Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    cryptdir - bir dizindeki bütün dosyaları şifreler
    decryptdir - bir dizindeki bütün dosyaları deşifre eder

KULLANIM

    cryptdir  [ dizin ]
    decryptdir [ dizin ]

GİRİŞ

    cryptdir geçerli dizindeki bütün dosyaları (ya da argüman olarak verilen bir dizindeki
    bütün dosyaları) şifreler. Eğer komut decryptdir olarak kullanılırsa bu sefer bütün
    dosyalar deşifre edilir (aynı yazılım, farklı isim).

AÇIKLAMA

    Şifreleme esnasında, güvenlik sebebi ile parola iki kere girilir. İstemediğiniz bir parola
    ile dosyaları şifrelemek talihsizlik olurdu.

    Deşifre ederken, bunun aksine, parola sadece bir kez girilir. Şayet yanlış parola
    girilirse, bir zarar gelmez.

    Şifreli  dosyalar  .crypt  uzantısına  sahip  olurlar.  Bu, dosyaların ikinci kez
    şifrelenmelerini engeller. Deşifre esnasında bu uzantı silinir. Böylece şifreli bir dizine
    başka dosyaları çekinmeden ekleyebilir ve bu dizinde cryptdir komutunu önceden şifreli
    dosyaları dert etmeden çalıştırabilirsiniz.

HATALAR

    Bu kılavuz sayfası komutun programından daha uzun.

İLGİLİ BELGELER

    "Exploring Expect: A Tcl-Based Toolkit  for Automating Interactive Programs", Don
    Libes, O'Reilly and Associates, January 1995.

YAZAN

    Don Libes (National Institute of Standards and Technology) tarafından yazılmıştır.

ÇEVİREN

    Emin İslam Tatlı <eminislam (at) web.de>, Nisan 2004

                      1 Ocak 1993                cryptdir(1)