Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    chgrp - dosyanın grup iyeliğini değiştirir

KULLANIM

    chgrp [seenek]... grup dosya...
    chgrp [seenek]... --reference=rnek-dosya dosya...

AÇIKLAMA

    Herbir dosyanın ait olduğu grubu grup olarak değiştirir. --reference
    seçeneği ile her dosyanın grubunu rnek-dosyanın grubu ile aynı yapar.

    -c, --changes
       Sadece değişiklik olduğu zaman rapor vermesi dışında --verbose
       gibidir.

    --dereference
       Sembolik bağların kendilerini etkilemez, sadece bağın hedefini
       etkiler.

    -h, --no-dereference
       Sembolik bağları etkiler, sembolik  bağların  hedefi  olan
       dosyaları  etkilemez (sadece sembolik bağların sahiplerinin
       değiştirilebildiği sistemlerde etkilidir).

    --no-preserve-root
       `/' özel olarak ele alınmaz (öntanımlıdır)

    -f, --silent, --quiet
       Pekçok hata iletisi engellenir.

    --reference=rnek-dosya
       grup yerine rnek-dosya'nın grubu kullanılır.

    -R, --recursive
       Dosya ve dizinler ardışık olarak ele alınır.

    -v, --verbose
       İşlem yapılan her bir dosya için bir tanı bilgisi çıktılar.

    Aşağıdaki seçenekler -R seçeneği ayrıca belirtildiği zaman bir dosya
    hiyerarşisinden diğerine nasıl geçileceğini belirlerler. Birden fazlası
    belirtilmişse sonuncusu etkili olur.

    -H   Eğer bir komut satırı argümanı bir dizine sembolik bağ ise işlem
       bağa değil bağın hedefine uygulanır.

    -L   bir dizine sembolik bağ olan bağlar saptandığında işlem bağa
       değil hedefine uygulanır.

    -P   İşlem mümkünse sembolik bağın kendisine uygulanır, hedefine
       değil (öntanımlı)

    --help Bu yardım metnini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

ÖRNEKLER

    chgrp staff /u
       /u dizininin grubunu staff olarak değiştirir.

    chgrp -hR staff /u
       /u dizininin ve altındaki dosyaların grubunu staff olarak
       değiştirir.

YAZAN

    David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    chgrp komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve chgrp yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde
    mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils chgrp

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Kasım 2003

    Kasım 2006'da güncellenmiştir.