Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    chgrp - dosyanın grup iyeliğini değiştirir

KULLANIM

    chgrp [seçenek]... grup dosya...
    chgrp [seçenek]... --reference=örnek-dosya dosya...

AÇIKLAMA

    Herbir dosyanın ait olduğu grubu grup olarak değiştirir. --reference seçeneği ile her
    dosyanın grubunu örnek-dosyanın grubu ile aynı yapar.

    -c, --changes
       Sadece değişiklik olduğu zaman rapor vermesi dışında --verbose gibidir.

    --dereference
       Sembolik bağların kendilerini etkilemez, sadece bağın hedefini etkiler.

    -h, --no-dereference
       Sembolik bağları etkiler, sembolik bağların hedefi olan dosyaları etkilemez (sadece
       sembolik bağların sahiplerinin değiştirilebildiği sistemlerde etkilidir).

    --no-preserve-root
       `/' özel olarak ele alınmaz (öntanımlıdır)

    -f, --silent, --quiet
       Pekçok hata iletisi engellenir.

    --reference=örnek-dosya
       grup yerine örnek-dosya'nın grubu kullanılır.

    -R, --recursive
       Dosya ve dizinler ardışık olarak ele alınır.

    -v, --verbose
       İşlem yapılan her bir dosya için bir tanı bilgisi çıktılar.

    Aşağıdaki seçenekler -R seçeneği ayrıca belirtildiği zaman bir dosya hiyerarşisinden
    diğerine nasıl geçileceğini belirlerler. Birden fazlası belirtilmişse sonuncusu etkili
    olur.

    -H   Eğer bir komut satırı argümanı bir dizine sembolik bağ ise işlem bağa değil bağın
       hedefine uygulanır.

    -L   bir dizine sembolik bağ olan bağlar saptandığında işlem bağa değil hedefine
       uygulanır.

    -P   İşlem mümkünse sembolik bağın kendisine uygulanır, hedefine değil (öntanımlı)

    --help Bu yardım metnini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

ÖRNEKLER

    chgrp staff /u
       /u dizininin grubunu staff olarak değiştirir.

    chgrp -hR staff /u
       /u dizininin ve altındaki dosyaların grubunu staff olarak değiştirir.

YAZAN

    David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
    koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU
    için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    chgrp komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve chgrp
    yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu
    görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils chgrp

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Kasım 2003

    Kasım 2006'da güncellenmiştir.