Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    crontab - bağımsız kullanıcılar için crontab dosyalarının bakımını ve
    işletilmesini sağlar (V3)

KULLANIM

    crontab [-u kullanc] dosya
    crontab [-u kullanc] {-l | -r | -e }

AÇIKLAMA

    crontab; Vixie Cron içindeki cron(8) sürecini yürüten  tabloları
    yüklemek, kaldırmak veya listelemek için kullanılan programdır. Her
    kullanıcı kendi crontab dosyasına sahip olabilir. Bu dosyalar /var
    dizini  içinde olmasına rağmen, doğrudan düzenlenecek bir yapıda
    değildirler.

    Şayet bir cron.allow (izin) dosyası varsa, bu komutu kullanabilmek
    için, bu dosyada listelenmiş olmak zorundasınız. Eğer cron.allow
    dosyası yok fakat bir cron.deny (red) dosyası mevcut ise, bu komutu
    kullanabilmek için cron.deny dosyası içindeki listede adınızın olmaması
    gerekir. Eğer bu iki dosyanın ikisi de yoksa, ayar seçeneneklerine
    bağlı olarak, sadece süper kullanıcı bu komutu kullanabilir veya bütün
    kullanıcılar bu komutu çalıştırma hakkına sahip olabilirler. Buradaki
    temel nokta ayar seçenekleridir.

    -u seçeneği belirtilmişse, bu seçenek crontab dosyası çimdiklenecek
    olan kullanıcının adını belirtir. Şayet bu seçenek yok ise, crontab
    komutu  çalıştıran  kullanıcı  olarak  "sizin"  crontab dosyanızı
    araştıracaktır.  Unutmayın  ki;  su(8),  crontab'ın  kafasını
    karıştırabilir. Eğer su(8) programını çalıştırdıktan sonra crontab'ı
    kullanacaksanız, güvenlik amacı ile, -u seçeneğini kullanmalısınız.

    Bu komutun yukarda gösterilen ilk kullanım şekli, belirtilen dosya ya
    da dosya yerine ``-'' verildiğinde standart girdiden yeni bir crontab
    dosyasını yüklemek için kullanılır.

    -l seçeneği, o anki crontab'ın standart çıktıda görüntülenmesini
    sağlar.

    -r seçeneği, o anki crontab'ı siler.

    -e  seçeneği, VISUAL veya EDITOR ortam değişkeni ile belirtilmiş olan
    metin düzenleyici ile, o anki crontab dosyasını düzenlemek için
    kullanılır. Metin düzenleyiciden çıktıktan sonra, düzenlenmiş olan
    crontab dosyası özdevinimli yüklenecektir.

İLGİLİ BELGELER

    crontab(5), cron(8).

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/cron.allow
    /etc/cron.deny

STANDARTLAR

    crontab komutu, IEEE Std1003.2-1992 (''POSIX'') ile uyumludur. Bu yeni
    komut sözdizimi, klasik SVR3 sözdiziminden farklı olduğu gibi, Vixie
    Cron'un önceki sürümlerinden de farklılık gösterir.

TEŞHİS

    Şayet yanlış bir komut biçimi ile çalıştırmaya kalkarsanız, kısa bir
    kullanım bilgisi alırsınız.

YAZAN

    Paul Vixie <paul (at) vix.com> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003