Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    dd - bir dosyayı dönüştürür ve kopyalar

KULLANIM

    dd [terim] ...
    dd seenek

AÇIKLAMA

    Bir dosyayı belirtilen terimlere uygun olarak dönüştürüp biçimleyerek
    kopyalar.

    bs=say
       ibs=say ve obs=say'ya zorlar.

    cbs=say
       Bir kerede say bayt dönüştürür.

    conv=szckler
       Dosyaya virgül ayraçlı bir liste olarak verilen szckler'le
       belirtilen dönüşümü uygular.

    count=say
       Sadece say girdi bloğunu kopyalar.

    ibs=say
       Bir kerede say bayt okunur.

    if=dosya
       Standart girdi yerine dosya okunur.

    iflags=simgeler
       Virgül ayraçlı simge listesine göre okuma yapılır.

    obs=say
       Bir kerede say bayt yazılır.

    of=dosya
       Standart çıktı yerine dosya'ya yazar.

    oflags=simgeler
       Virgül ayraçlı simge listesine göre yazma yapılır.

    seek=say
       Çıktı başlangıcında obs baytlık say blok atlanır.

    skip=say
       Girdi başlangıcında ibs baytlık say blok atlanır.

    status=noxfer
       Aktarım istatistikleri baskılanır.

    say'ların  ardından sonek olarak şu dizgeler gelebilir (sayılar
    dizgelerin kaçar baytı ifade ettiğini göstermektedir): c 1, w 2,  b
    512, kB 1000, K 1024, MB 1,000,000, M 1,048,576, GB 1,000,000,000, G
    1,073,741,824 ve T, P, E, Z, Y için de aynısı geçerlidir.

    Dönüşüm szckleri şunlar olabilir:

    ascii EBCDIC'den ASCII'ye dönüşüm.

    ebcdic ASCII'den EBCDIC'e dönüşüm.

    ibm  ASCII'den öteki EBCDIC'e dönüşüm.

    block Satırsonu ile sonlandırılmış kayıtları boşluklarla cbs bayta
       tamamlar.

    unblock
       cbs baytlık kayıtların sonundaki boşlukların yerine satırsonu
       karakteri yerleştirir.

    lcase Büyük harfleri küçük harflere dönüşüm.

    nocreat
       Çıktı dosyasını oluşturmaz.

    excl  Çıktı dosyası zaten varsa başarısız olur.

    notrunc
       Çıktı dosyasını kısaltmaz.

    ucase Küçük harfleri büyük harflere dönüştürür.

    swab  Her bir girdi bayt çiftini değiş tokuş yapar.

    noerror
       Okuma hatalarından sonra devam eder.

    sync  Her girdi bloğunu, boş karakterlerle obs bayta tamamlar; block
       veya unblock ile birlikte kullanıldığı zaman, boş karakterler
       yerine boşluklar kullanılır.

    fdatasync
       Bitirmeden önce çıktı dosyası verisini fiziksel olerek yazar.

    fsync Benzer şekilde, fakat ayrıca öteveriyi de yazar.

    simgeler'in her biri şunlardan biri olabilir:

    append Ekleme kipi (sadece çıktı için anlamlı; conv=notrunc önerilir)

    direct Veri için doğrudan G/Ç kullanılır.

    directory
       Bir dizin olmadıkça başarısız olur.

    dsync Veri için eşzamanlı G/Ç kullanılır.

    sync  Benzer şekilde, fakat öteveri de dahil olur.

    nonblock
       Veri için engellenmeyen G/Ç kullanılır.

    noctty Dosyadan denetim uçbirimi atanmaz

    nofollow
       Sembolik bağlar izlenmez.

    Bir çalışan dd sürecine bir USR1  sinyalinin  gönderilmesi  G/Ç
    istatistiklerinin standart hataya basılmasına ve ardından kopyalamanın
    kaldığı yerden devam etmesine yolaçar.

    $ dd if=/dev/zero of=/dev/null& pid=$!
    $ kill -USR1 $pid; sleep 1; kill $pid

    18335302+0 records in 18335302+0 records out 9387674624 bytes (9.4 GB)
    copied, 34.6279 seconds, 271 MB/s
    Seçenekler şunlardır:

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

YAZAN

    Paul Rubin, David MacKenzie ve Stuart Kemp tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    dd komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve dd yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde kuruluysa,
    aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils dd

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Ekim 2003

    Kasım 2006'da güncellenmiştir.