Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    du - yaklaşık dosya alanı kullanımı

KULLANIM

    du [seenek]... [dosya]...
    du [seenek]... --files0-from=dosya

AÇIKLAMA

    Her dosyanın disk kullanımı alt dizinlere de geçerek özetler.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar, kısa seçenekler için de
    zorunludur.

    -a, --all
       Sadece dizinler değil dosyalarında disk kullanımlarını gösterir.

    --apparent-size
       disk kullanımından çok gerçek dosya boyu basılır; normalde dik
       kullanımından küçük olmasına rağmen, deliklerden (seyreklik),
       dahili saçılımdan, dolaylı bloklardan, vs. dolayı daha büyük de
       olabilir.

    -B, --block-size=birim
       birim baytlık bloklar kullanır.

    -b, --bytes
       Boyutlar bayt cinsinden gösterilir.

    -c, --total
       Bir genel toplam gösterilir.

    -D, --dereference-args
       dosya bir sembolik bağ dosyası ise hedefindeki disk kullanımı
       gösterilir.

    --files0-from=dosya
       dosya içinde isimleri boş  karakter  sonlandırmalı  olarak
       belirtilmiş dosyaların disk kullanımını özetler.

    -H   --si gibidir, ama ek olarak bir uyarı çağrısı yapar; ileride
       --dereference-args (-D) seçeneğine eşdeğer  olacak  şekilde
       değiştirilecek

    -h, --human-readable
       Boyutları, okunması kolay biçimde gösterir (1K 234M 2G gibi).

    --si  -h gibidir, fakat 1024'ün değil 1000'in katları kullanılır

    -k   --block-size=1K ile aynıdır.

    -l, --count-links
       Sabit bağlı ise boyutları defalarca gösterir.

    -L, --dereference
       Sembolik bağların hedefindekilerin de disk kullanımları hesaba
       katılır.

    -m   --block-size=1M ile aynıdır.

    -0, --null
       Her satırın sonudaki satırsonu karakteri boş karakter ile
       değiştirilir (satırlar boş karakter sonlandırmalı diziler haline
       getirilir).

    -P, --no-dereference
       Sembolik bağlar izlenmez (öntanımlıdır)

    -S, --separate-dirs
       Alt dizinlerin boyutları hesaba katılmaz.

    -s, --summarize
       Her argüman için sadece toplam gösterilir.

    -x, --one-file-system
       Diğer dosya sistemleri üzerindeki dizinler hesaba katılmaz.

    -X dosya, --exclude-from=dosya
       dosya içindeki şablonlarla eşleşen dosyalar hesaba katılmaz.

    --exclude=ablon
       ablon ile eşleşen dosyalar hesaba katılmaz.

    --max-depth=n
       Sadece komut satırı argümanından n veya daha düşük seviyedeki
       dizinler  (--all  ile  dosyalar) için toplamları gösterir.
       --max-depth=0 ile --summarize aynıdır.

    --time dizindeki veya alt dizinlerdeki dosyaların son  değişiklik
       zamanları gösterilir.

    --time=szck
       Değişiklik zamanı yerine szck ile belirtilen zaman gösterilir.
       Erişim zamanı için: atime,  access, use. Oluşturulma zamanı
       için: ctime. Duruma göre: status.

    --time-style=tarz
       zaman belirtilen tarzda gösterilir: full-iso, long-iso, iso,
       +biim. biim date komutundaki gibi yorumlanır.

    --help Bu yardım iletisini gösterir ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini gösterir ve çıkar.

    birim şunlardan biri olabilir: kB (1000), K (1024), MB (1000*1000), M
    (1024*1024) ve G, T, P, E, Z, Y için bu şekilde devam eder.

ŞABLONLAR

    ablon, bir kabuk şablonudur (bir düzenli ifade değildir). Şablon
    olarak ? işareti herhangi bir tek karakteri, * ise sıfır ya da daha çok
    karakterli herhangi bir dizgeyi ifade eder. Örneğin, *.o şablonu .o ile
    biten dosyalar demektir. Komut olarak,

    du --exclude='*.o'

    verildiğinde .o ile biten dosyalar ve dizinler (.o isimli olan varsa o
    da) hesaba katılmayacaktır.

YAZAN

    Torbjorn Granlund, David MacKenzie, Paul Eggert ve Jim Meyering
    tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    du komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve du yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa,
    aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils du

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Aralık 2003

    Kasım 2006'da güncellendi.