Provided by: manpages-tr_1.0.5.1-2_all bug

İSİM

    fold - her satırı belirtilen genişlikten katlar

KULLANIM

    fold [seçenek] ... [dosya] ...

AÇIKLAMA

    Her dosyanın içindeki satırları (öntanımlı olarak standart girdiyi) katlar ve standart
    çıktıya basar.

    Uzun seçenekler için zorunlu olan argümanlar kısa seçenekler için de zorunludur.

    -b, --bytes
       sütunlar yerine baytları sayar

    -s, --spaces
       satırı boşluklarda katlar

    -w, --width=genişlik
       80 yerine genişlik sütun kullanır

    --help Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.

    --version
       Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.

    dosya belirtilmezse ya da - olarak verilirse standart girdi okunur.

YAZAN

    David MacKenzie tarafından yazılmıştır.

GERİBİLDİRİM

    Lütfen, böcekleri ve hataları <bug-coreutils (at) gnu.org> adresine bildirin.

TELİF HAKKI

    Telif hakkı © 2006 Free Software Foundation, Inc.
    Bu bir özgür yazılımdır; GNU Genel Kamu Lisansının <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>
    koşullarına bağlı kalarak kopyalarını yeniden dağıtabilirsiniz. Yasaların izin verdiği
    ölçüde hiçbir garantisi yoktur; hatta SATILABİLİRLİĞİ veya ŞAHSİ KULLANIMINIZA UYGUNLUĞU
    için bile garanti verilmez.

İLGİLİ BELGELER

    fold komutu ile ilgili kapsamlı bir kılavuz Texinfo olarak mevcuttur. Şayet info ve fold
    yazılımları düzgün bir şekilde sisteminizde mevcutsa, aşağıdaki komut ile bu kılavuzu
    görüntüleyebilirsiniz.

       info coreutils fold

ÇEVİREN

    Nilgün Belma Bugüner <nilgun (at) belgeler·gen·tr>, Kasım 2006