Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    fmt - paragraf metnini yeniden biçimler

KULLANIM

    fmt [seçenek] ... [dosya] ...

AÇIKLAMA

    Her dosyanın içindeki paragrafları yeniden biçimleyip standart çıktıya basar. dosya
    verilmezse ya da - olarak verilirse standart girdi okunur.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.

    -c, --crown-margin
       İlk iki satırın girintisini korur.

    -p, --prefix=dizge
       Sadece dizge ile başlayan satırları yeniden biçimler. Satırın başından dizge
       kaldırıldıktan sonra kalan kısım biçimlenir ve satırın başına dizge yeniden
       eklenir. Genellikle, açıklama içeren kod satırlarında koda dokunmadan açıklamayı
       biçimlemek için kullanılır.

    -s, --split-only
       Uzun satırları böler fakat kısaları uzunlara eklemez.

    -t, --tagged-paragraph
       İlk satırın girintisi ikincisinden farklı olur.

    -u, --uniform-spacing
       Sözcükler arasında bir, cümleler arasında iki boşluk.

    -w, --width=genişlik
       Azami satır genişliği (öntanımlı: 75 sütun)

    --help Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

    dosya belirtilmezse ya da - olarak verilirse standart girdi okunur.

YAZAN

    Ross Paterson tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
    koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU
    için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    fmt komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve fmt
    yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu
    görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils fmt

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006