Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    date - sistem tarih ve saatini görüntüler veya ayarlar

KULLANIM

    date [seenek]... [+biim]
    date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

AÇIKLAMA

    date geçerli zamanı belirtilen biim'de görüntüler veya sistem zamanını
    ayarlar.

    -d, --date=dizge
       dizge ile belirtilen zamanı gösterir, "şu anı" değil.

    -f, --file=tarihdosyas
       tarihdosyasnın her satırına --date uygulamak gibidir.

    -r, reference=dosya
       dosyanın son düzenlenme zamanını gösterir.

    -R, --rfc-2822
       Tarih dizgesi RFC 2822 uyumlu çıktılanır.

    --rfc-3339=hassasiyet
       Tarih dizgesi RFC 3339'a uyumlu çıktılanır. hassasiyet belirtimi
       `date' (tarih), `seconds' (saniye) veya `ns' (nanosaniye) ile
       belirtilebilir.

    -s, --set=dizge
       Saati belirtilen dizge'ye göre ayarlar.

    -u, --utc, --universal
       Zaman, Koordinatlı  Evrensel  Zamana  (UTC)  uygun  olarak
       gösterilir/ayarlanır.

    --help Bu yardım iletisini basar ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini basar ve çıkar.

    biim, çıktı biçimini kontrol etmek içindir. İkinci kullanımdaki tek
    geçerli biçim Koordinatlı  Evrensel  Zamandır  (UTC).  biimlerin
    yorumlanışları şu şekildedir:

    %%   Sadece % işaretini basar.

    %a   Yerele özgü kısaltılmış gün ismi (Paz, Pzt).

    %A   Yerele özgü tam gün ismi; isim uzunlukları değişkendir (Pazar,
       Pazartesi).

    %b   Yerele özgü kısaltılmış ay ismi (Ara, Oca).

    %B   Yerele özgü tam gün ismi; isim uzunlukları değişkendir (Aralık,
       Ocak).

    %c   Yerele özgü tarih ve saat (Pzt 23 May 2005 17:46:01 UTC).

    %C   Yüzyıl (Yıl yüze bölünür, tamsayı kısım gösterilir) [00-99].

    %d   Ayın günü (01..31).

    %D   tarih (aa/gg/yy)

    %e   Boşlukla yastıklanmış ayın günü ( 1..31)

    %F   %Y-%m-%d ile aynı.

    %g   %V hafta sayısıyla eşleşen 2 basamaklı yıl.

    %G   %V hafta sayısıyla eşleşen 4 basamaklı yıl

    %h   %b ile aynı.

    %H   Saat (00..23).

    %I   Saat (01..12).

    %j   yılın günü (001..366)

    %k   saat ( 0..23)

    %l   Saat ( 1..12).

    %m   Ay (01..12).

    %M   Dakika (00..59).

    %n   Satırsonu karakteri.

    %N   nanosaniye (000000000..999999999)

    %p   Büyük harfli yerel ÖÖ/öS belirteci (çoğu yerelde boştur).

    %P   Küçük harfli yerel öö/ös belirteci (çoğu yerelde boştur).

    %r   12 saatlik zaman (ss:dd:SS [ÖÖ]S]).

    %R   24 saatlik zaman (ss:dd).

    %s   `00:00:00 1970-01-01 UTC'den beri geçen saniye sayısı (bir GNU
       eklentisidir).

    %S   Saniye (00..60); 60,  artık  saniyeyi  belirtebilmek  için
       gereklidir.

    %t   Yatay sekme.

    %T   24 saatlik zaman (ss:dd:SS).

    %u   Haftanın günü (1..7); 1, Pazartesi'ye karşılıktır.

    %U   Yılın haftası, Pazar günü haftanın ilk günü kabul edilir
       (00..53).

    %V   Yılın haftası, Pazartesi günü haftanın ilk günü kabul edilir
       (01..53).

    %w   Haftanın günü (0..6); 0, Pazar gününe karşılıktır.

    %W   Yılın haftası, Pazartesi günü haftanın ilk günü kabul edilir
       (00..53).

    %x   Yerelin tarih betimlemesi (gg/aa/yy).

    %X   Yerelin zaman betimlemesi (%H:%M:%S).

    %y   Yılın son iki basamağı (00..99).

    %Y   Yıl (1970...).

    %z   +ssdd sayısal zaman dilimi (-0400 gibi).

    %:z  +ss:dd sayısal zaman dilimi (-04:00 gibi).

    %::z  +ss:dd:SS sayısal zaman dilimi (-04:00:00 gibi).

    %:::z gerekli hassasiyet için : ile sayısal zaman dilimi (-04, +05:30
       gibi).

    %Z   alfabetik zaman dilimi kısaltması(EET gibi).

    Öntanımlı olarak, date sayısal alanları sıfırlarla ayırır. GNU date ise
    % ve bir  sayısal  yönerge  arasında  kullanıldığında  aşağıdaki
    niteleyicileri tanır:

    `-'  (tire) alanları ayırmaz.

    `_'  (altçizgi) alanları boşluk kullanarak ayırır.

    `0'  alanları sıfır kullanarak ayırır.

    `^'  mümkünse büyük harf kullanılır.

    `#'  mümkünse büyük harf için küçük harf veya tersi kullanılır.

    Bu niteleyicilerden sonra isteğe bağlı olarak alan genişliği bir
    ondalık sayı olarak belirtilir, bunu isteğe bağlı bir değiştirici
    izleyebilir: E ile mümkünse yerelin diğer gösterimi, O lie eğer
    elverişli isi yerelin diğer sayısal simgeleri ifade edilir.

YAZAN

    David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Yazılım hatalarını <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    date komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet  info ve date yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde
    mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils date

ÇEVİREN

    Yalçın KOLUKISA <yalcink01 (at) yahoo .com>, Mayıs 2005

    Kasım 2006'da güncellenmiştir.