Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    cp - dosya ve dizinleri kopyalar

KULLANIM

    cp [seçenek]... [-T] kaynak hedef
    cp [seçenek]... kaynak... dizin
    cp [seçenek]... -t dizin kaynak...

AÇIKLAMA

    Belirtilen kaynak dosyasını hedef dosyaya veya birden fazla kaynak dosyasını dizin'e
    kopyalar.

    Uzun seçeneklerde zorunlu olan argümanlar kısa seçeneklerde de zorunludur.

    -a, --archive
       -dpR ile aynı.

    --backup[=yöntem]
       Varolan hedef dosyalarının herbirini yedekler.

    -b   --backup gibidir fakat herhangi bir argüman kabul etmez.

    --copy-contents
       Ardışık işlem yaparken özel dosyaların içeriğini kopyalar.

    -d   --no-dereference --preserve=link ile aynıdır.

    -f, --force
       Varolan bir hedef dosya açılamazsa, onu siler ve tekrar dener.

    -i, --interactive
       Üzerine yazmadan önce kullanıcıya sorar.

    -H   Komut satırı sembolik bağlarını izler.

    -l, --link
       Kopyalamak yerine bağ oluşturur.

    -L, --dereference
       Sembolik bağlar daima izlenir.

    -P, --no-dereference
       Sembolik bağlar asla izlenmez.

    -p   --preserve=mode,ownership,timestamps ile aynı.

    --preserve[=öznitelikler]
       Belirtilen öznitelikler korunur (öntanımlı olanlar:  mode,ownership,timestamps -
       kip, sahiplik, zaman damgası), eğer mümkünse bunlar da: links, all (bağlar, tümü).

    --no-preserve=öznitelikler
       Belirtilen öznitelikler korunmaz.

    --parents
       Kaynak dosya yolunu dizin'e ekler.

    -R, -r, --recursive
       Dizinleri alt dizinleriyle ardışık olarak kopyalar.

    --remove-destination
       Hedefte dosya varsa, açmaya çalışmaz ve kopyalamaya başlamadan önce onu siler
       (--force seçeneğinin tersine).

    -s, --symbolic-link
       Kopyalamak yerine sembolik bağ oluşturur.

    --sparse=koşul
       Seyrek dosyaların oluşturulmasını kontrol eder.

    --strip-trailing-slashes
       kaynak argümanlarının her birinin sonundaki bölü işaretini kaldırır.

    -S, --suffix=sonek
       Belirtilen yedekleme soneki kullanılır.

    -t, --target-directory=dizin
       Bütün kaynak argümanlarını dizin içine taşır.

    -T, --no-target-directory
       hedef, normal dosya olarak ele alınır.

    -u, --update
       Sadece hedef dosya kaynak dosyadan daha eski ise veya hedef dosya yoksa kopyalar.
       Böylece dosya güncellemesi yapılmış olur.

    -v, --verbose
       Yapılan işlem hakkında daha ayrıntılı bilgi verir.

    -x, --one-file-system
       Aynı dosya sistemi içinde kalınır.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    Öntanımlı olarak, seyrek kaynak dosyalarının seyrekliği bir kurallar kümesine göre kabaca
    tespit edilir ve karşılık gelen hedef dosya da buna göre seyrek yapılır. Bu davranış
    --sparse=auto ile seçilir. kaynak dosyanın içerdiği sıfır bayt dizilimlerine bağlı olarak
    hedef dosyanın oluşturulması için ise --sparse=always belirtilir. Seyrek dosyaların
    oluşturulmaması için --sparse=never kullanılır.

    --suffix seçeneği ile veya SIMPLE_BACKUP_SUFFIX ile belirtilmediği sürece, yedekleme
    soneki '~' dir. Sürüm kontrol yöntemi VERSION_CONTROL ortam değişkeni ile veya --backup
    seçeneği ile seçilebilir. Değerler şunlardır:

    none, off
       Asla yedekleme yapmaz (--backup belirtilmiş olsa bile)

    numbered, t
       Numaralı yedekleme yapılır.

    existing, nil
       Numaralandırılmış yedekler varsa, numaralı, aksi durumda basit yedekleme yapar.

    simple, never
       Daima basit yedekleme yapar.

    Özel  bir durum olarak; --force ve --backup seçenekleri verilmişse ve kaynak ve hedef
    dosyalar mevcut ve aynı isimde normal dosyalarsa, cp komutu kaynak dosyaların bir yedeğini
    yapar.

YAZAN

    Torbjorn Granlund, David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
    koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU
    için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    cp komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve cp
    yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde kuruluysa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu
    görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils cp

ÇEVİREN

    Yalçın KOLUKISA <yalcink01 (at) yahoo .com>, Ekim 2003

    Kasım 2006'da güncellenmiştir.