Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    dircolors - ls için renkleri ayarlar

KULLANIM

    dircolors [seenek]... dosya...

AÇIKLAMA

    LS_COLORS ortam değişkenine atanacak komutları çıktılar. Çıktı biçimi
    şöyle belirtilir:

    -b, --sh, --bourne-shell
       LS_COLORS ortam değişkenine atanacak  Bourne  kabuğu  kodu
       çıktılanır.

    -c, --csh, --c-shell
       LS_COLORS ortam değişkenine atanacak C kabuğu kodu çıktılanır.

    -p, --print-database
       Öntanımlı değerler çıktılanır.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    dosya belirtilmişse, hangi renklerin hangi dosya türü ve uzantısı için
    kullanılacağı bilgisi belirtilen dosyadan alınır. Aksi takdirde önceden
    derlenmiş veritabanı kullanılır. Bu dosyaların ayrıntılarını görmek
    için `dircolors --print-database' komutunu veriniz.

YAZAN

    H. Peter Anvin tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    dircolors komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak
    mevcuttur. Şayet info ve dircolors yazılımları düzgün bir şekilde
    sisteminizde  mevcutsa,  aşağıdaki  komut  ile  bu  kılavuzu
    görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils dircolors

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006