Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    df - dosya sisteminin disk alanı kullanımını gösterir

KULLANIM

    df [seenek]... [dosya]...

AÇIKLAMA

    Bu kılavuz sayfası, df komutunun GNU sürümünü belgelendirmektedir. df,
    dosya ile belirtilen her dosya sistemindeki kullanılabilir disk alanı
    miktarını görüntüler. Şayet dosya ismi belirtilmemişse, o an bağlı olan
    bütün dosya sistemlerindeki kullanılabilir alan görüntülenir.  512
    baytlık  blokların  kullanıldığı  POSIXLY_CORRECT  çevre değişkeni
    tanımlanmadığı müddetçe, öntanımlı olarak disk alanı 1 kB'lık bloklar
    halinde  gösterilir,  aksi  takdirde 512 baytlık bloklar halinde
    gösterilir.

    Şayet bir argüman, bağlanmış bir dosya sistemini ihtiva eden bir disk
    aygıt düğümünün tam dosya adı ise df, bu aygıt düğümünü içeren dosya
    sistemi yerine (ki bu daima kök dosya  sistemidir),  bu  dosya
    sistemindeki  kullanılabilir  alanı  görüntüler. df'nin bu sürümü
    bağlanmamış dosya sistemlerindeki boş alanları gösterme yeteneğine
    sahip değildir, çünkü bunu yapabilen sistemlerin pek çoğu, dosya
    sistemi yapısının taşınabilir olmayan bilgilerine ihtiyaç duyar.

SEÇENEKLER

    dosya ile belirtilen dosya sistemi hakkındaki bilgileri gösterir.
    Öntanımlı olarak bütün dosya sistemlerini görüntüler.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar, kısa seçenekler için de
    zorunludur.

    -a, --all
       Sözde dosya sistemleri de dahil edilir.

    -B, --block-size=birim
       birim baytlık bloklar kullanır.

    -h, --human-readable
       Boyutları, okunması kolay biçimde gösterir (1K 234M 2G gibi).

    -H, --si
       Aynı şekilde fakat burada  1024  yerine  1000'lik  katlar
       kullanılır.

    -i, --inodes
       Blok kullanımı yerine dosya düğümü bilgileri görüntülenir.

    -k   --block-size=1K ile aynıdır.

    -l, --local
       Listelemeyi yerel dosya sistemleri ile sınırlandırır.

    --no-sync
       Kullanım  bilgisini  almadan  önce  sync  çağrısı  yapmaz
       (öntanımlıdır).

    -P, --portability
       POSIX çıktılama biçimini kullanır.

    --sync Kullanım bilgisini almadan önce sync çağrısı yapar.

    -t, --type=ds-tr
       Sadece belirtilen türdeki dosya sistemlerini listeler.

    -T, --print-type
       Dosya sistemi türünü gösterir.

    -x, --exclude-type=ds-tr
       Belirtilen türde olmayan dosya sistemlerini listeler.

    -v   yoksayılır.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    birim şunlardan biri olabilir: kB (1000), K (1024), MB (1000*1000), M
    (1024*1024) ve G, T, P, E, Z, Y diye devam eder (istenirse birim
    tamsayı karşılığı ile de belirtilebilir).

YAZAN

    Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Larry McVoy ve Paul    Eggert
    tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    df komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve df yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa,
    aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils df

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Kasım 2003

    Kasım 2006'da güncellenmiştir.