Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

ISIM

    dir - dizinlerin icindekileri listeler

KULLANIM

    dir [se,cenek]... [dosya]...

A,CIKLAMA

    (Ontanimli  olarak  icinde bulunulan dizindeki) dosyalarla ilgili
    bilgileri goruntuler. Ne -cftuvSUX seceneklerinden biri ne de --sort
    verilmisse, alfabetik siraya gore listeleme yapar.

    Uzun secenekler icin zorunlu olan argumanlar kisa secenekler icin de
    zorunludur.

    -a, --all
       . (nokta) ile baslayan dosyalari gizlemez.

    -A, --almost-all
       Isimlerinde . ve .. bulunan dosyalari listelemez.

    --author
       Her dosyanin yazarini basar.

    -b, --escape
       Basilamayan karakterler icin sekizlik tabandaki degerlerini
       basar.

    --block-size=boyut
       boyut baytlik bloklar kullanilir.

    -B, --ignore-backups
       ~ ile sona eren dosya isimlerini listelemez.

    -c   -lt ile birlikte dosya durum bilgilerinin son duzenlendigi
       zamana gore siralar ve ve bu zamani gosterir. -l ile birlikte
       kullanildiginda  ise  isme  gore  siralar  ve dosya durum
       bilgilerinin son duzenlendigi zamani gosterir. Aksi takdirde,
       dosya durum bilgilerinin son duzenlendigi zamana gore siralar.

    -C   Sutunlar halinde listeleme yapar.

    --color[=ko,sul]
       Dosya  turlerini  ayirdetmek  icin  renklendirme  yapilip
       yapilmayacagi belirtilir. ko,sul olarak, `never' (asla), `always'
       (daima) veya `auto' verilebilir.

    -d, --directory
       -l  secenegi ile birlikte sadece dizine iliskin bilgileri
       gosterir.

    -D, --dired
       Emacs'in `dired' kipi icin tasarlanmis cikti uretir.

    -f   Siralama yapmaz, -aU etkinlestirilir, -lst edilginlestirilir.

    -F, --classify
       Liste girdilerine */=@| gostergelerinden birini ekler.

    --file-type
       Liste girdilerine /=@| gostergelerinden birini ekler.

    --format=s"ozc"uk
       s"ozc"uk olarak verilebilecek  degerler  ve  karsiligi  olan
       secenekler: across -x, commas -m, horizontal -x, long -l,
       single-column -1, verbose -l, vertical -C

    --full-time
       -l --time-style=full-iso seceneklerine esdegerdir.

    -g   Dosya sahibini gostermemesi disinda -l gibidir.

    -G, --no-group
       Grup sutununu gostermez.

    -h, --human-readable
       Boyutlari kullanici tarafindan kolay okunabilecek bicimde (1K
       234M 2G gibi) gosterir.

    -si  Yukaridaki secenege benzer ama 1024 yerine 1000'lik katlar
       kullanilir (1 MB=1000KB kabul edilir, 1024 degil).

    -H, --dereference-command-line
       Komut satirindaki sembolik baglar takip edilir.

    --hide=,sablon
       Komut sablonu ile eslesen girdiler gosterilmez (-a veya -A ile
       iptal edilir)

    --indicator-style=s"ozc"uk
       Listedeki girdilere s"ozc"uk ile belirtilen tarzda gosterge ekler:
       none (ontanimli deger), classify (-F), file-type (--file-type),
       slash (-p)

    -i, --inode
       Her dosyanin indis numarasini basar.

    -I, --ignore=,sablon
       ,sablon ile eslesen girdileri listelemez.

    -k   --block-size=1K ile aynidir.

    -l   Uzun liste bicimi kullanilir.

    -L, --dereference
       Bir sembolik bagin bilgileri gosterilirken, bagin kendisinin
       degil gosterdigi dosyanin bilgileri gosterilir.

    -m   Listeyi virgul ile ayrilmis girdiler halinde gosterir.

    -n, --numeric-uid-gid
       Kullanici ve grup isimleri yerine numaralarini  gostermesi
       disinda -l gibidir.

    -N, --literal
       Ham dosya isimlerini basar (kontrol karakterleri ozel olarak
       degerlendirilmez).

    -o   Grup sutununu gostermemesi disinda -l gibidir.

    -p, --indicator-style=slash
       Dizinleree / gostergesini ekler.

    -q, --hide-control-chars
       Basilamayan kontrol karakterlerini ? ile gosterir.

    --show-control-chars
       Basilamayan konrol karakterlerini olduklari  gibi  gosterir
       (uygulama  dir  ve  ciktilama  birimi  ucbirim  olmadikca
       ontanimlidir).

    -Q, --quote-name
       Girdi isimlerini tirnak icine alir.

    --quoting-style=s"ozc"uk
       Girdi isimleri tirnak icine alinirken s"ozc"uk ile belirtilen tarz
       kullanilir: literal, locale, shell, shell-always, c, escape

    -r, --reverse
       Ters siralama yapar.

    -R, --recursive
       Altdizinleri ardisik olarak listeler.

    -s, --size
       Dosya boyutlarini blok cinsinden gosterir.

    -S   Dosya boyutuna gore siralama yapar.

    --sort=s"ozc"uk
       s"ozc"uk  ile  belirtilen  turde siralama yapilir: extension
       (uzantisina gore -X), none (yok -U), size (boyuta gore -S), time
       (zamana gore -t), version (surume gore -v).

    --time=s"ozc"uk
       Zaman bilgisi gosterilirken degisiklik zamani yerine s"ozc"uk ile
       belirtilen zaman kullanilir. Erisim zamani icin: atime, access,
       use. Olusturulma zamani icin: ctime. Duruma gore: status.
       Siralama turu --sort=time olarak belirtildiginde siralama burada
       belirtilen zamana gore yapilir.

    --time-style=tarz
       -l secenegi ile ciktilanann listede zaman belirtilen tarzda
       gosterilir: full-iso,  long-iso, iso, +bi,cim.  bi,cim  date
       komutundaki gibi yorumlanir. Eger bi,cim, bi,cim1<satirsonu>bi,cim2
       biciminde verilirse, en yeni dosyalara bi,cim2, daha  eski
       olanlara da bi,cim1 uygulanir. Eger bi,cim `posix-' ile basliyorsa
       bi,cim sadece POSIX yereli disinda etkin olur.

    -t   Degisiklik zamanina gore siralama yapilir.

    -T, --tabsize=sayi
       Sekme duraklari icin 8 yerine, sayi kullanilir.

    -u   -lt ile birlikte erisim zamanina gore ile siralar ve bu zamani
       gosterir. -l ile birlikte kullanildiginda ise isme gore siralar
       ve erisim zamanini gosterir. Aksi takdirde, erisim zamanina gore
       siralar.

    -U   Siralama yapilmaz; girdiler dizindeki sirasina gore listelenir.

    -v   Siralama surume gore yapilir.

    -w, --width=sayi
       Ekran genisligi sayi karakterlik kabul edilir.

    -x   Listeleme sutunlar halinde degil satira dizilerek yapilir.

    -X   Alfabetik siralama dosya uzantisina gore yapilir.

    -1   Listeleme her satira bir dosya yazilarak yapilir.

    --help Bu yardim iletisini gosterir ve cikar.

    --version
       Surum bilgilerini gosterir ve cikar.

    boyut  su  dizge  ya  da  esdegeri olan tamsayilardan biri ile
    belirtilebilir: kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024 ve benzer
    sekilde G, T, P, E, Z, Y.

    Ontanimli  olarak,  dosyalarin  turlerini ayirdetmek icin renkler
    kullanilmaz.  Bu,  --color=none  kullanimina  esdegerdir.  --color
    seceneginin argumansiz kullanimi --color=always anlamina gelir. Renkli
    kodlama sadece --color=auto ile ve standart cikti bir ucbirime (tty)
    bagli ise yapilir. Renkler LS_COLORS ortam degiskeninden alinirlar;
    dircolors komutu tarafindan kolayca LS_COLORS  ortam  degiskenine
    atanabilirler.

YAZAN

    Richard Stallman ve David MacKenzie tarafindan yazilmistir.

GERIBILDIRIM

    Lutfen, bocekleri ve hatalari <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELIF HAKKI

    Telif hakki (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  ozgur  yazilimdir;  GNU  Genel  Kamu  Lisansinin
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  kosullarina  bagli  kalarak
    kopyalarini yeniden dagitabilirsiniz. Yasalarin izin verdigi olcude
    hicbir garantisi yoktur; hatta SATILABILIRLIGI veya SAHSI KULLANIMINIZA
    UYGUNLUGU icin bile garanti verilmez.

ILGILI BELGELER

    dir komutu ile ilgili kapsamli bir kilavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Sayet  info  ve dir yazilimlari duzgun bir sekilde sisteminizde
    kuruluysa, asagidaki komut ile bu kilavuzu goruntuleyebilirsiniz.

       info coreutils dir

,CEVIREN

    Nilgun Belma Buguner <nilgun (at) belgeler.gen.tr>, Kasim 2006