Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    cut - dosyaların her satırından belli bölümleri siler

KULLANIM

    cut [seenek] ... [dosya] ...

AÇIKLAMA

    Her dosyadaki belirtilen satır parçalarını standart çıktıya basar.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar, kısa seçenekler için de
    zorunludur.

    -b, --bytes=liste
       Sadece bu listedeki baytlar seçilir.

    -c, --character=liste
       Sadece bu listedeki karakterler seçilir.

    -d, --delimiter=ayra
       Alanları sınırlamak  için  sekme  karakteri  yerine  ayra
       kullanılır.

    -f, --fields=liste
       Sadece  bu  listedeki alanlar seçilir; ayrıca -s seçeneği
       belirtilmedikçe, ayraç karakterini içermeyen her satır basılır.

    -n   Yoksayılır.

    --complement
       Seçilen baytlar, karakterler ve alanlar birbirlerini tamamlar.

    -s, --only-delimited
       Ayraç içermeyen satırları basmaz.

    --output-delimiter=dizge
       Çıktı ayracı olarak dizge kullanılır, öntanımlı olan girdi
       ayracı olarak kulllanmak içindir.

    --help Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

    -b, -c veya -f seçeneklerinden yalnız ve yalnız biri kullanılır. Her
    liste ya bir aralıktan ya da virgüllerle ayrılmış birçok aralıktan
    oluşur. Seçilen girdi okunduğu sırada yazılır ve sadece bir kere
    yazılır. Her aralık şunlardan biri olabilir:

    N   1'den başlayarak, N'inci bayt, karakter veya alan.

    N-   N'den başlayarak, bayt, karakter veya alan.

    N-M  N'den M'e kadar M dahil bayt, karakter veya alan.

    -M   İlkinden M'e kadar M dahil bayt, karakter veya alan.

    Şayet dosya belirtilmezse veya - belirtilirse standart girdi okunur.

YAZAN

    David Ihnat, David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    cut komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve cut yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa,
    aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils cut

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006