Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    cmp - iki dosyayı karşılaştırır

KULLANIM

    cmp [-l | -s] dosya1 dosya2 [atla1 [atla2]]

AÇIKLAMA

    cmp herhangi türdeki iki dosyayı karşılaştırır ve sonuçları standart çıktıya gönderir.
    Öntanımlı olarak, şayet dosyalar aynı ise, cmp sessiz kalır; şayet farklı ise, ilk
    farklılığın meydana geldiği satır ve bayt numaraları rapor edilir.

    Baytlar ve satırlar birden başlayarak numaralandırılır.

    Kullanılabilecek seçenekler şunlardır:

    -l   Her  bir farklılık için bayt numaralarını (ondalık olarak) ve farklı bayt
       değerlerini (sekizlik olarak) basar.

    -s   Değişik dosyalar için hiçbir şey basmaz, sadece çıkış durumunu döndürür.

    Seçime bağlı atla1 ve atla2 argümanları; dosya1 ve dosya2'nin başlangıcından itibaren,
    anılan sıraya göre karşılaştırmanın başlayacağı, bayt konumlarıdır. Bayt konumu, öntanımlı
    olarak ondalık tabandadır, fakat "0x" eklenerek onaltılık veya "0" eklenerek sekizlik
    tabanda da belirtilebilir.

    cmp, aşağıdaki durum değerlerinden biri ile çıkar:

    0   dosyalar aynıdır.

    1   Dosyalar farklıdır; bu durum, bir dosyanın diğerinin ilk parçası ile aynı olduğu
       durumu da içerir. İkinci durumda, şayet -s seçeneği belirtilmemişse, standart
       çıktıya kısa dosya içinde dosya sonuna ulaşıldığı bilgisi yazdırılır (herhangi bir
       farklılık bulunmadan önce).

    >1   Bir hata meydana gelmiştir.

İLGİLİ BELGELER

    diff(1), diff3(1).

STANDARTLAR

    cmp aracının IEEE Std 1003.2 ("POSIX.2") ile uyumluluğu sağlanmaya çalışılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003