Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    expr - ifadeleri değerlendirir

KULLANIM

    expr ifade
    expr seenek

AÇIKLAMA

    --help Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

    ifadenin değerini standart çıktıya basar. Aşağıda ifadeler öncelikleri
    artan sırada gruplanmıştır:

    1.

       arg1 | arg2
           eğer arg1 boş veya 0 ise arg2, değil ise arg1

       arg1 & arg2
           eğer iki argüman da 0 veya boş ise arg2, değil ise arg1

    2.

       arg1 < arg2
           arg1 küçüktür arg2

       arg1 <= arg2
           arg1 küçük ya da eşittir arg2

       arg1 = arg2
           arg1 eşittir arg2

       arg1 != arg2
           arg1 farklıdır arg2

       arg1 >= arg2
           arg1 büyük ya da eşittir arg2

       arg1 > arg2
           arg1 büyüktür arg2

    3.

       arg1 + arg2
           aritmetik toplama işlemi

       arg1 - arg2
           aritmetik çıkarma işlemi

    4.

       arg1 * arg2
           aritmetik çarpma işlemi

       arg1 / arg2
           aritmetik bölme işleminde bölümü verir

       arg1 % arg2
           aritmetik bölme işleminde kalanı verir

    5.

       dizge : dzenli_ifade
           ilk karakterinden itibaren dizge içindeki dzenli_ifade
           ile eşleşen kısım

    6.

       match dizge dzenli_ifade
           dizge : dzenli_ifade ile aynı.

       substr dizge konum uzunluk
           dizgenin konumdan (1'den başlayarak sayılır) başlayan
           uzunluktaki alt dizgesi.

       index dizge karakterler
           dizge içinde karakterlere ilk rastlandığı konum, yoksa 0.

       length dizge
           dizgenin uzunluğu.

       + anda
           anda `match' gibi bir anahtar sözcük ya da `/' gibi bir
           işleç bile olsa bir dizge olarak yorumlanır.

    7.

       ( ifade )
           ifadenin değeri

    Kabukta yorumlanması için öncelenmesi ya da yorumlanmaması için tırnak
    içine alınması gereken işleçlerden sakının. Karşılaştırmalar her ikisi
    de sayısal ise sayısal, değilse sözlük sırasına göredir. Örgüsel
    eşleşmeler \( ve \) arasındaki eşleşen dizge ile ya da null ile
    sonuçlanır; eğer \( ve \) kullanılmamışsa eşleşen karakter sayısıyla ya
    da 0 ile sonuçlanır.

    expr çıkış durumu,
       ifade ne null ne de 0 ise 0,
       ifade null veya 0 ise 1,
       ifade sözdizimsel olarak geçersizse 2,
       bir hata oluşmuşsa 3'tür.

YAZAN

    Mike Parker tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    expr komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve expr yazılımları düzgün bir şekilde  sisteminizde
    mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils expr

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006