Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    crontab - bağımsız kullanıcılar için crontab dosyalarının bakımını ve işletilmesini sağlar
    (V3)

KULLANIM

    crontab [-u kullanıcı] dosya
    crontab [-u kullanıcı] {-l | -r | -e }

AÇIKLAMA

    crontab; Vixie Cron içindeki cron(8) sürecini yürüten tabloları yüklemek, kaldırmak veya
    listelemek için kullanılan programdır. Her kullanıcı kendi crontab dosyasına sahip
    olabilir. Bu dosyalar /var dizini içinde olmasına rağmen, doğrudan düzenlenecek bir yapıda
    değildirler.

    Şayet bir cron.allow (izin) dosyası varsa, bu komutu kullanabilmek için, bu dosyada
    listelenmiş olmak zorundasınız. Eğer cron.allow dosyası yok fakat bir cron.deny (red)
    dosyası mevcut ise, bu komutu kullanabilmek için cron.deny dosyası içindeki listede
    adınızın olmaması gerekir. Eğer bu iki dosyanın ikisi de yoksa, ayar seçeneneklerine bağlı
    olarak, sadece süper kullanıcı bu komutu kullanabilir veya bütün kullanıcılar bu komutu
    çalıştırma hakkına sahip olabilirler. Buradaki temel nokta ayar seçenekleridir.

    -u seçeneği belirtilmişse, bu seçenek crontab dosyası çimdiklenecek olan kullanıcının
    adını belirtir.  Şayet bu seçenek yok ise, crontab komutu çalıştıran kullanıcı olarak
    "sizin" crontab dosyanızı araştıracaktır.  Unutmayın ki; su(8), crontab'ın kafasını
    karıştırabilir. Eğer su(8) programını çalıştırdıktan sonra crontab'ı kullanacaksanız,
    güvenlik amacı ile, -u seçeneğini kullanmalısınız.

    Bu komutun yukarda gösterilen ilk kullanım şekli, belirtilen dosya ya da dosya yerine
    ``-'' verildiğinde standart girdiden yeni bir crontab dosyasını yüklemek için kullanılır.

    -l seçeneği, o anki crontab'ın standart çıktıda görüntülenmesini sağlar.

    -r seçeneği, o anki crontab'ı siler.

    -e  seçeneği, VISUAL veya EDITOR ortam değişkeni ile belirtilmiş olan metin düzenleyici
    ile, o anki crontab dosyasını düzenlemek için kullanılır. Metin düzenleyiciden çıktıktan
    sonra, düzenlenmiş olan crontab dosyası özdevinimli yüklenecektir.

İLGİLİ BELGELER

    crontab(5), cron(8).

İLGİLİ DOSYALAR

    /etc/cron.allow
    /etc/cron.deny

STANDARTLAR

    crontab komutu, IEEE Std1003.2-1992 (''POSIX'') ile uyumludur. Bu yeni komut sözdizimi,
    klasik SVR3 sözdiziminden farklı olduğu gibi, Vixie Cron'un önceki sürümlerinden de
    farklılık gösterir.

TEŞHİS

    Şayet yanlış bir komut biçimi ile çalıştırmaya kalkarsanız, kısa bir kullanım bilgisi
    alırsınız.

YAZAN

    Paul Vixie <paul (at) vix.com> tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003