Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    chown - dosyanın sahibini ve grubunu değiştirir

KULLANIM

    chown [seenek]... sahip[:[grup]... dosya...
    chown [seenek]... --reference=rnek-dosya dosya...

AÇIKLAMA

    Bu  kılavuz,  chown komutunun GNU sürümünü anlatmaktadır. chown,
    belirtilen her bir dosya için kullanıcı ve/veya grup sahipliğini,
    seçenek olmayan ilk argümana göre, değiştirir. Şöyleki: Şayet, sadece
    bir kullanıcı adı veya sayısal kullanıcı kimliği  belirtilmişse,
    kullanıcı belirtilen dosyaların sahibi olur ve dosya grubu değişmez.
    Şayet kullanıcı isminden sonra iki nokta üstüste veya bir nokta ile
    ayrılmış grup ismi (veya sayısal grup kimliği) varsa, grubun sahipliği
    de değişir. Buradaki önemli nokta, kullanıcı ismi ve grup ismi arasında
    boşluk olmaması gerektiğidir. Kullanıcı isminden sonra iki nokta
    üstüste veya nokta var fakat grup ismi yok ise; kullancı dosyanın
    sahibi  olur ve dosya grubu, kullanıcının birincil grubu olarak
    değiştirilir. Nokta veya iki nokta üstüste ve grup adı belirtilmiş ama
    kullanıcı adı belirtilmemişse, sadece dosya grubu değiştirilir. Bu
    durumda; chown, chgrp'un yaptığını yapar. Sadece ikinokta imi varsa ya
    da  sahip:grup  terimi  hiç verilmemişse, dosya sahipliğinde bir
    değişiklik yapılmaz.

SEÇENEKLER

    Her bir dosya'nın sahip ve/veya grubunu sahip ve/veya grup olarak
    değiştirir.  --reference  seçeneği  ile dosya'nın sahip ve grubu
    rnek-dosya'nınkilerle aynı yapılır.

    -c, --changes
       Sadece değişiklik olduğu zaman rapor vermesi dışında --verbose
       gibidir.

    --dereference
       Sembolik bağların kendilerini etkilemez, sadece bağın hedefini
       etkiler.

    -h, --no-dereference
       Sembolik bağları etkiler, sembolik  bağların  hedefi  olan
       dosyaları   etkilemez  (sembolik  bağların  sahiplerinin
       değiştirilebildiği sistemlerde etkilidir).

    --from=imdiki_sahip:imdiki_grup
       Sadece şimdiki kullanıcı ve/veya grup  isimlerinin  burada
       tanımlananlar ile eşleştiği durumlarda; belirtilen dosyanın
       sahibi ve/veya grubunu değiştirir. Bir sahip ya da grupla
       eşleşmenin gerekli olmadığı durumlarda gerekli olmayan özellik
       belirtilmeyebilir.

    --no-preserve-root
       `/' özel olarak ele alınmaz (öntanımlı)

    --preserve-root
       `/' üzerinde ardışık işlem yapılamaz.

    -f, --silent, --quiet
       Pekçok hatayı görmezden gelir.

    --reference=rnek-dosya
       sahip:grup yerine rnek-dosya'nın sahibi ve grubu kullanılır.

    -R, --recursive
       Dosya ve dizinleri ardışık olarak değiştirir.

    -v, --verbose
       İşlem yapılan her bir dosya için bir tanı bilgisi çıktılar.

    Aşağıdaki seçenekler -R seçeneği ayrıca belirtildiği zaman bir dosya
    hiyerarşisinden diğerine nasıl geçileceğini belirlerler. Birden fazlası
    belirtilmişse sonuncusu etkili olur.

    -H   Eğer bir komut satırı argümanı bir dizine sembolik bağ ise işlem
       bağa değil bağın hedefine uygulanır.

    -L   bir dizine sembolik bağ olan bağlar saptandığında işlem bağa
       değil hedefine uygulanır.

    -P   İşlem mümkünse sembolik bağın kendisine uygulanır, hedefine
       değil (öntanımlı)

    --help Bu yardım metnini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

    Sahip belirtilmemişse, sahiplik değiştirilmez. Grup belirtilmemişse
    dosya grubu değiştirilmez ama grup isminden sonra bir ':' varsa,
    dosyanın grubu kullanıcının birincil grubu olarak değiştirilir. sahip
    ve grup birer isim olabileceği gibi birer sayısal değer de olabilir.

ÖRNEKLER

    chown root /u
       /u dizininin sahibini root olarak değiştirir.

    chown root:staff /u
       Benzer şekilde, fakat bu  sefer  grup  da  staff  olarak
       değiştirilir.

    chown -hR root /u
       /u dizini ve altındaki dosyaların sahibi root yapılır.

YAZAN

    David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    chown(2)

    chown komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve chown yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde
    mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils chown

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Kasım 2003

    Kasım 2006'da güncellenmiştir.