Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    chmod - dosya kip bitlerini değiştirir

KULLANIM

    chmod [seenek]... kip[,kip]... dosya...
    chmod [seenek]... sekizlik-kip dosya...
    chmod [seenek]... --reference=rnek-dosya dosya...

AÇIKLAMA

    Bu  kılavuz,  chmod komutunun GNU sürümünü anlatmaktadır. chmod,
    belirtilen her dosyanın kip bitlerini belirtilen kipe göre değiştirir.
    Kip  belirtimi  yapılacak değişiklilerin sembolik gösterimlerinden
    oluşabileceği gibi yeni kip bitlerinin belirtildiği bit kalıbını içeren
    sekizlik sayılardan da oluşabilir.

    Sembolik kip sözdizimi

    [ugoa...][[+-=][rwxXstugo...]...][,...]

    biçimindedir. rwxXst harfleri birden fazla belirtilebilirken, ugo
    harflerinden yalnız biri belirtilebilir. Virgüller ile ayrılarak,
    çeşitli sembolik kipler belirtilebilir.

    ugoa harfleri, değiştirilecek dosyaya hangi kullanıcının erişeceğini
    kontrol eder: sahibi olan kullanıcı u (yoU), dosyanın grubunda bulunan
    kullanıcılar g (Group), dosya grubunun dışındaki diğer kullanıcılar o
    (Others) veya bütün kullanıcılar a (All). Şayet bunlardan birisi
    belirtilmemişse, a seçeneği belirtilmiş gibi işlem yapılır, fakat umask
    içinde ayarlanmış bitler etkilenmez.

    + işleci, seçilen kiplerin her dosyadaki mevcut  kip  bitlerine
    eklenmesini sağlar; - işleci bunları mevcut kiplerden kaldırmaya
    yarar;= ise dosyada bulunan izinler üzerine atama yapmaya yarar (=
    işleci kullanıldıktan sonra eski dosya izinleri geçersiz olur ve yeni
    atanan izinler kullanılır;  dizinlerin kullanıcı ve grup kimliği
    bitleri bu özellikten etkilenmezler.).

    rwxXst harfleri, etkiledikleri kullanıcılar için, yeni bit kiplerini
    seçerler: oku r (Read), yaz w (Write), çalıştır (dizinler için erişim)
    x  (eXecute),  dosyanın  bir  dizin olduğu durumlarda veya bazı
    kullanıcılar için çalıştırma izninin olduğu durumlarda çalıştır X,
    çalıştırma için kullanıcı veya grup kimliklerini ayarla s, sınırlı
    silme bayrağı veya yapışkan bit t (sTicky).

    Bu harflerin bir veya birkaçı yerine ugo harflerinden yalnızca birini
    belirtebilirsiniz: izinler dosyanın sahibi olan kullanıcılara aittir u
    (yoU), izinler dosyanın sahibi olan gruptaki diğer kullanıcılara
    aittir g (Group)  ve izinler önceki iki sınıfta belirtilenlerin
    dışındaki kullanıcılara tahsis edilmiştir o (Others).

    Bir sayısal kip, en az bir en çok dört sekizlik (0 ile 7 arasında)
    rakamdan oluşur ve her rakam 4, 2 ve 1 değerli bitler birbirine
    eklenerek elde edilir. Atlanmış her bir basamak sıfır kabul edilir. İlk
    rakam kullanıcı kimliği (4), grup kimliği (2) ve yapışkan bit (1)
    özniteliklerinden oluşur. İkinci rakam dosyanın sahibi olan kullanıcı
    için izinleri seçer: okuma (4), yazma (2) ve çalıştırma (1) izinleri.
    Üçüncüsü aynı değerleri gruptaki kullanıcılara,  sonuncusu da grup
    dışındaki kullanıcılara uygular.

    chmod  asla,  sembolik  bağların  izinlerini değiştirmez, onların
    izinlerini chmod sistem çağrıları da değiştiremez. Sembolik bağların
    izinleri asla kullanılmadığı için, bu temelde bir sorun yaratmaz.
    Bununla beraber, komut satırında listelenen her bir sembolik bağ için,
    chmod sembolik bağın hedefi olan dosyanın izinlerini değiştirir. Bunun
    tersi olarak, chmod, ardışık dizin geçişleri sırasında saptadığı
    sembolik bağları görmezden gelir.

SINIRLI SİLME BAYRAĞI VEYA YAPIŞKAN BİT

    Sınırlı silme bayrağı ve yapışkan bit tek bir bit olup, bit dosyanın
    türüne bağlı olarak yorumlanır. Dizinler için  bu  bit  sıradan
    kullanıcıların kendilerine ait olmayan dizinleri dosyaları dizinden
    silmelerini veya isimlerini değiştirmelerini engeller; bu durumda bit,
    dizin için sınırlı silme bayrağı adını alır ve genelde /tmp gibi
    herkesin yazabildiği dizinlerde kullanılır. Bazı eski sistemlerdeki
    normal dosyalarda bu bit programların metin imgesinin takas alanında
    saklanmasına ve böylece çalıştırılırken daha  hızlı  yüklenmesini
    sağlardı; bu durumda bit yapışkan bit adını alırdı. (Linux çekirdeği bu
    yapışkan bitleri yoksayar.)

SEÇENEKLER

    Her bir dosya'nın kipini belirtilen kip ile değiştirir.

    -c, --changes
       Sadece değişiklik olduğu zaman rapor vermesi dışında --verbose
       gibidir.

    --no-preserve-root
       `/' özel olarak ele alınmaz (öntanımlı)

    --preserve-root
       `/' üzerinde ardışık işlem yapılamaz.

    -f, --silent, --quiet
       Pekçok hatayı görmezden gelir.

    -v, --verbose
       İşlem yapılan her bir dosya için bir tanı bilgisi çıktılar.

    --reference=rnek-dosya
       kip yerine rnek-dosya'nın kipini kullanır.

    -R, --recursive
       Dosya ve dizinleri ardışık olarak değiştirir.

    --help Bu yardım metnini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

    Her  bir  kip  ugoa harflerinin sıfır ya da bir kaçından, +-=
    sembollerinden birinden ve rwxXst harflerinden sıfır veya bir kaçından
    ugo    harflerinin   birinden   oluşur.   (veya   kısaca
    `[ugoa]*([-+=]([rwxXst]*|[ugo]))+')

YAZAN

    David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    chmod(2)

    chmod komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve chmod yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde
    mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils chmod

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Kasım 2003

    Kasım 2006'da güncellenmiştir.