Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    cryptdir - bir dizindeki bütün dosyaları şifreler
    decryptdir - bir dizindeki bütün dosyaları deşifre eder

KULLANIM

    cryptdir  [ dizin ]
    decryptdir [ dizin ]

GİRİŞ

    cryptdir geçerli dizindeki bütün dosyaları (ya da argüman olarak
    verilen bir dizindeki bütün dosyaları) şifreler. Eğer komut decryptdir
    olarak kullanılırsa bu sefer bütün dosyalar deşifre edilir (aynı
    yazılım, farklı isim).

AÇIKLAMA

    Şifreleme esnasında, güvenlik sebebi ile parola iki kere girilir.
    İstemediğiniz bir parola ile dosyaları şifrelemek talihsizlik olurdu.

    Deşifre ederken, bunun aksine, parola sadece bir kez girilir. Şayet
    yanlış parola girilirse, bir zarar gelmez.

    Şifreli dosyalar .crypt uzantısına sahip olurlar. Bu, dosyaların ikinci
    kez şifrelenmelerini engeller. Deşifre esnasında bu uzantı silinir.
    Böylece şifreli bir dizine başka dosyaları çekinmeden ekleyebilir ve bu
    dizinde cryptdir komutunu önceden şifreli dosyaları dert etmeden
    çalıştırabilirsiniz.

HATALAR

    Bu kılavuz sayfası komutun programından daha uzun.

İLGİLİ BELGELER

    "Exploring Expect: A Tcl-Based Toolkit for Automating Interactive
    Programs", Don Libes, O'Reilly and Associates, January 1995.

YAZAN

    Don Libes (National Institute of Standards and Technology) tarafından
    yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Emin İslam Tatlı <eminislam (at) web.de>, Nisan 2004

                 1 Ocak 1993           cryptdir(1)