Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    df - dosya sisteminin disk alanı kullanımını gösterir

KULLANIM

    df [seçenek]... [dosya]...

AÇIKLAMA

    Bu kılavuz sayfası, df komutunun GNU sürümünü belgelendirmektedir. df, dosya ile
    belirtilen her dosya sistemindeki kullanılabilir disk alanı miktarını görüntüler. Şayet
    dosya ismi belirtilmemişse, o an bağlı olan bütün dosya sistemlerindeki kullanılabilir
    alan görüntülenir. 512 baytlık blokların kullanıldığı POSIXLY_CORRECT çevre değişkeni
    tanımlanmadığı müddetçe, öntanımlı olarak disk alanı 1 kB'lık bloklar halinde gösterilir,
    aksi takdirde 512 baytlık bloklar halinde gösterilir.

    Şayet bir argüman, bağlanmış bir dosya sistemini ihtiva eden bir disk aygıt düğümünün tam
    dosya adı ise df, bu aygıt düğümünü içeren dosya sistemi yerine (ki bu daima kök dosya
    sistemidir), bu dosya sistemindeki kullanılabilir alanı görüntüler. df'nin bu sürümü
    bağlanmamış dosya sistemlerindeki boş alanları gösterme yeteneğine sahip değildir, çünkü
    bunu yapabilen sistemlerin pek çoğu, dosya sistemi yapısının taşınabilir  olmayan
    bilgilerine ihtiyaç duyar.

SEÇENEKLER

    dosya ile belirtilen dosya sistemi hakkındaki bilgileri gösterir. Öntanımlı olarak bütün
    dosya sistemlerini görüntüler.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar, kısa seçenekler için de zorunludur.

    -a, --all
       Sözde dosya sistemleri de dahil edilir.

    -B, --block-size=birim
       birim baytlık bloklar kullanır.

    -h, --human-readable
       Boyutları, okunması kolay biçimde gösterir (1K 234M 2G gibi).

    -H, --si
       Aynı şekilde fakat burada 1024 yerine 1000'lik katlar kullanılır.

    -i, --inodes
       Blok kullanımı yerine dosya düğümü bilgileri görüntülenir.

    -k   --block-size=1K ile aynıdır.

    -l, --local
       Listelemeyi yerel dosya sistemleri ile sınırlandırır.

    --no-sync
       Kullanım bilgisini almadan önce sync çağrısı yapmaz (öntanımlıdır).

    -P, --portability
       POSIX çıktılama biçimini kullanır.

    --sync Kullanım bilgisini almadan önce sync çağrısı yapar.

    -t, --type=ds-türü
       Sadece belirtilen türdeki dosya sistemlerini listeler.

    -T, --print-type
       Dosya sistemi türünü gösterir.

    -x, --exclude-type=ds-türü
       Belirtilen türde olmayan dosya sistemlerini listeler.

    -v   yoksayılır.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    birim şunlardan biri olabilir: kB (1000), K (1024), MB (1000*1000), M (1024*1024) ve G, T,
    P, E, Z, Y diye devam eder (istenirse birim tamsayı karşılığı ile de belirtilebilir).

YAZAN

    Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Larry  McVoy ve  Paul     Eggert tarafından
    yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
    koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU
    için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    df komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve df
    yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu
    görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils df

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Kasım 2003

    Kasım 2006'da güncellenmiştir.