Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    csplit - bir dosyayı bağlamsal satırlara göre bölümlere ayırır

KULLANIM

    csplit [seenek]... dosya ifade...

AÇIKLAMA

    Bir dosyayı verilen ifadeye göre 'xx01', 'xx02', 'xxnn' şeklinde
    parçalara ayırır ve her bir parçanın bayt sayısını standart çıktıya
    yazar.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar, kısa seçenekler için de
    zorunludur.

    -b, --suffix-format=biim
       %02d yerine sprintf biimini kullanır.

    -f, --prefix=nek
       'xx' yerine nek kullanılır.

    -k, --keep-files
       Hata olması durumunda çıktı dosyalarını silmez.

    -n, --digits=basamak
       2 basamak yerine belirilen sayıda basamak kullanır.

    -s, --quiet, --silent
       Çıktı dosyalarının boyutlarını standart çıktıya basmaz.

    -z, --elide-empty-files
       Boş çıktı dosyalarını siler.

    --help Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

    Şayet dosya - ise standart girdiyi okur. Her bir ifade aşağıdakilerden
    biri olabilir:

    tamsayı
       Belirtilen satır numarası hariç yukarısını kopyalar.

    /dzifd/[konum]
       Eşleşen satır hariç yukarısını kopyalar.

    %dzifd%[konum]
       Eşleşen satırın sonrasına atlar.

    {tamsay}
       Önceki ifadeyi belirtilen sayıda tekrarlar.

    {*}  Önceki ifadeyi mümkün olduğunca tekrarlar.

    konum ile satır numarası belirtilirken önüne `+' ya da `-' gelmelidir.

YAZAN

    Stuart Kemp ve David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    csplit komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve csplit yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde
    mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils csplit

ÇEVİREN

    Yalçın KOLUKISA <yalcink01 (at) yahoo .com>, Mart 2004

    Kasım 2006'da güncellenmiştir.