Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    expand - sekmeleri boşluklarla değiştirir

KULLANIM

    expand [seenek] ... [dosya] ...

AÇIKLAMA

    Her dosyanın içindeki sekmeleri boşluklarla değiştirip standart çıktıya
    basar. dosya verilmezse ya da - olarak verilirse standart girdi okunur.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de
    zorunludur.

    -i, --initial
       Boşluk oluşturmayan sekmeleri değiştirmez.

    -t, --tabs=say
       Sekmeler 8 değil say karakter olarak ele alınır.

    -t, --tabs=liste
       Sekme durakları için virgül ayraçlı liste kullanılır.

    --help Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

YAZAN

    David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    unexpand(1)

    expand komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve expand yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde
    mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils expand

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006