Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    fmt - paragraf metnini yeniden biçimler

KULLANIM

    fmt [seenek] ... [dosya] ...

AÇIKLAMA

    Her dosyanın içindeki paragrafları yeniden biçimleyip standart çıktıya
    basar. dosya verilmezse ya da - olarak verilirse standart girdi okunur.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de
    zorunludur.

    -c, --crown-margin
       İlk iki satırın girintisini korur.

    -p, --prefix=dizge
       Sadece dizge ile başlayan satırları yeniden biçimler. Satırın
       başından dizge kaldırıldıktan sonra kalan kısım biçimlenir ve
       satırın başına dizge yeniden eklenir. Genellikle, açıklama
       içeren kod satırlarında koda dokunmadan açıklamayı biçimlemek
       için kullanılır.

    -s, --split-only
       Uzun satırları böler fakat kısaları uzunlara eklemez.

    -t, --tagged-paragraph
       İlk satırın girintisi ikincisinden farklı olur.

    -u, --uniform-spacing
       Sözcükler arasında bir, cümleler arasında iki boşluk.

    -w, --width=genilik
       Azami satır genişliği (öntanımlı: 75 sütun)

    --help Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

    dosya belirtilmezse ya da - olarak verilirse standart girdi okunur.

YAZAN

    Ross Paterson tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine
    bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu  bir  özgür  yazılımdır;  GNU  Genel  Kamu  Lisansının
    <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>  koşullarına  bağlı  kalarak
    kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği ölçüde
    hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA
    UYGUNLUĞU için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    fmt komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur.
    Şayet info ve fmt yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa,
    aşağıdaki komut ile bu kılavuzu görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils fmt

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006