Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    cmp - iki dosyayı karşılaştırır

KULLANIM

    cmp [-l | -s] dosya1 dosya2 [atla1 [atla2]]

AÇIKLAMA

    cmp herhangi türdeki iki dosyayı karşılaştırır ve sonuçları standart
    çıktıya gönderir. Öntanımlı olarak, şayet dosyalar aynı ise, cmp sessiz
    kalır; şayet farklı ise, ilk farklılığın meydana geldiği satır ve bayt
    numaraları rapor edilir.

    Baytlar ve satırlar birden başlayarak numaralandırılır.

    Kullanılabilecek seçenekler şunlardır:

    -l   Her bir farklılık için bayt numaralarını (ondalık olarak) ve
       farklı bayt değerlerini (sekizlik olarak) basar.

    -s   Değişik dosyalar için hiçbir şey basmaz, sadece çıkış durumunu
       döndürür.

    Seçime bağlı atla1 ve atla2 argümanları; dosya1  ve  dosya2'nin
    başlangıcından  itibaren,  anılan  sıraya  göre  karşılaştırmanın
    başlayacağı, bayt konumlarıdır. Bayt konumu, öntanımlı olarak ondalık
    tabandadır, fakat "0x" eklenerek onaltılık veya "0" eklenerek sekizlik
    tabanda da belirtilebilir.

    cmp, aşağıdaki durum değerlerinden biri ile çıkar:

    0   dosyalar aynıdır.

    1   Dosyalar farklıdır; bu durum, bir dosyanın diğerinin ilk parçası
       ile aynı olduğu durumu da içerir. İkinci durumda, şayet -s
       seçeneği belirtilmemişse, standart çıktıya kısa dosya içinde
       dosya  sonuna  ulaşıldığı bilgisi yazdırılır (herhangi bir
       farklılık bulunmadan önce).

    >1   Bir hata meydana gelmiştir.

İLGİLİ BELGELER

    diff(1), diff3(1).

STANDARTLAR

    cmp aracının IEEE Std 1003.2 ("POSIX.2") ile uyumluluğu sağlanmaya
    çalışılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003