Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    echo - tek satırlık bir metin görüntüler

KULLANIM

    echo [seenek]... dizge...

AÇIKLAMA

    Uyarı: Kullandığınız kabuk burada açıklanandan farklı bir echo komutu
       içeriyor olabilir. Desteklenen seçenekler için  kullanmakta
       olduğunuz kabuğun belgelerine göz atmanız faydalı olabilir.

    dizgeyi standart çıktıya basar.

    -n   Satırın sonuna satırsonu karakteri basmaz.

    -e   Aşağıda  listelenen  tersbölü  öncelemeli  karakterlerin
       yorumlanmasını etkinleştirir.

    -E   Aşağıda listelenen tersbölü öncelemeli karakterler yorumlanmaz
       (öntanımlıdır).

    --help Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

    -e seçeneği kullanıldığı durumlarda, aşağıdaki dizilimler yorumlanır:

    \NNN  ASCII kodu NNN (sekizlik) olan karakter.

    \\   Tersbölü

    \a   Uyarı sesi

    \b   Gerisilme

    \c   Kendinden sonra gelen satırsonu karakteri yoksayılır.

    \f   Sayfa ileri

    \n   Satırsonu

    \r   Satırbaşı

    \t   Yatay sekme

    \v   Düşey sekme

YAZAN

    Bilinmiyor.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    echo komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet  info ve echo yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde
    mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils echo

ÇEVİREN

    Yalçın Kolukısa <yalcink01 (at) yahoo .com>, Mart 2004

    Kasım 2006'da güncellendi.