Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    diff3 - üç dosya arasındaki farkları bulur

KULLANIM

    diff3 [seçenekler] benimki eskisi seninki

AÇIKLAMA

    diff3 komutu üç dosyayı karşılaştırır ve aralarındaki farklılıkları çıktı olarak verir.

    Karşılıştırılacak dosyalar benimki, eskisi, seninki olarak verilir. Bu üç dosya isminden,
    en fazla bir tanesinin adı, - olabilir. Bu - işareti, diff3'e, bu dosya için standart
    girdiden okuma yapmasını söyler.

  Seçenekler
    Aşağıda, GNU diff3'ün kabul ettiği bütün seçeneklerin bir özetini bulacaksınız. Tek harfli
    seçenekler aynı komut satırında (bu seçeneklerin yanında argüman olmadıkça) yan yana
    bulunabilirler.

    -a
    --text Bütün dosyaları metin dosyası olmasalar bile metin dosyası olarak kabul eder ve
       satır satır karşılaştırır.

    -A   seninki dosyasının eskisi dosyasına göre bütün farklılıklarını benimki dosyasına
       ekler.  Değişiklikleri köşeli ayraç içine alır.

    -B   -A seçeneğinin eski davranışı. Değişiklik olmayanları gösterir.

    -e
    -ed  eskisi ile seninki arasındaki bütün farklılıkları benimkine ekleyen bir ed betiği
       oluşturur.

    -E   -e seçeneğine benzer. Sadece birinci ve üçüncü dosya arasındaki diğerini ezen
       değişikliklerdeki köşeli ayraçlarlı satırlar yoktur. -e seçeneği ile, diğerini ezen
       değişiklikler şöyle görünür:

       <<<<<<< benimki
       benimkinden satırlar
       =======
       seninkinden satırlar
       >>>>>>> seninki
    -i   Sistem V uyumu için, ed betiğinin sonunda w ve q komutlarını üretir. Bu seçenek
       -AeExX3  seçeneklerinden  birisi ile birleştirilmeli, ancak -m seçeneği ile
       birleştirilmemelidir.

    -L etiket
    --label=etiket
       -A, -E ve -X seçenekleri ile çıktılanan köşeli ayraçlar için etiket etiketi
       kullanılır. Bu seçenek, her bir girdi dosyası için bir kez olmak üzere, toplam üç
       kere kullanılabilir. Öntanımlı etiketler, girdi dosyalarının adıdır. Bu sayede
       diff3 -L X -L Y -L Z -m A B C komutu, diff3 -m A B C gibi sonuç verir. Sadece çıktı
       A, B ,C dosyaları yerine X, Y, Z dosyalarından geliyormuş gibi görünür.

    -m
    --merge
       Düzenleme betiğini, birinci dosyaya uygular ve sonuçları standart çıktıya gönderir.
       Çıktıyı diff3'den ed'e borulamaktan farklı olarak bu seçenek boş satırlar ve ikili
       dosyalar için bile çalışır. Şayet düzenleme betiği seçeneği belirtilmemişse, -A
       seçeneği verilmiş kabul edilir.

    --show-all
       Bir diğerini ezen değişiklileri köşeli ayraç içine alarak eskisinden seninkine
       katıştırılmamış bütün değişiklikleri benimki ile birleştirir.

    --show-overlap
       Birinci ve üçüncü dosyadaki bir diğerini ezen        değişiklikleri içeren
       köşeli ayraçlı satırlar hariç -e seçeneğine benzer.

    -T
    --initial-tab
       Normal biçimli bir satırdan önce iki boşluk terine bir sekme çıktılar. Böylece,
       satır içindeki sekme hizalamasının normal görünmesini sağlanır.

    -v
    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

    -x
    --overlap-only
       Sadece bir diğerini ezen değişiklikleri çıktılaması dışında -e seçeneğine benzer.

    -X   Sadece bir diğerini ezen değişiklikleri çıktılaması dışında -E seçeneğine benzer.
       Diğer bir deyişle, -x gibidir, ama tek fark köşeli ayraçların -E deki gibi değişik
       olmasıdır.

    -3
    --easy-only
       Bir diğerini ezmeyen değişiklikleri çıktılaması dışında -e seçeneğine benzer.

İLGİLİ BELGELER

    cmp(1), comm(1), diff(1), ed(1), patch(1), sdiff(1).

ÇIKIŞ DURUMU

    Çıkış durumu olarak 0, diff3'ün başarılı olduğu anlamına gelir. 1 bazı uyuşmazlıklar var
    demektir. 2 ise gerçekten bir sorun olduğu anlamına gelir.

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo.com>, Kasım 2003