Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    dirname - dosya isminin sonundan dizin olmayan kısmı ayırır

KULLANIM

    dirname isim
    dirname seenek

AÇIKLAMA

    isim, sonundaki /dosyaismi parçası silinerek çıktılanır. Eğer isim hiç
    / içermiyorsa içinde bulunulan dizin anlamında . (nokta) çıktılanır.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

ÖRNEKLER

    dirname /usr/bin/sort
       "/usr/bin" çıktılanır.

    dirname stdio.h
       "." çıktılanır.

YAZAN

    David MacKenzie ve Jim Meyering tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    basename(1), readlink(1)

    dirname  komutu  ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak
    mevcuttur. Şayet info ve dirname yazılımları düzgün bir şekilde
    sisteminizde  mevcutsa,  aşağıdaki  komut  ile  bu  kılavuzu
    görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils dirname

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006