalar için yeni öznitelikleri seçer: A ile erişim zamanı
    güncellenmez, S ile güncellemeler eşzamanlı olur, D ile dizin güncellemelerini eşzamanlı
    olur, a ile sadece dosya sonuna ekleme yapılabilir, c ile dosyalar sıkıştırılmış tutulur,
    d ile dosya dump uygulamasından etkilenmez, i ile dosya değiştirilemez, j ile jurnalleme
    yapılır, s ile silme güvenliği sağlanır, T ile dizin tepe dizin varsayılır, t ile dosya
    eklemesi ayrı bir blok ile olmaz, u ile silinememezlik sağlanır.

SEÇENEKLER

    -R   Dizinlerin özniteliklerini ve içeriklerini ardışık olarak değiştirir.  Dizin
       geçişleri esnasında karşılaşılan sembolik bağlar yoksayılır.

    -V   Yapılan işlem hakkında daha ayrıntılı çıktı verir ve sürüm bilgilerini gösterir.

    -v sürüm
       Dosyanın sürümünü/nesil numarasını ayarlar.

ÖZNİTELİKLER

    A   Dosyanın erişim zamanı güncellenmez. Bu, dizüstü sistemlerde disk G/Ç sırasında bir
       miktar tasarruf sağlar.

    a   Sadece dosyanın sonuna ekleme yapılabilir. Sadece root ya da CAP_LINUX_IMMUTABLE
       özelliğine sahip bir süreç bunu ayarlayıp, değiştirebilir.

    c   Sıkıştırılmış; dosyanın okuma-yazma sırasındaki açılması/sıkıştırılması çekirdeğin
       denetimindedir. Bu dosyadan okuma yapılmak istendiğinde sıkıştırılmamış veri döner.
       Yazılmak istendiğinde ise diske yazılmadan önce sıkıştırma yapılır.

    D   Bir dizine uygulanır ve dizindeki değişiklikler diske eşzamanlı yazılır; bu dosya
       alt sisteminin 'dirsync' seçeneği ile bağlanmasına eşdeğerdir.

    d   dump(8) çalıştırıldığında dosya yedekleme adayı olmaz.

    E   Deneysel sıkıştırma yamaları tarafından, sıkıştırılmış dosyanın sıkıştırma hatasına
       sahip olduğunu göstermek için kullanılır.  chattr kullanarak düzenlenemez veya
       sıfırlanamaz; bununla birlikte lsattr(1) ile görüntülenebilir.

    I   Htree kodu tarafından isim-değer çifti tabloları kullanarak  indislenmesinin
       geciktiğini  belirtmek  için kullanılır. chattr kullanarak düzenlenemez veya
       sıfırlanamaz; bununla birlikte lsattr(1) ile görüntülenebilir.

    i   Değişmez; dosya içeriği silinemez, yazılamaz, dosyaya bağ oluşturulamaz ve ismi
       değiştirilemez. Sadece root ya da CAP_LINUX_IMMUTABLE özelliğine sahip bir süreç
       bunu ayarlayıp, değiştirebilir.

    j   Jurnal; dosya içindeki bütün bilgiler, dosyanın kendisine yazılmadan önce, etx3
       günlükleme sistemine yazdırılır. Fakat burada dosya sisteminin "data=ordered" veya
       "data=writeback" seçeneklerinden biri ile bağlanmış olması gerekir. Dosya sistemi
       "data=journalled" seçeneği ile bağlanmışsa, zaten bütün veriler günlüklenmiş
       durumdadır ve  bu  niteliğin  bir  anlamı  kalmaz.  Sadece  root  ya  da
       CAP_LINUX_IMMUTABLE özelliğine sahip bir süreç bu niteliği ayarlayıp, silebilir.

    s   Silinme güvenliği; bu özellik verilen bir dosya silindiğinde veri alanı sıfırlarla
       doldurulur.

    S   Eşzamanlı güncellemeler; bu özelliği içeren bir dosya değiştirildiği zaman tüm
       değişiklikler diske anında yazılır, dosya alt sisteminin 'sync' seçeneği ile
       bağlanmasına eşdeğer özellik sağlar.

    T   Bu özniteliğe sahip olan dizin, dizin yapısının tepesi olarak kabul edilecektir.
       Buradaki amaç, Linux 2.5.46 ve daha sonrasında kullanılan Orlov blok ayırıcıya uyum
       sağlamaktır.

    t   Bu özniteliğe sahip olan dosyada, diğer dosyalar ile birleştirmeden dolayı bir blok
       parçalanması meydana gelmez (uç birleştirmeyi destekleyen dosya sistemleri için).
       LILO gibi dosya sistemini doğrudan okuyan ve uç birleştirmeli dosyaları anlamayan
       uygulamalar için bu gereklidir.

    u   Silinememezlik; bu dosya silindiğinde içeriği saklanır. Bu, kullanıcıya, silinmiş
       dosyanın geri getirilmesini (undelete) isteme olanağı sağlar.

    X   Deneysel sıkıştırma yamaları tarafından, sıkıştırılmış dosyanın ham içeriğine
       doğrudan  erişilebileceğini  göstermek  için  kullanılır.  chattr  kullanarak
       düzenlenemez veya sıfırlanamaz; bununla birlikte lsattr(1) ile görüntülenebilir.

    Z   Deneysel sıkıştırma yamaları tarafından, sıkıştırılmış dosyanın kirlenmiş olduğunu
       göstermek için kullanılır. chattr kullanarak düzenlenemez veya sıfırlanamaz;
       bununla birlikte lsattr(1) ile görüntülenebilir.

YAZAN

    chattr Remy Card <Remy.Card (at) linux.org> tarafından yazılmıştır.

YAZILIM HATALARI VE SINIRLAMALAR

    Linux 2.2'de, 'c', 's' ve 'u' öznitelikleri çekirdek  dosya  sistemi  tarafından
    desteklenmemekteydi.  Yakın  bir  gelecekte, bu öznitelikler, ext2 dosya sistemine
    eklenecektir.

    'j' seçeneği, sadece ext3 olarak bağlanmış dosya sistemlerinde kullanışlıdır.

    'D' seçeneği sadece Linux çekirdeğinin 2.5.19 ve daha yüksek sürümlerinde geçerlidir.

TEMİNİ

    chattr, e2fsprogs paketinin bir parçasıdır ve
    http://e2fsprogs.sourceforge.net adresinden temin edilebilir.

İLGİLİ BELGELER

    lsattr(1).

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003